Tuotantomäärien laskenta

Hexagon Mining

Hexagon Mining solves surface and underground challenges by integrating design, planning and operations technologies for safer, more productive mines.
Hexagon Mining solves surface and underground challenges by integrating design, planning and operations technologies for safer, more productive mines.

Leica Captivate

Immersiivinen 3D-kenttäohjelmisto tietojen keräykseen ja hallintaan.
Immersiivinen 3D-kenttäohjelmisto tietojen keräykseen ja hallintaan.

LISCAD

Surveying and engineering office software for field to finish.
Surveying and engineering office software for field to finish.

Leica Infinity

Intuitiivinen toimisto-ohjelmisto mittaustietojen hallintaa ja käsittelyä varten.
Intuitiivinen toimisto-ohjelmisto mittaustietojen hallintaa ja käsittelyä varten.

Leica Cyclone

Ohjelmisto 3D-pistepilvien käsittelemiseen, mallintamiseen ja hallintaan.
Ohjelmisto 3D-pistepilvien käsittelemiseen, mallintamiseen ja hallintaan.