Kombinere geotekniske og geodetiske data for overvåking

Kundehistorie

Skrevet av: Renata Barradas Gutiérrez

Byer i konstant utvikling må dekke menneskers behov, understøtte økonomiske funksjoner og skape velvære og livskvalitet. Tilpasning og bygging av ny infrastruktur i byer med rik kulturarv og gamle byer skaper større utfordringer fordi byggearbeidet må ta hensyn til historiske strukturer.

Viktig overvåking av blant annet historiske bygninger skjer over hele verden uten at vi legger merke til det. Det skjer for eksempel i Heidelberg, der man overvåker en historisk støttemur fra rundt 1871 i gamlebyen. For å dekke behovet for parkeringsplasser er et underjordisk parkeringsanlegg under bygging like ved siden av den historiske støttemuren. Byggingen gjorde det nødvendig å grave en 10 meter dyp grop med forsterkningspæler foran den historiske støttemuren, som ble forsterket med forankringer.

Støttemuren har ikke bare historisk betydning for den tyske byen ved elven Neckar – strukturen stabiliserer også en jordskråning. Derfor brukes overvåking til å sikre stabilt forsterkningsarbeid, tilstrekkelige sikringstiltak og bevaring av den historiske muren.


Integrering av nye bygninger i eksisterende strukturerTPI Vermessungsgesellschaft mbH (TPI) er et selskap som jobber med landmåling og geoinformasjon i Rhein-Main-området i Tyskland. De tok på seg utfordringen med å sikre opprettholdt integritet i den eksisterende, gamle strukturen under byggingen av et nytt, underjordisk parkeringsanlegg.

“Vi bidrar til å forebygge skader så lenge det er teknisk mulig å registrere og måle skaden i tide” , sier diplomingeniør Dietmar Keiser, som er prosjektleder i TPI.

TPI bruker en skreddersydd overvåkingsløsning til å registrere murens helning og eventuelle forskyvninger eller setninger i 3D. Løsningen består av:

  • Én Leica Geosystems totalstasjon TCRP 1201
  • GeoMoS Monitor
  • GeoMoS Now!
  • 13 Leica GPR112 prismer
  • Åtte trådløse inklinometere med to akser
  • Én meteo-sensor

Den tredje dimensjonenTo ulike overvåkingsmetoder er tatt i bruk for å sikre uavhengige kontroller. Prismeovervåkingen brukes med geodetisk fokus til å registrere deformeringer i 3D for å påvise eventuelle sideveis bevegelser eller setninger i muren. En totalstasjon måler kontinuerlig fem referansepunkter og åtte målepunkter. Inklinometerne med to akser brukes med geoteknisk fokus til å registrere helningen i muren. Sensorene er koblet sammen i et eget mesh-nettverk der hver node kan fungere som både sender og mottaker av data. Dette sikrer at måledataene kommer raskest mulig frem til gatewayen, før de lastes opp til skyen og behandles automatisk av GeoMoS Monitor-løsningen.

Alle måledata, inkludert data fra helningssensorer, vinkel- og avstandsmålinger til prismer og miljødata som temperatur og lufttrykk, blir automatisk innsamlet og analysert med GeoMoS. De innhentede og behandlede dataene viste ingen helning i muren, noe som bekreftet at forsterkningene var stabile nok og teamet kunne fortsette med byggearbeidet.

“GeoMoS Monitor og GeoMoS Now! er virkelig avanserte produkter som kommer til å bli videreutviklet for spesifikke bruksområder. Systemet var enkelt å sette opp takket være den pålitelige støtten fra vår kontaktperson i Leica Geosystems. Brukerveiledningen til programmet var også svært god. Selv nå, etter omtrent fem måneder, får jeg fortsatt tips og hjelp til enkelte programfunksjoner”, sier Keiser i TPI.

Teknikerne og landmålerne i TPI har tidligere brukt en totalstasjon, GNSS, vatere, laserskannere og lasersporingsutstyr fra Leica Geosystems. Denne gangen bidro de skreddersydde overvåkingssystemene til at spesialistene trygt kunne grave og bygge under jorden. Sammen med den kompetente støtten fra medarbeiderne i Leica Geosystems, den sikre skylagringen og web-tjenesten kunne ekspertene i TPI:

  • Utføre målinger permanent og automatisk uten manuelle inngrep
  • Bruke automatisk evaluering og varsling hvis grensene ble overskredet
  • Overvåke resultatene kontinuerlig via Internett
  • Gi andre interessenter i prosjektet, for eksempel kunden, tilgang til resultatene.

Sørge for trygghet for alt og alle i prosjektetUtgravinger i urbane områder medfører risiko for mennesker, strukturer og bygninger i omgivelsene. Fullt operative og pålitelige overvåkingssystemer er avgjørende for å måle eventuelle avvik, ta informerte beslutninger til riktig tid og redusere risiko.

Med støtte fra spesialister fra Leica Geosystems brukte TPI ulike overvåkingsmetoder med en solid referanseramme som inkluderte ytterligere referansepunkter for å garantere uavhengige kontroller. Når man er trygg på at eventuelle bevegelser kan detekteres ned til millimeternivå, kan eksperter oppgradere et urbant område og samtidig bevare kulturarven.

Our Latest News

Find out about the latest happenings with Leica Geosystems brands.
Find out about the latest happenings with Leica Geosystems brands.

Reporter 87

Download Reporter PDF
Download Reporter PDF

Around the world

Customers across the globe solving complex daily challenges using Leica Geosystems equipment
Customers across the globe solving complex daily challenges using Leica Geosystems equipment