Pytania i odpowiedzi na temat nowego tachimetru Leica TS13

Hans-Martin Zogg, Dyrektor działu TPS w Leica Geosystems, omawia sposób, w jaki nowy tachimetr Leica TS13 wspiera branżę.

Leica TS13 Expert Insight
Hans-Martin Zogg, Business Director Geomatics at Leica Geosystems AG

Hans-Martin Zogg, Dyrektor ds. działu TPS w Leica Geosystems, omawia sposób, w jaki nowy tachimetr Leica TS13 wspiera branżę.

 

Tachimetr Leica TS13 został niedawno wprowadzony na rynek. Czy możesz powiedzieć coś więcej o tym nowym zrobotyzowanym tachimetrze?

Tachimetr Leica TS13 to nowy tachimetr zrobotyzowany firmy Leica Geosystems. Jest skalowalny i stanowi atrakcyjny punkt wyjścia dla zrobotyzowanych tachimetrów firmy Leica Geosystems. Tachimetr TS13 został opracowany z myślą o branży inżynierii lądowej i wodnej, skupiając się na usługach komunalnych. Do zadań pomiarowych, takich jak wyznaczanie pozycji istniejącej sieci uzbrojenia podziemnego, TS13 jest idealnym instrumentem pomiarowym. Co więcej, pozwala on użytkownikom na wyznaczenie pozycji instalacji przed ich budową. Ten nowy, zrobotyzowany tachimetr może doskonale wspomagać dedykowane branże dzięki swojej wszechstronności w wykonywaniu pomiarów, jak również w wytyczaniu instalacji.

Nowy TS13 jest wyposażony w AutoHeight. Czy mógłbyś opisać tę ekscytującą funkcję nieco bardziej szczegółowo? 

Pomiar wysokości instrumentu musi być regularnie dokonywany w trakcie jego ustawiania. Wcześniej do pomiaru wysokości stosowano klasyczne miarki lub dedykowane miarki wysokości, a wynik był ręcznie wpisywany do oprogramowania terenowego. Poza dodatkowym sprzętem, który jest potrzebny, te pomiary wysokości były dość podatne na błędy - podczas samego pomiaru, ale także podczas ręcznego wpisywania go do urządzenia. Teraz, dzięki funkcji AutoHeight, wysokość instrumentu jest mierzona za pomocą jednego przycisku - szybko, bezbłędnie i bez dodatkowego wyposażenia. 

Czy możesz wyróżnić i krótko opisać charakterystykę nowego tachimetru TS13?

Tachimetr TS13 jest zautomatyzowany (ATR) i może być rozbudowywany. Co więcej, zapewnia użytkownikom niezrównane wsparcie i oferuje najwyższą jakość. Jego wydajność i niezawodność pozwala użytkownikom na realizację wymagających zadań pomiarowych. Tachimetr Leica TS13 może zostać rozbudowany. Klienci mogą zakupić tachimetr z 4-przyciskową klawiaturą, a następnie, jeśli zajdzie taka potrzeba, rozbudować go do postaci tachimetru z klawiaturą i wyświetlaczem i oprogramowaniem. Można go także rozbudować z dwuosobowego instrumentu pomiarowego do jednoosobowego poprzez dodanie opcji śledzenia pryzmatu i robotycznej. Tachimetr Leica TS13 został zaprojektowany i przetestowany zgodnie z tymi samymi standardami jakości, co wysokiej klasy tachimetr Leica TS16.

Kiedy i dlaczego użytkownicy powinni inwestować w TS13?

Tachimetr Leica TS13 został zaprojektowany z myślą o klientach, którzy poszukują wysokiej jakości i wiarygodności danych, ale najlepsza wydajność pomiarów nie jest kluczowa dla ich codziennych zadań. Klient powinien zainwestować w tachimetr TS13, gdy poszukuje najniższego całkowitego kosztu posiadania (suma ceny zakupu, wsparcia i serwisu w całym okresie użytkowania) oraz największej wiarygodności w całym okresie użytkowania instrumentu, ale wydajność pomiarowa nie jest jego kluczowym wymogiem. Zazwyczaj tachimetry są używane w wielu różnych miejscach, dość często w warunkach ekstremalnych. TS13 zapewnia najwyższą niezawodność i trwałość w trudnych warunkach pracy, unikając awarii, które mogą powodować bezpośrednie i pośrednie koszty, takie jak opóźnienia, niedotrzymanie terminów i utrata reputacji.

Jaka jest różnica między tachimetrem Leica TS13 a Leica TS16?

Oprócz możliwości rozbudowy, tachimetr Leica TS13 z funkcją śledzenia pryzmatu, wyświetlaczem i możliwościami robotycznymi, cechuje się niższą ogólną wydajnością pomiarową o 10-25% w porównaniu do tachimetru Leica TS16. Oznacza to, że w ciągu jednego dnia roboczego można pomierzyć i wyznaczyć mniej punktów w porównaniu do pomiarów wykonywanych przez tachimetr Leica TS16. 

