Technologia Leica SP

Równanie z wysoką prędkością i dokładnością

Technologia Leica SP

Technologia SP to...

 • Szybkość i produktywność
 • Płynność i precyzja
 • Najwyższa wydajność
 • Wyjątkowa elastyczność

Kluczowe korzyści z wykorzystania technologii SP

 • Finalne równanie spycharką podczas jazdy na trzecim biegu
 • Utrzymanie gładkości i dokładności przy większych prędkościach
 • Elastyczność użycia technologii SP z GPS lub tachimetrów 
 • Zwiększenie czasu sprawności maszyny (np. praca podczas chwilowych przerw w działaniu GPS lub krótkich przerw w śledzeniu IR)
 • Większa dostępność czujnika z GNSS/GPS
 • Niezrównana wydajność, która zwiększy Twoje zyski
 • Osiąganie docelowego wyrównania w krótszym czasie

Równanie przy większych prędkościach
Systemy iCON grade z technologią SP umożliwiają dwukrotnie szybszą pracę. Można jeszcze szybciej wykonać pracę. Technologia SP zapewniająca ulepszone sterowanie hydrauliczne może znacznie zwiększyć wydajność, wykorzystanie maszyny i zoptymalizować zużycie materiału w każdym projekcie związanym z robotami ziemnymi i precyzyjnym równaniem. Będzie to miało odzwierciedlenie w wynikach firmy.

Większa dokładność, lepsze wyniki w każdym środowisku
Korzystając z inercyjnego systemu sterowania w połączeniu z najczulszą hydrauliką na rynku, można znacznie zwiększyć wydajność pracy. Spycharki wyposażone w technologię SP zapewniają bardzo precyzyjne i stałe wyniki niwelacji przy wcześniej nieosiągalnych prędkościach praktycznie na każdej powierzchni i w dowolnym środowisku.

Większa wartość istniejącego sprzętu
Systemy iCON grade z technologią SP umożliwiają wykorzystanie nowych sposobów pracy. Spycharki mogą wykonywać prace porządkowe i wykończeniowe, co oznacza, że przy wielu projektach potrzeba mniej sprzętu. Utrzymanie ruchu i produktywności w bardziej wymagających miejscach pracy, takich jak głębokie wykopy, miejskie kaniony, tereny zalesione lub górzyste, będzie naprawdę łatwiejsze dzięki technologii SP!

Sekret technologii SP
Kluczowym elementem jest czujnik SP14, który zapewnia sterowanie inercyjne (zintegrowane INS). Dzięki nowemu, 5-krotnie szybszemu sterowaniu hydraulicznemu (wyjście 100 Hz w porównaniu z 20 Hz z GNSS) wydajność systemu sterowania maszyną jest znacznie większa. Operatorzy mogą pracować mimo chwilowych przerw w zasięgu satelitarnym lub przy utracie sygnału, mając zapewniony maksymalny czasu sprawności maszyn. Systemy Leica iCON grade z technologią SP zapewniają doskonałe wyniki związane ze sterowaniem maszyn w dowolnym środowisku, co powoduje gładsze, dokładniejsze równanie przy większych prędkościach.

Kontakt z Leica Geosystems

Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.
Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.