Leica SP-teknologi

Avjämning i hög hastighet med total precision

Leica SP-teknologi

SP-teknologi är...

 • Snabbhet och produktivitet
 • Följsamhet och Precision
 • Överlägsen prestanda
 • Unik flexibilitet

 

SP-teknologins fördelar

 • Finavjämning med bandschaktaren i tredje växeln
 • Behåll följsamhet och precision i högra hastigheter
 • Flexibilitet att välja mellan att använda SP-teknologi med GPS eller totalstationer 
 • Ökar maskinens driftstid (maskinerna kan fortsätta köras vid tillfälliga GPS-avbrott eller korta avbrott vid spårning med prisma)
 • Känsligare sensorer med GNSS/GPS
 • Oöverträffat hög produktivitet som ökar lönsamheten
 • Nå målgraden snabbare


Avjämning i högre hastigheter

iCON grade-systemen med SP-teknologi fördubblar din arbetstakt. Du arbetar snabbare, och kan avsluta jobben snabbare. SP-teknologin ger en förbättrad styrning av hydrauliken och kan dramatiskt öka produktiviteten och maskinanvändningen och optimera materialanvändningen i alla typer av schaktningsprojekt och avjämningsprojekt. Det kommer att synas i verksamhetens resultat.

Mycket exakta och konsekventa resultat – i alla miljöer
Avjämningskvaliteten förstärks avsevärt med tröghetsnavigeringen som är konstruerad med marknadens känsligaste hydraulstyrning. Bandschaktare med SP-teknologi ger extremt precisa och konsekventa avjämningsresultat i högre hastigheter än vad som någonsin tidigare varit möjligt – på nästan alla slags ytor och i alla typer av miljöer.

Ökar värdet på den befintliga hårdvaran
Gradsystemen iCON med SP-teknologi erbjuder helt nya sätt att arbeta. Bandschaktare kan användas för noggrann avjämning och putsningsarbeten, vilket innebär att många projekt inte längre kräver så tung utrustning. På krävande arbetsplatser, som djupa utgrävningar, täta stadsmiljöer, skogsklädda områden eller bergiga områden, kan SP-teknikens förbättrade prestanda verkligen komma till nytta och hjälpa till att hålla projekten i rörelse.

Hemligheten med SP-teknik
Den viktigaste komponenten är SP14-sensorn som möjliggör tröghetsnavigering (integrerad INS). I kombination med det nya 5 gånger snabbare hydraulstyrsystemet (100 Hz uteffekt jämfört med 20 Hz med vanlig GNSS) ökar sensorn avsevärt maskinstyrningssystemets prestanda. Maximerad driftstid; användaren kan fortsätta jobba trots tillfälliga avbrott i satellitsignaler eller signaler som försvinner. Leica iCON grade-systemet med SP-teknologi erbjuder överlägen prestanda för maskinstyrning i alla miljöer och en smidigare och mer exakt avjämning vid högre hastigheter.

Kontakta Leica Geosystems

Hitta dina kontaktpersoner på Leica Geosystems för frågor om försäljning, support och teknisk service.
Hitta dina kontaktpersoner på Leica Geosystems för frågor om försäljning, support och teknisk service.