20 vuoden yhteistyö Benny Andersenin ja Leica Geosystemsin välillä on luonut vankan asiakas-toimittajasuhteen

Tapaustutkimus

Rakennusyhtiö käyttää monia Leica Geosystemsin tuotteita

Teksti: Lea Kristoffersen
Videoasiantuntijat: Pamela Almeida ja Line Elmelund

Rakennusyhtiö Benny Andersen käyttää Leica Geosystemsin monia eri tuotteita varmistaakseen laadukkaan lopputuloksen. 20 vuoden yhteistyö on luonut luottamukseen ja henkilökohtaisiin suhteisiin perustuvan vankan asiakas-toimittajasuhteen.

 

Benny Andersen on erikoistunut rakennus-, viemäri- ja luonnon ennallistamiseen liittyviin projekteihin. Yhtiön vuosittainen liikevaihto on 5–6 miljoonaa euroa ja se toteuttaa 8–10 suurta projektia sekä pienempiä projekteja, kuten esimerkiksi järvien kunnostusta. Benny Andersen on tehnyt yhteistyötä Leica Geosystemsin kanssa yli 20 vuotta ja yhtiöllä on laaja tuotevalikoima, mukaan lukien 2D- ja 3D-koneenohjausratkaisut kaivinkoneisiin ja puskutraktoreihin, käsikäyttöiset Leica iCON gps 60-vastaanottimet, ns. roverit merkintään, pyörivät laserit ja putkilaserit. He ovat myös vuokranneet takymetrin viemäriprojektiin, jossa GNSS-signaali oli rajoitettu.


Projektin valmisteleminen

Projekti alkaa yleensä tietojen valmistelulla. Hankkija toimittaa kaikki projektitiedostot Benny Andersenille dxf- tai dwg-tiedostoina. Tiedostot lähetetään ulkoiselle maanmittausyritykselle, jonka kanssa Benny Andersen työskentelee. Maanmittausyritys valmistelee tiedostot ja lähettää ne koneille verkkopohjaisen jakamis- ja visualisointityökalun, Leica ConX:n, avulla.

Esbjergin kunta on yhden Benny Andersenin työstämän projektin hankkija. Kyseessä on puistohanke alueella, jota on aiemmin käytetty junien korjaukseen. Haasteena oli saastunut pintamaa; alue oli puhdistettava ja kehitettävä uudelleen kukkuloilla, kävelyreiteillä ja luonnonkukilla.

- Meidät kutsuttiin tapaamiseen hankkijan kanssa ennen projektin alkamista”, kertoo Benny Andersenin projektipäällikkönä työskentelevä Thomas Dam. “Meiltä kysyttiin neuvoja tällaiseen projektiin ja suosittelimme käyttämään 3D-koneenohjausta.

Tällaiseen monimutkaiseen projektiin, jossa on paljon yksityiskohtia, kuten mäkiä ja kävelypolkuja, 3D-koneenohjaus on erittäin sopiva ratkaisu: Se näyttää ennalta määritellyn suunnittelumallin, jossa kaikki tiedot on kartoitettu absoluuttisilla maantieteellisillä sijainneilla koneenkäyttäjän ohjaamiseksi. Maanmittausyritys valmisteli 3D-tiedostot, ja projektin aikana tehtiin kolme versiota. Ne synkronoitiin koneiden kanssa ConX:n avulla. Benny Andersen on käyttänyt projektissa useita kaivinkoneita. Yksi eduista on, että 3D-mallia voidaan käyttää kaikissa koneenohjausratkaisuissa käytetystä koneesta riippumatta.

Tasoitustyöt Leica Geosystemsin 3D-koneenohjauksella
 Mikkel työskentelee CAT-kaivinkoneen koneenohjausoperaattorina. Hän on työskennellyt yrityksessä kaksikymmentä vuotta, kymmenen vuotta 2D:n parissa ja 3D:n parissa vuodesta 2017 lähtien.


Saumaton integrointi ja päivityspolut ovat joitakin Leica Geosystemsin tarjoamia etuja kokonaisvaltaisena toimittajana

Benny Andersenilla on myös lupa suorittaa viemäri- ja ojitusprojekteja. Benny Andersen on työskennellyt Esbjergin keskustan tieverkon kunnossapitoprojektissa. Tässä projektissa he käyttivät kahta käsikäyttöistä Leica iCON gps 60-vastaanotinta, putkilasereita, 2D-koneenohjausta ja vuokrattua takymetriä merkintöjen tekemiseksi rakennusten välisillä alueilla, joissa GNSS-signaali oli heikko.
2D-koneenohjaus tieverkon kunnossapitoprojekteihin2D-koneenohjaus on oikea valinta tähän tieverkon kunnossapitoprojektiin.

