Beräkna produktionsvolymer

Hexagon Mining

Hexagon Mining solves surface and underground challenges by integrating design, planning and operations technologies for safer, more productive mines.

Leica Captivate

Immersive 3D field software to capture and manage data.

LISCAD

Surveying and engineering office software for field to finish.

Leica Infinity

Den intuitiva kontorslösningen för att hantera mätdata

Leica Cyclone

Från mjukvara till process för modellering och hantering av 3D-punktmoln.