Leica SP -teknologia

Tasoitus suurella nopeudella täydellisellä tarkkuudella

Leica SP -teknologia

SP-teknologia on...

 • Nopeus ja tuottavuus
 • Tasaisuus ja tarkkuus
 • Ensiluokkainen suorituskyky
 • Ainutkertainen joustavuus

 

SP-teknologian tarjoamat tärkeimmät edut

 • Tasoitus puskutraktorin 3. vaihteella
 • Ensiluokkainen tasaisuus ja tarkkuus suuremmilla nopeuksilla
 • SP-teknologian joustava käyttö GPS:llä tai takymetreillä 
 • Parantaa koneen käyttöastetta (esim. työskentely väliaikaisten GPS-katkoksien tai prisman seurannan lyhyiden keskeytyksien aikana)
 • Anturin parmepi käytettävyys GNSS/GPS:llä
 • Erinomainen tuottavuus, joka parantaa kannattavuuttasi
 • Kohdearvon nopeampi saavutus


Tasoitus suuremmilla nopeuksilla

SP-teknologiaa käyttävät iCON-tasoitusjärjestelmät mahdollistavat työskentelemisen kaksi kertaa aikaisempaa nopeammin. Työtehtävistä suoriudutaan huomattavasti nopeammin. Paremman hydraulisen ohjauksen mahdollistava SP-teknologia parantaa merkittävästi tuottavuutta, koneen käyttöastetta ja optimoi materiaalihallinnan kaikissa maansiirto- ja tasoitusprojekteissa. Tämä tuottaa parempia lopputuloksia.

Erittäin tarkat ja tasaiset tulokset kaikissa ympäristöissä
Käyttämällä inertiaalista ohjausta erittäin herkästi reagoivalla hydrauliohjauksella koneen suorituskyky parantuu merkittävästi. SP-teknologiaa käyttävät puskutraktorit tarjoavat erittäin tarkkoja ja yhtenäisiä tasoitustuloksia huippunopeasti ja lähes kaikilla pinnoilla ja kaikissa ympäristöissä.

Olemassa olevan laitteiston arvon lisäys
iCON-tasoitusjärjestelmät SP-teknologialla tarjoavat uusia työskentelytapoja. Puskutraktorit voivat suorittaa tasoitus- ja viimeistelytoimintoja, jolloin monissa projekteissa voidaan käyttää kevyempää kalustoa. SP-teknologian tarjoama parempi suorituskyky edistää työskentelyä ja lisää tuottavuutta vaativissa käyttöolosuhteissa, kuten syvissä leikkauksissa, kaupunki-, metsä- tai vuoristoalueilla.

SP-teknologian salaisuus
SP14-anturi on tärkeä osa, joka mahdollistaa inertiaalisen ohjauksen (INS-integroitu). Parantaa huomattavasti koneenohjausjärjestelmän suorituskykyä yhdessä uuden 5 kertaa nopeamman hydraulisen ohjauksen (100 Hz verrattuna tavallisen GNSS:n arvoon 20 Hz) kanssa. Käyttäjät voivat työskennellä väliaikaisten satelliittikatkosten tai signaalin menetyksen aikana ja maksimoida koneen käyttöasteen. SP-teknologiaa käyttävät Leica iCON -tasausjärjestelmät tarjoavat ensiluokkaisen koneenohjaustehon kaikissa ympäristöissä, tuloksena tasaisempi ja tarkempi tasaus suuremmilla nopeuksilla.

Ota yhteyttä Leica Geosystemsiin

Paikanna Leica Geosystemsin yhteyshenkilö myynti-, tuki- ja teknistä palvelua varten.
Paikanna Leica Geosystemsin yhteyshenkilö myynti-, tuki- ja teknistä palvelua varten.