Leica Geosystemsin lisenssirakenteen etuna on, että ne integroituvat toisiinsa. Kaivinkoneratkaisuissa tämä tarkoittaa, että hankkiessaan 3D-ratkaisun asiakkaalla on aina 2D-ratkaisu saatavilla.

Joissakin projekteissa 2D-koneenohjaus ei pelkästään riitä, vaan se voi olla tehokkaampi ratkaisu. Tämä pätee tähän tieverkon kunnossapitoprojektiin, jossa koneenohjauksella tasoitetaan viemärin pohjaa ja varmistetaan oikeat kaltevuuskulmat. Vastaanottimella tehdään merkintöjä, mitataan syvyyttä ja kaltevuutta sekä putkien syvyyksiä ja kiinteistörajojen korkeutta.

Tieverkon kunnossapitoprojektiCarsten Jørgensen käyttää Leica iCON gps 6o:ta merkintöihin ja rinteiden, päällysten sekä kadun ja rakennusten välisten rajojen mittaamiseen.

- Käytämme tuotteita usein yhdessä, Thomas selittää. Voimme käyttää samoja tiedostoja kaivinkoneessa ja roverissa.

Puistoprojektissa saastunut maa-aines merkittiin oranssilla muoviverkolla.

Tämä työ tehtiin manuaalisesti, ja kaivinkone sijoitettiin työmaan toiselle puolelle. Käynnistät vain roverin ja merkitset verkon sijainnin sen sijaan, että joutuisit siirtämään konetta työmaan kaukaisimmasta kulmasta”, Thomas jatkaa.

Työnjohtajan ratkaisu

Benny Andersen on työskennellyt toisessa kunnan projektissa. Hanke oli paikallisen rautatieaseman edessä oleva alue. Hankkeisiin sisältyi työmaan esikäsittely penkkejä, pensaita, pyöräparkkeja, vesiposteja ja reunakiveyksiä varten.

- Työnjohtajan ratkaisu oli valtava apu, koska kaikki projektin yksityiskohdat on merkitty suunnittelutiedostoon, Thomas selittää. Jos meidän piti valmistautua lyhtypylväiden johdottamiseen, meidän tarvitsi vain sijoittaa tappi, mitata se ja poistaa se ja näin välttyä asettamasta 300 tappia eri puolille. Käynnistimme roverin ja teimme merkinnät.


Leica Geosystemsin tuotteiden käyttäminen toteumatietojen luomiseen

Tuotteiden välinen ristikkäistoiminto on hyödyllinen myös toteumatietojen dokumentoinnissa.

- Käytämme roveria hankkijoille tehtävissä toteumamittauksissa. He käyttävät sitä GIS-rekisteröintiinsä. Rover on niin helppo tuoda mittaamaan reunakiveystä tai hiekka-alustaa pitkin. Ennen jouduimme odottamaan, että maanmittaja saapuisi paikalle mittaamaan.

20 vuoden yhteistyön pohjalta Benny Andersen ja Leica Geosystems ovat kehittäneet vankan asiakas-toimittajasuhteen, joka hyötyy henkilökohtaisista suhteista, jatkuvuudesta ja tuotetuntemuksesta.

Leica Geosystems on Benny Andersenin kokonaisvaltainen toimittaja

- Käytämme ainoastaan Leica Geosystemsin tuotteita. On mukavaa työskennellä tuttujen ihmisten kanssa, Thomas toteaa.

 

Ota meihin yhteyttä koneohjauksesta

Ota yhteyttä meihin saadaksesi lisätietoja koneohjausratkaisuistamme.
Ota yhteyttä meihin saadaksesi lisätietoja koneohjausratkaisuistamme.

Ota yhteyttä Leica Geosystemsiin

Etsi Leica Geosystemsin yhteyshenkilö myyntiä, asiakaspalvelua ja teknistä tukea varten.
Etsi Leica Geosystemsin yhteyshenkilö myyntiä, asiakaspalvelua ja teknistä tukea varten.

Leica iCON iXE3 - 3D-järjestelmä

Kaivinkoneen ohjaus 2D- ja 3D-sovellukseen: laser, GNSS tai TPS.
Kaivinkoneen ohjaus 2D- ja 3D-sovellukseen: laser, GNSS tai TPS.