Leica Captivate -sovellukset takymetreihin

Maanmittausohjelmistosovellukset, jotka yksinkertaistavat ja automatisoivat takymetrin asetuksia ja mittauksia

Robottitakymetria käyttävä maanmittaaja tieinfrastruktuurin rakennustyömaalla.

Oikeat asetukset ja tarkka tiedonsyöttö ovat ratkaisevan tärkeitä takymetrin kaikissa maanmittaus- ja mittaustehtävissä aina ohjauksen luomisesta yksityiskohtien mittaamiseen. Takymetrien Leica Captivate -sovellukset tarjoavat tehokkaita ja käyttäjäystävällisiä työkaluja asetus- ja mittausprosessien automatisoimiseen ja optimoimiseen tehokkuuden parantamiseksi, virheiden vähentämiseksi ja uusien palvelujen käyttöönottamiseksi (esim. kampanjan puoliautomatisoitu seuranta).Takymetrin asetus- ja mittausprosessien automatisointi parhaan tarkkuuden saavuttamiseksiTPS Pystytys

Leica Captivate Setup -sovellus tarjoaa erilaisia asetustapoja sijainnin määrittämiseen ja takymetrin helppoon suuntaamiseen.

Sovellus tarjoaa joustavia, optimoituja asetusvaihtoehtoja tunnettuihin tarkistuspisteisiin ja -suuntiin viittaamiseen sekä linjaan tai kohteeseen suuntaamiseen. Ohjattu prosessi ja laadukas palaute varmistavat, että koje on tarkalleen oikeassa paikassa ja valmis käyttöä varten.

Auto Setup

Leica Captivate Auto Setup -sovellus hyödyntää takymetrin PowerSearch-toimintoa kaikkien näkyvien prismojen automaattiseen hakuun ja niiden mittausten suorittamiseen työmaalla sekä kaarileikkauksen laskemiseen tuloksista.

Koko asetusprosessi on täysin automatisoitu, jolloin yksittäisiä kohteita ei tarvitse tunnistaa eikä niihin tarvitse tähdätä, mikä säästää arvokasta aikaa, vähentää kalliita virheitä ja parantaa työnkulun tehokkuutta.

Measure Sets

Leica Captivate Measure Sets -sovellus automatisoi toistuvat mittaukset useisiin kohteisiin esimerkiksi kulmasarjoja tai havaintokierroksia mitattaessa tarkistuspiteiden määrittämiseksi tai ohjausverkkoon vaikuttamiseksi.

Mittaussarjojen automatisointi parantaa tehokkuutta ja minimoi virheet eliminoimalla manuaalisten toistojen tunnistuksen ja kohdistusvaiheet kuhunkin havaintoon.

TPS Monitoring

Leica Captivate TPS Monitoring -sovellus sopii täydellisesti seurantapalveluiden laajentamiseen, sillä se tarjoaa helpon ja tehokkaan tavan puoliautomatisoida työmaan seurantatehtävät ja -prosessit.

Kampanjan seurantamittaukset ja käsittely suoritetaan usein manuaalisesti, mikä voi olla tehotonta ja lisätä virheiden mahdollisuutta. Captivaten TPS Monitoring -sovellus tarjoaa tehokkaat ja intuitiiviset työkalut tehokkaampaan mittausprosessiin, virheiden vähentämiseen ja resurssien tallentamiseen. TPS Monitoring -sovelluksen avulla voit:

  • Aikatauluttaa seurantapisteiden automaattisen asetuksen ja mittauksen aikaväleillä ja pisteryhmien hallinnalla
  • Laskea ja näyttää siirtymät laatutarkastuksilla ja varoituksilla
  • Yhdistää Lähetä sähköpostiin -toimintoon aikataulutettujen raporttien ja ilmoitusten lähettämiseksi sähköpostitse toleranssirajojen ylittyessä
  • Integroitujen HTML-raporttien luonti välitöntä visuaalista analyysiä ja automaattista tiedon jakamista varten
  • Tietojen tuonti GeoMoS Now! Survey -versioon reaaliaikaisten visualisointien ja mukautettujen raporttien luomiseksi

 

Vinkkejä Captivaten käyttöön

Tiesitkö, että voit lisätä erilaisia visualisointi-, analyysi- ja raportointivaihtoehtoja kampanjan seurantapalveluihin yhdistämällä Captivate TPS Monitoring -sovelluksen ja Leica GeoMoS Now! Survey-version?

TPS Monitoring -sovelluksella tallennetut tiedot tuodaan automaattisesti GeoMoS Now! Survey-versioon, jossa voit:

  • Tarkistaa välittömästi reaaliaikaiset siirtymät
  • Mukauttaa koontinäytöt tietojen näyttämiseksi kartalla, kaavioissa, kuvissa tai taulukoissa
  • Suora ja suojattu pääsy päivitettyihin tietoihin työmaalla mitä tahansa laitetta ja selainta käyttämällä
  • Mukautetut ja automatisoidut raportit yrityksen brändi-identiteetillä

 

Leica Captivate -kenttäohjelmisto on täysin yhteensopiva seuraavien kanssa:Leica Exchange

Leica Exchange -palvelulla tietoa on helppo siirtää kentän ja toimiston välillä.
Leica Exchange -palvelulla tietoa on helppo siirtää kentän ja toimiston välillä.

ResurssitLeica Captivate -tietolomake

Tietolomake, jossa esitellään Leica Captivate -kenttäohjelmiston tärkeimmät ominaisuudet ja tuetut laitteet mittausalan ammattilaisille.
Tietolomake, jossa esitellään Leica Captivate -kenttäohjelmiston tärkeimmät ominaisuudet ja tuetut laitteet mittausalan ammattilaisille.

Takymetrin Captivate-perusohjelmistot

Soittolistamme ohjevideot antavat lisätietoa robottitakymetrin tärkeimmistä sovelluksista Leica Captivate -ohjelmistoon.

Automaattisten asetusten hallinta

Yksityiskohtainen oppaamme antaa lisätietoa Auto Setup -sovelluksen käytöstä rabottitakymetrin asetusten nopeampaan määrittämiseen.
Yksityiskohtainen oppaamme antaa lisätietoa Auto Setup -sovelluksen käytöstä rabottitakymetrin asetusten nopeampaan määrittämiseen.


Etkö löydä hakemaasi? Kysy asiantuntijalta.

Tutustu muihin alakohtaisiin ja tehtäväkeskeisiin Leica Captivate -sovelluksiin