Kundeeksempel: AP20 Autopole & Taratest

Blandt de første kunder, der investerede i den nye AP20 Autopole, var det finske ekspertfirma inden for geoteknikTaratest Oy.

Taratest with Leica AP20 Autopole

Leica AP20 Autopole er en intelligent takymetriløsning, som gør det nemt at måle på en skrå stok og automatisk opdatere varierende stokhøjder. Blandt de første kunder, der investerede i den nye AP20 Autopole, var det finske ekspertfirma inden for geoteknikTaratest. Taratest Oy

Taratests tjenester omfatter blandt andet jordbunds- og klippeundersøgelser, landmålingstjenester, bygningsmåletjenester, miljømåle- og modelleringstjenester, Reality Capture-tjenester, BIM-tjenester samt geoteknik og miljøplanlægning.

Taratests operative leder Tuukka Räsänen fortæller om motiverne for investeringen: "AP20 tilbyder den automatisering, vi har ønsket os, og som gør feltarbejdet lettere, hurtigere og samtidig behageligere".

Tuukka fortæller endvidere, at en udfordring i opmålingsarbejdet har været at øge effektivitet i felten. Forretningsvirksomhed baseret på timebetaling er ved at blive gammeldags, så projekter er oftest med totalpris. AP20 gør arbejdet i felten og i praksis mere strømlinet og optimerer virksomhedens resultat. Taratests kunder nyder også godt af AP20's effektivitet, fordi vi kan udføre arbejdet mere effektivt end før og bruge mindre tid både i felten og med det praktiske arbejde.

"Landmåleren kan måle flere punkter fra samme placering. De automatiske funktioner mindsker generelt risikoen for menneskelige fejl (forkert stokhøjde). Behovet for kontrol i det praktiske arbejde bliver mindre", kommenterer Tuukka.

Den nye nøglekundechef for landmålingsløsninger hos Leica Geosystems Petteri Lappalainen fortæller, at Taratest gennem mange år har været en trofast kunde og på mange måder en samarbejdspartner. "Vi har et godt og åbent forhold, og vores fælles mål er at udvikle begge virksomheders forretningsområde. Taratest tilegner sig nye teknologier i en tidlig fase" fortæller Petteri. Taratest vil gerne vide, hvilke innovationer Leica bringer på markedet, og tester dem ivrigt inden for sine forskellige arbejdsområder. “For at dette skal fungere, skal vi forstå Taratests udfordringer og aktivt bringe løsninger på markedet, der passer til deres virksomhed”, siger Petteri.

Taratest har infrastruktur leveret af Leica til opmåling og Reality Capture-miljø, såsom Leica TPS / GNSS Captivate-platformen, Leica Cyclone-software, HxGN Smartnet-tjenester og Leica Infinity-software.

"Den bedste egenskab er den automatiske højdeidentifikation! Det har helt klart været alle landmåleres drøm i lang tid.”, tilføjerTuukka.

Vi spørger Tuukka, hvad der er den største forskel i forhold til tidligere, efter at Taratest har taget AP20 i brug?

I følge Tuukka er de i stand til at registrere punkter på flere måder sammenlignet med den tidligere metode: "Vi kan være sikre på den korrekte højde, selvom prismestokken vedvarende skulle havne bag forhindringer".

  1. Borepunkter befinder sig ofte i skovområder, der ikke er ryddede. I Finland er skovene virkelig tætte, og GNSS kan ikke måle positioner med tilstrækkelig nøjagtighed. Nu kan vi med AP20 justere stokhøjden og stille stokken på skrå, så prismet er synligt, selvom der er blade i målelinjen, og samtidig er positionsdata præcise.
  2. Ved måling i et bebygget miljø kan vi måle punkter, der ikke er synlige, fra samme udgangspunkt som alle de direkte synlige punkter.
  3. Målinger i brønde/fordybninger kræver en præcis højde af indtags- og udgangsrørene. AP20's hældende stok og automatiske højdeaflæser for skaftet gør feltarbejdet markant hurtigere. De manuelle rentegningsopgaver i praksis bliver mindre, når højde- og positionsdata allerede er på plads.

 

Taratest with Leica AP20 Autopole

Petteri Lappalainen fra Leica Geosystems bekræfter Tuukkas kommentarer.

"Den mest almindelige kommentar fra kunderne er "endelig". Efter GNSS-antennernes hældningskompensation er det her en egenskab, som har været ventet med længsel, også til prismestokken. Alle tre egenskaber (hældningskompensation, automatisk stokhøjde, registrering af observationer) løser almindelige problemer, og de har vist sig som en virkelig hjælp, efter at AP20 er kommet på markedet. Hældningskompensationens nøjagtighed og funktion i realtid har også overrasket kunderne positivt.

Petteri fortæller, at AP20 i de fleste tilfælde kan bruges sammen med en normal stok. Målingen er hurtigere, og brugeren kan komme til på punkter, hvor man med de gamle apparater var nødt til at omplacere eller bruge mere tidskrævende målemetoder. Markeringen er også meget hurtigere, og den automatiske stokhøjde gør livet nemmere især i travle omgivelser. "Overraskende mange kunder har også nævnt registrering af observationer: På arbejdsstedet kan der være mange reflekterende genstande, som kan forstyrre aflæsningen af observationer", siger Petteri.

AP20's samspil med takymetrien fungerer fint ved hjælp af den programmerede funktion, og brugen er gjort særlig enkel - alt fungerer med normale applikationer og med én knap. Og hvis der opstår problemer, laver vores supporttjenste en fjernopkobling og løser dem", påpeger Petteri.

Til slut tilføjer Tuukka fra Taratest: "AP20 holder hvad den lover. Brugervenligheden reducerer behovet for Leicas støtte, men når vi havde brug for hjælp, var Leica Geosystems Oy Finland i stand til at hjælpe".

Tuukka vurderer, at Leica-løsningens vigtigste fordel er ”præcise funktioner, som sikrer løsningernes varighed langt ind i fremtiden. De pålidelige og velfungerende produkter har bevist det straks efter lanceringen”.

Taratest with Leica AP20 Autopole

Læs mere: Expert Insight

Referencehistorier

Læs, hvordan kunder verden over drager nytte af vores alsidige løsninger.
Læs, hvordan kunder verden over drager nytte af vores alsidige løsninger.

Kontakt Leica Geosystems

Find din kontakt hos Leica Geosystems inden for salg, assistance og teknisk service.
Find din kontakt hos Leica Geosystems inden for salg, assistance og teknisk service.