Różnica w wydajności pochodzi głównie z technologii automatycznego celowania. TS13 wykorzystuje technologię ATR, podczas gdy TS16 wykorzystuje technologię ATRplus. ATRplus charakteryzuje się możliwością samouczenia się, lepszą stabilnością lokalizacji pryzmatu i większym zasięgiem. Co więcej, TS13 jest wyposażony w technologię SpeedSearch, która umożliwia szybkie wyszukiwanie pryzmatów, natomiast TS16 w technologię PowerSearch, która umożliwia jeszcze szybsze wyszukiwanie i znajdowanie pryzmatów. Wreszcie TS13 posiada zredukowaną klawiaturę bez klawiszy funkcyjnych, które zapewniają szybki dostęp do funkcji, takich jak te, które posiada TS16.

Dla jakiego użytkownika przeznaczony jest TS13?

TS13 jest używany, gdy użytkownicy muszą mierzyć kilka punktów dziennie. Oznacza to, że wydajność pomiaru nie jest kluczowa, ale jakość i niezawodność ma znaczenie. TS13 jest doskonałym rozwiązaniem dla klientów z branży użyteczności publicznej i budownictwa lądowego, którzy okazjonalnie mierzą obiekty lub wytyczają punkty.

W modelu TS13 zastosowano technologię SpeedSearch. Co robi ta technologia i jakie korzyści przynosi klientom w terenie?

TS13 jest wyposażony w technologię SpeedSearch, która pozwala użytkownikom na szybkie odnalezienie i śledzenie. SpeedSearch działa zarówno z pryzmatami okrągłymi jak i 360° produkcji Leica Geosystems. Po stronie tyczki nie jest potrzebny żaden dodatkowy sprzęt do szybkiego wyszukiwania pryzmatu. Dzięki temu tyczka jest lekka, a użytkownik nie jest zależny od dodatkowego zasilania bateryjnego po stronie tyczki.

Jaka jest różnica między systemem SpeedSearch w modelu TS13 a PowerSearch w modelu TS16?

SpeedSearch jest metodą szybkiego wyszukiwania w modelu TS13, a PowerSearch jest metodą szybkiego wyszukiwania w modelu TS16. Główną różnicą pomiędzy tymi dwoma metodami jest czas wyszukiwania i znalezienia pryzmatu. Oba składają się z wyszukiwania poziomego i pionowego; w przypadku metody SpeedSearch wyszukiwanie poziome i pionowe jest wolniejsze. PowerSearch wykrywa odległość do pryzmatu i przyspiesza wyszukiwanie pionowe dla pryzmatów bliższych niż 100 metrów. SpeedSearch wyszukuje z prędkością wyszukiwania niezależną od odległości do pryzmatu. Ponadto TS16 jest wyposażony w filtr PowerSearch, który pozwala na wykluczenie pryzmatów lub innych obiektów odbijających światło z wyszukiwania PowerSearch. Przyspiesza to znacznie wyszukiwanie pryzmatów za pomocą PowerSearch w porównaniu z wyszukiwaniem za pomocą SpeedSearch.

Jaka jest różnica między ATR i ATRplus?

Technologia ATR to automatyczne rozpoznawanie celu w tachimetrze. Technologia ta jest niezbędna do wycelowania i śledzenia pryzmatu. Śledzenie pryzmatu oznacza, że instrument podąża za pryzmatem. TS13 jest wyposażony w technologię ATR, a TS16 w technologię ATRplus. Różnica pomiędzy technologią ATR i ATRplus widoczna jest w zakresie celowania i skuteczności śledzenia pryzmatu. ATRplus został opracowany tak, aby utrzymać ciągłe śledzenie pryzmatu niezależnie od tego, czy pryzmat znajduje się na tyczce pomiarowej, czy na maszcie maszyny budowlanej. Zgodnie ze specyfikacją, zasięg pomiarowy ATR wynosi do 1000m, a ATRplus do 1500m. Skuteczność metody śledzenia ATRplus w porównaniu do ATR jest znacznie większa w przypadku krótszych zasięgów oraz gdy kilka pryzmatów znajduje się w polu widzenia lunety i krzyżuje się ze sobą. ATRplus wykorzystuje wewnętrzny wirtualny identyfikator celu i może podążać za pryzmatem z dedykowanym wewnętrznym wirtualnym identyfikatorem. ATRplus może śledzić właściwy pryzmat niezależnie od tego, czy porusza się on przed czy za innym pryzmatem. ATRplus może również blokować się na pryzmatach, które trzęsą się lub wibrują z powodu ich ustawienia na tyczce lub maszynie.


Aby dowiedzieć się więcej o tachimetrze Leica TS13 odwiedź stronę: www.leica-geosystems.com/ts13

Filmy szkoleniowe Leica Captivate

Filmy szkoleniowe pokazują, jak skonfigurować, pracować i uzyskać informacje potrzebne do wykonania pracy.
Filmy szkoleniowe pokazują, jak skonfigurować, pracować i uzyskać informacje potrzebne do wykonania pracy.

Kontakt z Leica Geosystems

Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.
Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.