Vores forretningsetik

Vores forretningsetik

Corporate Social Responsibility

Hos Leica Geosystems tilskynder vi til en kultur af integritet i vores forretningsmetoder – disse metoder bidrager til en forpligtelse til at højne kvaliteten, værne om miljøet og give vores medarbejdere, leverandører og samfundet en fair behandling. 

Vi tror på at drive virksomhed på ansvarlig vis, og det er en forpligtelse, vi lever efter hver dag. Vi forpligter os til altid at opretholde og sikre integriteten af vores virksomhed og respektere de love, regler og regulativer, der gælder i de lande, hvor vi driver virksomhed.

Vi vil skabe værdi for vores interne og eksterne interessenter ved at levere langsigtet lønsomhed og bæredygtig konkurrenceevne. Det kan kun opnås ved at drive virksomhed på ansvarlig vis. Vi opfordrer dig til at læse vores Politik om Corporate Social Responsibility, som beskriver rammerne for Leica Geosystems' tilgang til disse vigtige emner.

Filantropi
Gennem Leica Geosystems' forretningsenheder med aktiviteter over hele verden støtter vi filantropiske aktiviteter og velgørenhedsorganisationer, der skal gavne de lokale samfund, vi driver virksomhed i.

Vi er stolte over at samarbejde med universiteter, erhvervsskoler og videregående uddannelsesinstitutioner for at støtte udviklingen af fremtidige talenter gennem uddannelsesprogrammer, rådgivende paneler og sponsorerede fora og arrangementer.

Social Responsibility


EEO og mangfoldighed

Hos Leica Geosystems anerkender vi, at visse forudsætninger skal være på plads for at kunne levere arbejde af høj kvalitet, fastholde et omdømme for innovation og kreativitet, mens vi bevarer vores evne til at forstå vores kunders behov og opfylde dem. For at gøre det, er vi nødt til at trække på de færdigheder, talenter og viden, som kun en mangfoldig arbejdsstyrke kan bidrage med.

Som global organisation anerkender og respekterer vi hinandens forskelle og stræber efter at opbygge et arbejdsmiljø, hvor vores forskellige værdier og synspunkter aktivt udnyttes til at skabe de bedste løsninger for vores lige så mangfoldige kundebase.

Vi vil arbejde på at sikre, at alle oplever, at deres indsats værdsættes, og at deres succeser bliver fejret. Professionel udvikling og muligheder for udvikling af karrieren er tilgængelige for alle, der opsøger dem, og alt dette baseres på objektive forudsætninger.

Vores arbejdsstyrke er mangfoldig og inkluderende, og den støttes af vores holdninger til bæredygtighed og menneskerettigheder. Vores ansættelses- og rekrutteringspraksis overholder og forsøger at overgå den lokale lovgivning, uanset hvor vi i verden vi arbejder.

Leica Geosystems' principper om mangfoldighed og inklusion strækker sig ud til vores kunder, vores leverandører og andre eksterne interessenter, som vi vælger at engagere os med.


Sundhed og sikkerhed

Sikkerhed er mere end at følge reglerne. Det handler om indstilling, disciplin, sikker ledelse af personer og udstyr og evnen til at forebygge farer og kontrollere risici.

Vi sigter efter at have arbejdspladser, der er fri for ulykker og skader og efter at fremme en kultur omkring identifikation af farer og bevidsthed omkring dem, kombineret med rapportering af hændelser og ansvar for egne handlinger. Det kan kun opnås, når alle inddrages og samarbejder.

Vi går ikke på kompromis omkring sikkerhed og forebyggelse af ulykker på arbejdspladsen. Vi mener, at denne forpligtelse i sidste ende er afgørende for vores forretningsmæssige succes, og den er uløseligt forbundet med ledelsens generelle ansvar. Vi driver vores forretning ansvarligt og etisk, og vi overholder altid de lovmæssige krav.

Medarbejderne får den relevante uddannelse og sikkert udstyr til at udføre deres arbejde på en sikker måde. Hver medarbejder er personligt ansvarlig for arbejde på en sikker måde, følge alle politikker og procedurer for sundhed og sikkerhed, deltage i uddannelse samt identificere og rapportere alle sundheds- og sikkerhedsmæssige problemer og farer til ledelse eller de relevante interne interessenter.

Sundheds- og sikkerhedsfarer vil blive fjernet, eller – hvis dette ikke er praktisk muligt – blive håndteret med henblik på at undgå ulykker, sygdom og farlige hændelser. Ulykker og hændelser på arbejdspladsen vil blive undersøgt, og ændringer vil blive indført, hvor det er nødvendigt, for at eliminere eller styre identificerede risici.

Leica Geosystems tilskynder til meningsfulde dialoger mellem ledelse og medarbejdere om spørgsmål, der berører sundheden og sikkerheden, og stiller de nødvendige ressourcer til rådighed til at opfylde vores sundheds- og sikkerhedsmæssige forpligtelser.

Vær med til at skabe fremtiden hos os

Vi tilbyder et attraktivt job i en international virksomhed, der er med til at forme fremtiden.
Vi tilbyder et attraktivt job i en international virksomhed, der er med til at forme fremtiden.