Leica Captivate -sovellukset kenttätietojen keruuseen

Maanmittauksen ohjelmistosovellukset kenttätietojen tehokkaaseen keruuseen

Robottitakymetria käyttävä maanmittaaja, tiedot näkyvät Leica Captivate -ohjelmistoa käyttävässä tabletissa.
Maanmittaajat ja muut mittausalan ammattilaiset tietävät, että kenttätietojen tehokas keruu on maksimaalisen tuottavuuden kannalta oleellisen tärkeää. Leica Captivate -sovellukset optimoivat työnkulut mahdollistamalla nopeat mittaukset ja täydellisten tietojen tallennuksen. Erilaisia antureita ja mittaustehtäviä tukevat Captivate-tiedonkeruusovellukset antavat varmuuden siitä, että kenttätyöt on suoritettu kokonaan loppuun.

Tehokas maanmittaustietojen keruu alusta loppuunMeasure-sovellus

Leica Captivate Measure -sovellus on tärkeä perustyökalu kaikkiin maanmittaustietojen keräystehtäviin. Se mahdollistaa mittaamisen, määrittämisen ja tietojen tarkistamisen helposti ja tehokkaasti.

Tehokkaiden ja joustavien koodaus- ja linjatyövalintojen avulla voit kerätä CAD-valmiita tietoja, jotka tukevat linjoja, kaaria, splineja, ympyröitä ja suorakulmioita. Tietojen täydentäminen attribuuteilla, merkinnöillä, kuvilla ja luonnoksilla.

Lisätyökalut parantavat tehokkuutta, mukaan lukien automaattiset pisteet, poikkeamat, monikoodaus ja automaattinen koodaus tallennettavilla malleilla.

Täysin integroitu ja interaktiivinen 3D-esitys antaa yleiskatsauksen, josta voit vahvistaa kaikkien kenttätöiden loppuun suorittamisen ennen työmaalta poistumista.

Laserkeilaus

Leica Captivate Scanning -sovellus täydentää keilaavan Leica MS60 MultiStation takymetrin integroidut laserkeilaustoiminnot.

Sovellus tarjoaa joustavia toimintoja keilauksen määrittämiseen sekä erilaisia keilausmenetelmiä, uudelleen käytettävän alueen määrittelyn, keilaustarkkuuden ja -nopeuden täydellisen hallinnan sekä etäisyyssuodatuksen.

Tiedot on mahdollista visualisoida 3D-näytössä ja keilaustietoja voidaan hyödyntää lisäanalyyseihin suoraan työmaalla käyttäen muita sovelluksia, kuten Inspect Surfaces -sovellusta. Pistepilvejä voidaan lisäksi täydentää panoraamakuvauksella tietojen värittämiseksi automaattisesti.

GS Imaging

Leica Captivate GS Imaging -sovellus tarjoaa Leica GS18 I GNSS RTK -vastaanottimen huipputehokkaat kuvaustoiminnot.

Anturin kamera ja IMU mahdollistavat kuvasarjojen automaattisen tallentamisen onnettomuuspaikan helppoa dokumentointia tai vaikeapääsyisen paikan mittaamista varten.

Voit mitata yksittäisiä pisteitä suoraan työmaalla helposti tallennettuja kuvia napauttamalla tai käsitellä tietoja edelleen Leica Infinity -sovelluksessa pistepilven luomiseksi.

Pipeline

Leica Captivate Pipeline -sovellus optimoi koko putkistojen mittausprosessin tarjoamalla perustyökalut putkistojen mittaamiseen.

Sovellus voidaan yhdistää viivakoodilukijaan putkistokohtaisten tietojen helppoa ja nopeaa mittausta, attribuuttien seurantaa ja kirjausta, sekä tietojen tarkistusta ja raportointia varten.

Koska datanhallinta on täysin integroitu alan standardiohjelmistoihin ja prosesseihin, Pipeline-sovellus voi lyhentää raportointiaikaa jopa 70 %:lla perinteisiin menetelmiin verrattuna.

Vinkkejä Captivaten käyttöön: Sisäkkäisten attribuuttien helppo kirjaus

Leica Captivate Inventory -sovellus ja Nested-attribuuttisovellus tarjoavat lisäkoodaustoimintoja, kun tietoja kerätään monimutkaisemmilla määritetiedoilla.

Molemmat sovellukset tukevat tavallisen koodiluettelon parantamista attribuuttilogiikalla ja -säännöillä, sekä sisäkkäisten attribuuttien yksinkertaistamista ja esisuodatusta.

Nested-attribuuttisovellus tarjoaa vaihtoehdon Measure-sovellukselle ja se mahdollistaa monimutkaisten toimintojen kirjaamisen helpommin pistekoodien sisäkkäisten attribuuttien laajemmalla tuella.

Inventory-sovellus käsittelee lisäksi kohteen tunnukset, jolloin voit helposti kirjata mitattujen kohteiden koodin sekä attribuuttitiedot syöttämällä niiden yksilöllisen tunnuksen.

Leica Captivate -kenttäohjelmisto on täysin yhteensopiva seuraavien kanssa:Leica Exchange

Leica Exchange -palvelulla tietoa on helppo siirtää kentän ja toimiston välillä.
Leica Exchange -palvelulla tietoa on helppo siirtää kentän ja toimiston välillä.

ResurssitLeica Captivate -tietolomake

Tietolomake, jossa esitellään Leica Captivate -kenttäohjelmiston tärkeimmät ominaisuudet ja tuetut laitteet mittausalan ammattilaisille.
Tietolomake, jossa esitellään Leica Captivate -kenttäohjelmiston tärkeimmät ominaisuudet ja tuetut laitteet mittausalan ammattilaisille.

Leica GS18 I Perusohjelmistot

Quickfire-sarja Leica GS18 I -kokemuksen maksimoimiseen. Tutustu perustyökaluihin sen tehokkaan kuvaustoiminnon hyödyntämiseksi

Inventaarion täydellinen hallinta

Lisätietoa mittausten helposta hallinnasta lukuisilla kohteilla ja koodien attribuuteilla.
Lisätietoa mittausten helposta hallinnasta lukuisilla kohteilla ja koodien attribuuteilla.

Aika päivittää putkiston mittausvälineet?

Varmistat, että hyödynnät tehokkuusparannukset. Tästä listasta saat lisätietoa putkiston mittaustyönkulkujen päivitystarpeistasi.
Varmistat, että hyödynnät tehokkuusparannukset. Tästä listasta saat lisätietoa putkiston mittaustyönkulkujen päivitystarpeistasi.


Etkö löydä hakemaasi? Kysy asiantuntijalta.

Tutustu muihin alakohtaisiin ja tehtäväkeskeisiin Leica Captivate -sovelluksiin