Leica SP -teknologia

Tasoitus suurella nopeudella täydellisellä tarkkuudella

Leica SP -teknologia

SP-teknologia on...

 • Nopeus ja tuottavuus
 • Tasaisuus ja tarkkuus
 • Ensiluokkainen suorituskyky
 • Ainutkertainen joustavuus

 

SP-teknologian tarjoamat tärkeimmät edut

 • Tasoitus puskutraktorin 3. vaihteella
 • Ensiluokkainen tasaisuus ja tarkkuus suuremmilla nopeuksilla
 • SP-teknologian joustava käyttö GPS:llä tai takymetreillä 
 • Parantaa koneen käyttöastetta (esim. työskentely väliaikaisten GPS-katkoksien tai prisman seurannan lyhyiden keskeytyksien aikana)
 • Anturin parmepi käytettävyys GNSS/GPS:llä
 • Erinomainen tuottavuus, joka parantaa kannattavuuttasi
 • Kohdearvon nopeampi saavutus


Tasoitus suuremmilla nopeuksilla

SP-teknologiaa käyttävät iCON-tasoitusjärjestelmät mahdollistavat työskentelemisen kaksi kertaa aikaisempaa nopeammin. Työtehtävistä suoriudutaan huomattavasti nopeammin. Paremman hydraulisen ohjauksen mahdollistava SP-teknologia parantaa merkittävästi tuottavuutta, koneen käyttöastetta ja optimoi materiaalihallinnan kaikissa maansiirto- ja tasoitusprojekteissa. Tämä tuottaa parempia lopputuloksia.

Erittäin tarkat ja tasaiset tulokset kaikissa ympäristöissä
Käyttämällä inertiaalista ohjausta erittäin herkästi reagoivalla hydrauliohjauksella koneen suorituskyky parantuu merkittävästi. SP-teknologiaa käyttävät puskutraktorit tarjoavat erittäin tarkkoja ja yhtenäisiä tasoitustuloksia huippunopeasti ja lähes kaikilla pinnoilla ja kaikissa ympäristöissä.

Olemassa olevan laitteiston arvon lisäys
iCON-tasoitusjärjestelmät SP-teknologialla tarjoavat uusia työskentelytapoja. Puskutraktorit voivat suorittaa tasoitus- ja viimeistelytoimintoja, jolloin monissa projekteissa voidaan käyttää kevyempää kalustoa. SP-teknologian tarjoama parempi suorituskyky edistää työskentelyä ja lisää tuottavuutta vaativissa käyttöolosuhteissa, kuten syvissä leikkauksissa, kaupunki-, metsä- tai vuoristoalueilla.

SP-teknologian salaisuus
SP14-anturi on tärkeä osa, joka mahdollistaa inertiaalisen ohjauksen (INS-integroitu). Parantaa huomattavasti koneenohjausjärjestelmän suorituskykyä yhdessä uuden 5 kertaa nopeamman hydraulisen ohjauksen (100 Hz verrattuna tavallisen GNSS:n arvoon 20 Hz) kanssa. Käyttäjät voivat työskennellä väliaikaisten satelliittikatkosten tai signaalin menetyksen aikana ja maksimoida koneen käyttöasteen. SP-teknologiaa käyttävät Leica iCON -tasausjärjestelmät tarjoavat ensiluokkaisen koneenohjaustehon kaikissa ympäristöissä, tuloksena tasaisempi ja tarkempi tasaus suuremmilla nopeuksilla.

Ota yhteyttä Leica Geosystemsiin

Etsi Leica Geosystemsin yhteyshenkilö myyntiä, asiakaspalvelua ja teknistä tukea varten.
Etsi Leica Geosystemsin yhteyshenkilö myyntiä, asiakaspalvelua ja teknistä tukea varten.