Kysymyksiä ja vastauksia - Keskipitkän kantaman Leica TS13 -robottitakymetri

Leica Geosystemsin TPS-liiketoimintajohtaja Hans-Martin Zogg kertoo uuden Leica TS13:n tarjoamista eduista.

Leica TS13 Asiantuntijan näkemys
Leica Geosystems AG:n geomatiikan liiketoimintajohtaja Hans-Martin Zogg

Leica Geosystemsin TPS-liiketoimintajohtaja Hans-Martin Zogg kertoo uuden Leica TS13:n tarjoamista eduista.

Leica TS13 tuotiin hiljattain makkinoille. Kertoisitko enemmän tästä uudesta automaattisesta takymetristä?

Leica TS13 on Leica Geosystemsin uusi keskipitkän kantaman automaattinen takymetri. Se on skaalattava ja erinomainen alku Leica Geosystemsin automaattisille takymetreille. TS13 on kehitetty putki- ja kaapeliasennuksiin keskittyvälle maa- ja vesirakennusalalle. TS13 on ihanteellinen mittausväline mittaustehtäviin, kuten olemassa olevan putken paikantamiseen. Se mahdollistaa lisäksi putkiasennusten sijoittelun ennen niiden toteuttamista. Tämä uusi automaattinen takymetri tukee putkiasennuksia kokonaisvaltaisesti, sillä se soveltuu niin mittaamiseen kuin sijoitteluun.

Uusi TS13 sisältää AutoHeight-toiminnon. Kertoisitko hiukan lisää tästä loistavasta toiminnosta?
Kojeen korkeuden säännöllinen mittaus on tarpeen kojeen asetuksen aikana. Kojeen korkeus mitattiin aikaisemmin mittanauhoilla, ja arvot syötettiin sen jälkeen manuaalisesti kenttäohjelmistoon. Tarvittavien lisälaitteiden lisäksi näissä korkeusmittauksissa on helppo tehdä virheitä, itse mittaamisen sekä arvojen manuaalisen syöttämisen aikana. AutoHeight-toiminnon avulla kojeen korkeus voidaan mitata yhdellä painikkeen painalluksella nopeasti ja virheettömästi ilman lisälaitteita.

Kertoisitko lyhyesti uuden TS13-takymetrin tärkeimmistä ominaisuuksista?

TS13-takymetri on automatisoitu ja päivitettävissä. Se tarjoaa käyttäjille lisäksi ensiluokkaisen tuen ja korkeimman laadun. Erinomaisen suorituskyvyn ja luotettavuuden ansiosta se soveltuu vaativiin mittaustehtäviin. Leica TS13 on päivitettävissä. Asiakkaat voivat hankkia TS13:n ainoastaan nelipainikkeisella näppäimistöllä ja päivittää sen tarvittaessa myöhemmin täydellisellä näppäimistöllä ja näytöllä varustettuun versioon. Se voidaan myös päivittää kahden henkilön mittausvälineestä yhden henkilön mittausvälineeksi lisäämällä lukitus- ja robottitoiminnot. Keskipitkän kantaman Leica TS13 -takymetri on suunniteltu ja testattu vastaamaan korkealuokkaisen Leica TS16  -takymetrin laatustandardeja.

Miksi ja milloin käyttäjien kannattaa sijoittaa TS13-takymetriin muiden markkinoilla olevien automaattisten takymetrien sijaan?

Leica TS13 on suunniteltu laatua ja luotettavuutta arvostavien asiakkaiden tarpeisiin, kun paras mittausteho ei ole oleellisen tärkeää päivittäisissä mittauksissa. Asiakkaiden kannattaa sijoittaa TS13-takymetriin, kun kokonaiskustannukset (ostohinnan ja koko käyttöiän aikaisen tuen sekä huollon summa) halutaan minimoida ja paras luotettavuus on tärkeää käyttöiän aikana, samalla kun mittausteho on toissijainen vaatimus. Takymetrejä käytetään yleensä erilaisissa työmaaolosuhteissa ja aika usein ääriolosuhteissa. TS13-takymetri takaa parhaan luotettavuuden ja kestävyyden vaativiin työmaaolosuhteisiin. Se minimoi virheet, jotka voivat aiheuttaa suoria tai välillisiä kuluja (esim. viiveitä, poikkeamia aikatauluun ja maineen menetyksen).

Mitä eroa on Leica TS13- ja Leica TS16 -ratkaisuilla?

Päivitettävyyden lisäksi Leica TS13 sisältää lukitustoiminnon, näytön ja robottitoiminnot. Sen yleinen mittausteho on samalla 10–25 % pienempi Leica TS16 -takymetriin verrattuna. Tämä tarkoittaa, että sillä voidaan mitata ja sijoitella vähemmän pisteitä työpäivän aikana verrattuna Leica TS16 -takymetrillä suoritettuihin mittauksiin.

