20 års samarbete mellan företaget Benny Andersen och Leica Geosystems har lagt grunden för en stabil relation mellan kund och leverantör

Kundreferens

Byggföretaget använder många produkter från Leica Geosystems

Författare: Lea Kristoffersen
Videospecialister: Pamela Almeida och Line Elmelund

Byggföretaget Benny Andersen använder en rad produkter från Leica Geosystems för att säkerställa bästa möjliga resultat på sitt arbete. 20 års samarbete har skapat ett stabilt förhållande mellan kund och leverantör baserat på förtroende och personliga relationer.

 

Benny Andersen specialiserar sig på projekt som inom bygg, avlopp och naturrestaurering. Företaget omsätter årligen 5–6 miljoner euro och åtar sig ca 8 till 10 stora projekt samt mindre projekt, till exempel rehabilitering av sjöar. Benny Andersen har samarbetat med Leica Geosystems i mer än 20 år och innehar en mängd produkter, inklusive 2D- och 3D-maskinstyrningslösningar för grävmaskiner, schaktare, handdrivnaLeica iCON gps 60-smartantenner, så kallade rovers, för utstakning, roterande lasrar och rörlasrar. Företaget har också hyrt en totalstation för ett avloppsprojekt, där GNSS-signalen var begränsad.


Förbereda projektstart

I början av ett projekt förbereds i regel alla data. Entreprenören skickar alla projektfiler till Benny Andersen i form av dxf- eller dwg-filer. Filerna skickas till det externa mätföretag som Benny Andersen arbetar med. Mätföretaget förbereder filerna och skickar ut dem till maskinerna via det webbaserade verktyget Leica ConX för delning och visualisering .

Esbjerg kommun är entreprenör för ett av de projekt som Benny Andersen arbetar på. Det är ett parkprojekt i ett område som tidigare använts för tågreparation. Utmaningen var att det översta jordlagret var förorenat. Man var därför först tvungen att sanera det och anlägga nya kullar och promenadvägar, samt plantera nya vildblommor.

– Vi bjöds in till ett möte med entreprenören innan projektet startade, förklarar Thomas Dam, projektledare hos Benny Andersen. Entreprenören bad oss om råd och vi rekommenderade att 3D-maskinstyrning skulle användas för ett projekt som det här.

För ett komplext projekt som detta med många detaljer som kullar och gångvägar, är 3D-maskinstyrning en mycket lämplig lösning. Användaren får en fördefinierad designmodell som innehåller all kartlagd information med absoluta geografiska platser, som vägledning för maskinoperatören. Mätföretaget förberedde 3D-filerna och under projektets gång genomfördes tre revideringar. Dessa synkroniserades med maskinerna via ConX. Benny Andersen använde ett flertal grävmaskiner för detta projekt. En av fördelarna är att 3D-modellen är kompatibel med alla maskinstyrningslösningar oavsett vilken maskin som används.

Finschaktning med 3D-maskinstyrning från Leica Geosystems
– 
Mikkel arbetar som maskinoperatör på en grävmaskin från CAT. Han har arbetat för företaget i tjugo år, tio år med 2D och med 3D sedan 2017.


Sömlös integration och enkel uppgradering är några av de fördelar som Leica Geosystems erbjuder som totalleverantör

Benny Andersen har också tillstånd att genomföra avlopps- och dräneringsprojekt. Företaget genomförde ett vägrenoveringsprojekt i Esbjergs centrum. Inom ramen för detta användes två handstyrda Leica iCON gps 60-antenner, rörlasrar, 2D-maskinstyrning och en hyrd totalstation för utstakning mellan byggnader där GNSS-signalen var dålig.
2D-maskinstyrning för renoveringsprojektFör detta vägrenoveringsprojekt är 2D-maskinstyrning rätt val.

Fördelen med Leica Geosystems licensstruktur är att licenserna bygger på varandra. För grävmaskinslösningar innebär det att kunderna alltid får tillgång till 2D-konfigurationen när de köper en 3D-konfiguration.

För vissa projekt kan 2D-maskinstyrning till och med vara en effektivare lösning. Så var fallet i detta vägrenoveringsprojekt där maskinstyrning användes för att jämna ut avloppets botten och för att säkerställa korrekt lutning. Den smarta antennen användes för utstakning och för mätning av djup och lutning, samt rördjup och höjd på fastighetsgränser.

VägrenoveringsprojektCarsten Jørgensen använder Leica iCON gps 6o för utstakning och mätning av backar, skydd och gränser mellan gator och hus.

– Vi använder ofta produkterna tillsammans, förklarar Thomas. Vi kan använda samma filer för grävmaskinen och för rovern.

För parkprojektet märkte vi ut den förorenade jorden med ett orange plastnät.

Detta arbete utfördes av några hantverkare, och grävmaskinen ställdes på andra sidan av området. Man slår bara på rovern och märker ut den plats där nätet ska placeras istället för att behöva flytta maskinen hela vägen, fortsätter Thomas.

Foreman-lösningen

Benny Andersen har även arbetat med ett annat projekt för kommunen. Det rörde sig om ett område framför en lokal tågstation. Projektet omfattade förberedelse av platsen för bänkar, buskar, cykelparkering, vattenstolpar och trottoarkanter.

– Foreman-lösningen var till enorm hjälp eftersom alla detaljer för projektet är markerade i designfilen, förklarar Thomas. När vi behövde förbereda kablarna till en lyktstolpe placerade vi bara ut en pinne, mätte den och tog bort den igen, så att vi slapp ha 300 pinnar utplacerade överallt. Sedan startade vi rovern och genomförde utstakningen.


As-built-dokumentation med produkter från Leica Geosystems

Denna korsfunktion mellan produkter används också för as-built-dokumentation.

– Vi använder rovern för as-built-mätningar till entreprenörerna. De använder den för sin GIS-registrering. Det är så enkelt att mäta med rovern längs en trottoarkant eller en sanddyn. Innan var vi tvungna att vänta på att mätteknikern skulle komma till platsen för att genomföra mätningen.

Efter 20 års samarbete har Benny Andersen och Leica Geosystems utvecklat ett stabilt förhållande mellan kund och leverantör som bygger på personliga relationer, kontinuitet och produktkunskap.

Leica Geosystems är totalleverantör till Benny Andersen

– Vi använder endast produkter från Leica Geosystems. Det är trevligt att arbeta med människor som vi känner, avslutar Thomas.

 

Kontakta oss gällande maskinstyrning

Kontakta oss för mer information om våra maskinstyrningslösningar

Kontakta oss för mer information om våra maskinstyrningslösningar

Kontakta Leica Geosystems

Hitta dina kontaktpersoner på Leica Geosystems för frågor om försäljning, support och teknisk service.
Hitta dina kontaktpersoner på Leica Geosystems för frågor om försäljning, support och teknisk service.

Leica iCON iXE3 - 3D-system

Vägledningssystem för grävmaskiner med 2D- och 3D-tillämpningar: laser, GNSS eller TPS.
Vägledningssystem för grävmaskiner med 2D- och 3D-tillämpningar: laser, GNSS eller TPS.