Nasza etyka biznesowa

The new Leica RCD30 camera is presently the only one in the market which is able to collect 80 MP RGBN multispectral imagery perfectly co-registered.

Nasza etyka biznesowa

Firmowa odpowiedzialność społeczna

W Leica Geosystems wspieramy kulturę uczciwości w naszych praktykach biznesowych - praktyki te wyrażają nasze zaangażowanie w tworzenie najlepszej jakości, troskę o środowisko i zgodne z zasadami traktowanie pracowników, klientów, sprzedawców i wspólnoty. 

Wierzymy w odpowiedzialne prowadzenie działalności i jest to wartość, którą żyją nasi pracownicy. Zobowiązujemy się do wspierania i zapewniania uczciwości naszej firmy, zawsze i wszędzie, i do przestrzegania prawa, zasad i regulacji obowiązujących w krajach, w których prowadzimy działalność.

Dla naszych wewnętrznych i zewnętrznych udziałowców chcemy tworzyć wartość, zapewniając długoterminową dochodowość i długofalową konkurencyjność. Możemy to osiągnąć jedynie poprzez odpowiedzialne prowadzenie działalności. Zachęcamy do przeczytania naszej polityki firmowej odpowiedzialności społecznej, która przedstawia w skrócie podejście Leica Geosystems do tych ważnych kwestii.

Filantropia
Poprzez globalnie działające podmioty Leica Geosystems wspieramy działalność filantropijną i organizacje charytatywne, by mogły skorzystać na tym wspólnoty lokalne, w ramach których prowadzimy działalność.

Jesteśmy dumni z zawarcia stosunków partnerskich z uniwersytetami, szkołami zawodowymi i instytucjami szkolnictwa wyższego, których celem jest pomoc w rozwoju przyszłych talentów. Organizujemy programy edukacyjne, zespoły doradcze oraz sponsorowane fora i wydarzenia.

Odpowiedzialność społeczna


Równe szanse w zatrudnieniu i różnorodność

W Leica Geosystems wiemy, że do pracy wysokiej jakości, utrzymania naszej reputacji jako firmy innowacyjnej i kreatywnej oraz zrozumienia i zrealizowania zobowiązań wobec naszych klientów musimy w pełni wykorzystać umiejętności, talenty i wiedzę, które może zapewnić jedynie zróżnicowana siła robocza.

Jako organizacja globalna uznajemy i szanujemy różnice występujące między ludźmi i dokładamy wszelkich starań, by stworzyć środowisko pracy, w którym nasze różne wartości i perspektywy służyć będą tworzeniu najlepszych rozwiązań dla naszej równie zróżnicowanej bazy klientów.

Będziemy pracować tak, by wszystkie osoby czuły, że ich wkład jest cenny, a ich sukcesy są świętem dla całego zespołu. Rozwój profesjonalny i możliwości rozwoju kariery dostępne są dla tych, którzy ich szukają, a ich istotą są osiągnięcia.

Różnorodność i globalność siły roboczej firmy wspomaga nasze stanowisko dotyczące zrównoważonego rozwoju i praw człowieka. Nasze praktyki zatrudniania i rekrutacji są zgodne, a nawet często wybiegają poza miejscowe przepisy w każdym regionie naszej działalności.

Zasady różnorodności i akceptacji Leica Geosystems obejmują także naszych klientów, dostawców i innych interesariuszy, z którymi współpracujemy.


Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo to coś więcej, niż tylko przestrzeganie zasad. Chodzi tu o postawę, dyscyplinę, bezpieczne zarządzanie ludźmi i sprzętem, a także zdolność zapobiegania zagrożeniom i kontrolowania ryzyka.

Naszym celem jest zapewnienie takich miejsc pracy, w których nie występują wypadki, jak również promowanie kultury określania i świadomości zagrożeń, zgłaszania incydentów i odpowiedzialności za własne działanie. Możemy to osiągnąć jedynie poprzez wzajemne konsultacje i współpracę.

W przypadku bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom w miejscu pracy nie ma miejsca na kompromisy. Jesteśmy przekonani, że nasze zaangażowanie w tym zakresie jest kluczowe dla powodzenia naszej działalności i stanowi integralną część ogólnych obowiązków kierownictwa. Naszą działalność prowadzimy w sposób odpowiedzialny i etyczny, zawsze zgodny z wymogami prawa.

Pracownicy odbywają odpowiednie szkolenia, a zapewniany im sprzęt pozwala na bezpieczne wykonywanie pracy. Każdy z pracowników jest osobiście odpowiedzialny za pracę w sposób bezpieczny, zgodny z wszystkimi politykami i procedurami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa, uczestniczenie w szkoleniach i określanie oraz zgłaszanie wszelkich problemów i zagrożeń związanych ze zdrowiem oraz bezpieczeństwem kierownictwu lub odpowiednim osobom zainteresowanym w firmie.

Zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa zostaną usunięte lub, gdzie jest to niemożliwe, znajdą się pod kontrolą tak, by zapobiec urazom, chorobom czy niebezpiecznym zdarzeniom. Wypadki i incydenty w miejscu pracy będą podlegały analizom i, w razie potrzeby, zostaną wprowadzone zmiany służące usunięciu lub kontroli nad określonymi rodzajami ryzyka.

Leica Geosystems sprzyja dogłębnym konsultacjom pomiędzy kierownictwem a pracownikami w sprawach mających wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo i będzie zapewniać zasoby niezbędne do spełnienia naszych zobowiązań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Oferty pracy

Strona ta zawiera informacje na temat wyszukiwania ofert pracy - to tutaj będziesz mógł utworzyć własny profil kandydata. Już dziś porozmawiaj z nami o karierze w Leica Geosystems.
Strona ta zawiera informacje na temat wyszukiwania ofert pracy - to tutaj będziesz mógł utworzyć własny profil kandydata. Już dziś porozmawiaj z nami o karierze w Leica...