Geoteknisen ja geodeettisen tiedon yhdistäminen seurantaa varten

Tapaustutkimus

Kirjoittaja: Renata Barradas Gutiérrez

Kaupungit ovat kehittyviä kokonaisuuksia, joiden on mukauduttava vastaamaan ihmisten tarpeisiin, ylläpitämään taloudellisia toimintoja ja tarjoamaan hyvinvointia ja elämänlaatua. Uuden infrastruktuurin mukauttaminen ja rakentaminen rikkaan kulttuuriperinnön kaupungeissa ja niiden vanhoissa kaupungeissa on suurempi haaste, koska kaikissa rakennustöissä on säilytettävä historiallisten rakenteiden eheys.

Tärkeää seurantaa, mukaan lukien historialliset rakenteet, tapahtuu ympäri maailmaa useimmiten aivan huomaamatta. Tätä tapahtuu esimerkiksi Heidelbergissä, jossa vanhankaupungin sydämessä valvotaan historiallista, noin vuonna 1871 rakennettua tukimuuria. Maanalaista pysäköintihallia rakennetaan aivan historiallisen tukimuurin ja perustusten viereen. Rakentaminen edellytti 10 metriä syvän porapaaluilla vahvistetun kuopan, joka kaivettiin ankkureilla vahvistetun historiallisen tukimuurin eteen.

Tälle Neckar-joen varrella sijaitsevalle saksalaiselle kaupungille tämä tukimuuri on tärkeä historiallisen arvon lisäksi – rakenne hillitsee maaperän liikettä vakauttaakseen rinteen. Seurannan avulla varmistetaan, että vahvistustyöt ovat vakaat, turvatoimenpiteet riittävät ja historiallinen muuri säilyisi.


Uusien rakennusten yhdistäminen olemassa oleviin vanhoihin rakenteisiinSaksassa Rein-Mainin alueella toimiva maanmittaus- ja geoinformaation suunnitteluyritys, TPI Vermessungsgesellschaft mbH (TPI), otti vastaan haasteen varmistaakseen, että uusi, nykyisen vanhan rakennuksen alle rakennettu maanalainen pysäköintialue säilyttäisi eheytensä.

"Teemme osamme vahinkojen estämisessä niin kauan kuin vauriot voidaan havaita ja teknisesti mitata ajoissa", kertoo TPI:n projektipäällikkö, Dipl.-Ing. Dietmar Keiser.

Jotta kaikki siirtymät tallennettaisiin 3D-muodossa ja havaittaisiin seinän kallistukset ja painumat, TPI:n räätälöity seurantaratkaisu sisältää seuraavat:

  • Yksi Leica Geosystems -takymetri TCRP 1201
  • GeoMoS Monitor
  • GeoMoS Now!
  • 13 Leica GPR112 -prismaa
  • Kahdeksan langatonta kaksiakselista kaltevuusmittaria
  • Yksi meteoanturi

3D-ratkaisuRiippumattomien tarkastusten takaamiseksi otettiin käyttöön kaksi erilaista seurantamenetelmää. Geodeettisella tarkennuksella prismavalvonta tallentaa 3D-muodonmuutokset, mikä mahdollistaa sivuttaisliikkeen tai seinän painumien havaitsemisen. Takymetri mittaa jatkuvasti viittä vertailupistettä ja kahdeksaa seurantapistettä. Kaksiakseliset kaltevuusmittarit havaitsevat seinän kallistumia geoteknisellä tarkennuksella. Anturit on kytketty itsemuodostuvaan mesh-verkkoon, jossa jokainen solmu voi toimia tiedon lähettäjänä ja vastaanottajana. Tämä takaa, että mitatut tiedot pääsevät nopeimmalla mahdollisella tavalla yhdyskäytävään, josta ne ladataan pilveen ja käsitellään automaattisesti GeoMoS-seurantaratkaisulla.

Kaikki mitatut tiedot, mukaan lukien tiedot kaltevuusantureista, kulma- ja etäisyysmittaukset prismoille sekä ympäristötiedot, kuten lämpötila ja ilmanpaine, kerättiin automaattisesti ja analysoitiin GeoMoS:lla. Kaikki hankitut ja käsitellyt tiedot kertoivat, ettei seinässä ollut kallistumia, joten vahvistukset ovat riittävän hyvät ja vakaat ja tiimi saattoi jatkaa rakentamista.

“GeoMoS Monitor ja GeoMoS Now! ovat todella edistyneitä tuotteita, joita varmasti kehitetään edelleen tietyillä alueilla. Leica Geosystemsin yhteyshenkilömme luotettavan tuen ansiosta järjestelmän asennus sujui mutkattomasti. Ohjelman käyttöohje oli myös erittäin hyvä. Jo nyt noin viiden kuukauden jälkeen saan edelleen vinkkejä ja tukea yksittäisiin ohjelmatoimintoihin,” kommentoi TPI:llä työskentelevä Keiser.

TPI:n insinöörit ja katsastajat käyttivät aikaisemmin Leica Geosystemsin takymetriä, GNSS:ää, vaakoja, laserskannereita ja laserseurantalaitteita. Tällä kertaa räätälöidyt seurantajärjestelmät antavat asiantuntijoille luottamusta kaivaa ja rakentaa maan alle. Leica Geosystemsin henkilöstön asiantuntevan tuen lisäksi suojatun tallennus- ja verkkopalvelun avulla TPI-asiantuntijat voivat:

  • mitata pysyvästi ja automaattisesti ilman manuaalisia toimenpiteitä
  • arvioida ja lähettää viestin automaattisesti, kun raja ylittyy
  • seurata tuloksia jatkuvasti verkkoyhteyden avulla
  • myöntää tietyille sidosryhmille, kuten asiakkaille, käyttöoikeudet tuloksiin.

Turvallisuus ensisijallaKaupunkialueilla tehtävät kaivaukset aiheuttavat riskejä ympäristön ihmisille, rakenteille ja rakennuksille. Toimivat ja luotettavat seurantajärjestelmät ovat välttämättömiä mahdollisten poikkeamien mittaamiseksi ja tietoon perustuvien ja oikea-aikaisten päätösten tekemiseksi sekä riskien vähentämiseksi.

Leica Geosystemsin asiantuntijoiden tukemana TPI otti käyttöön erilaisia seurantamenetelmiä vankalla viitekehyksellä, joka sisälsi lisäviitepisteitä ja takaisi riippumattomat tarkastukset. Asiantuntijat voivat varmuudella havaita kaikki liikkeet millimetrin tarkkuudella, joten he voivat parantaa kaupunkialuetta säilyttäen samalla sen kulttuuriperinnön.

Our Latest News

Find out about the latest happenings with Leica Geosystems brands.
Find out about the latest happenings with Leica Geosystems brands.

Reporter 87

Download Reporter PDF
Download Reporter PDF

Around the world

Customers across the globe solving complex daily challenges using Leica Geosystems equipment
Customers across the globe solving complex daily challenges using Leica Geosystems equipment