Tuotantomäärien laskenta

Hexagon Mining

Hexagon Mining solves surface and underground challenges by integrating design, planning and operations technologies for safer, more productive mines.

Leica Captivate

Immersiivinen 3D-kenttäohjelmisto tietojen keräykseen ja hallintaan.

LISCAD

Surveying and engineering office software for field to finish.

Leica Infinity

Intuitiivinen toimisto-ohjelmisto mittaustietojen hallintaa ja käsittelyä varten.

Leica Cyclone

Ohjelmisto 3D-pistepilvien käsittelemiseen, mallintamiseen ja hallintaan