Nämä suorituskykyerot juontuvat pääosin automaattisesta tähtäysteknologiasta. TS13 käyttää ATR-teknologiaa, kun taas TS16 käyttää ATRplus-teknologiaa. ATRplus sisältää itseoppivia toimintoja ja paremman lukitusvakauden ja se tarjoaa pitemmät etäisyydet. TS13 sisältää lisäksi SpeedSearch-toiminnon prisman nopeaa hakua varten, kun taas TS16 sisältää PowerSearch-toiminnon, joka hakee ja paikantaa prismat sitäkin nopeammin. TS13-takymetrissä on pienempi näppäimistö, jossa ei ole TS16-mallia vastaavia toimintopainikkeita toimintojen nopeaa käyttöä varten.

Milloin on paras aika käyttää TS13-takymetriä TS16-mallin sijaan?

TS13-takymetriä kannattaa käyttää silloin, kun päivittäin on mitattava muutama piste. Mittausteho ei ole tällöin oleellisen tärkeää, laatu ja luotettavuus ovat sen sijaan tärkeämpiä. TS13 sopii täydellisesti asiakkaille, jotka suorittavat putki- ja kaapeliasennuksia ja toimivat maa- ja vesirakennusalalla, jossa mitataan kohteita tai sijoitetaan suunnittelutietoja satunnaisesti.

TS13 käyttää SpeedSearch-teknologiaa. Miten tämä teknologia toimii ja mitä etuja se tarjoaa asiakkaille työmaalla?

TS13 käyttää SpeedSearch-teknologiaa, jonka avulla käyttäjät voivat hakea ja lukita prismat nopeasti. SpeedSearch toimii Leican pyöreiden prismojen sekä Leica 360° -prismojen kanssa. Prismasauvassa ei tarvita lisälaitteita prisman nopeaan hakemiseen. Tämän ansiosta sauva on kevyt, eikä käyttäjä ole riippuvainen lisäakuista sauvaa käyttäessä.

Mitä eroa on TS13-mallin SpeedSearch-teknologialla ja TS16-mallin PowerSearch-teknologialla?

SpeedSearch on TS13-mallin pikahakutoiminto ja PowerSearch on TS16-mallin pikahakutoiminto. Näiden teknologioiden suurin ero on prisman hakemiseen ja paikantamiseen vaadittu aika. Molemmat perustuvat vaaka- ja pystysuuntaiseen hakuun. SpeedSearch-teknologiassa vaaka- ja pystysuuntaiset haut ovat hitaampia. PowerSearch tunnistaa etäisyyden prismaan ja nopeuttaa pystysuuntaista hakunopeutta, kun prismat ovat alle 100 metrin etäisyydellä. SpeedSearch-teknologiassa hakunopeus on prisman nopeudesta riippumaton. TS16-mallissa on lisäksi PowerSearch-suodatin, joka mahdollistaa prismojen tai muiden heijastavien kohteiden poissulkemisen PowerSearch-hausta. Tämä nopeuttaa huomattavasti prisman PowerSearch-pikahakua SpeedSearch-hakuun verrattuna.

Mitä eroa on ATR- ja ATRplus-ominaisuuksilla?

ATR on takymetrin automaattinen kohteen tunnistusteknologia. Tämä teknologia on erittäin tärkeä prisman kohdistuksen ja lukituksen aikana. Prisman lukitseminen tarkoittaa, että väline seuraa prismaa. TS13 käyttää ATR-teknologiaa ja TS16 ATRplus-teknologiaa. ATR- ja ATRplus-teknologiat poikkeavat toisistaan kohdistusetäisyyksissä ja lukitustoiminnoissa. ATRplus on tarkoitettu pitämään väline prismaan lukittuna riippumatta siitä, onko prisma mittaussauvassa vai liikkuvassa koneessa. Määrityksien mukaan ATR:n mittausetäisyys on korkeintaan 1 000 m ja vastaavasti ATRplus-teknologian korkeintaan 1 500 m. ATRplus-teknologian lukitusteho on huomattavasti ATR-teknologiaa parempi lyhyillä etäisyyksillä ja useamman prisman ollessa teleskoopin näkökentässä ja niiden mennessä ristiin. ATRplus käyttää sisäistä virtuaalista kohteen tunnusta, jonka avulla se voi seurata prismaa. ATRplus seuraa oikeaa prismaa riippumatta siitä, liikkuuko se toisen prisman edessä tai takana. ATRplus pystyy lukittumaan myös prismoihin, jotka heiluvat tai tärisevät sauvassa tai koneessa.

Lisätietoa Leica TS13 -tuotteesta on saatavilla osoitteessa: leica-geosystems.com/ts13

Leica Captivate Training Videos

The Leica Captivate Training Videos show you how to set up, work and get the information needed to complete the job.
The Leica Captivate Training Videos show you how to set up, work and get the information needed to complete the job.

Ota yhteyttä Leica Geosystemsiin

Etsi Leica Geosystemsin yhteyshenkilö myyntiä, asiakaspalvelua ja teknistä tukea varten.
Etsi Leica Geosystemsin yhteyshenkilö myyntiä, asiakaspalvelua ja teknistä tukea varten.