Kombination av geotekniska och geodetiska data för övervakning

Kundreferens

Av: Renata Barradas Gutiérrez

Städer är i ständig förändring och behöver anpassa sig för att tillgodose behoven hos människor, upprätthålla ekonomiska funktioner och erbjuda sina invånare välbefinnande och livskvalitet. Att anpassa och bygga ny infrastruktur i städer med rikt kulturarv och gamla stadskärnor utgör en större utmaning eftersom alla byggnadsarbeten måste utföras så att integriteten hos historiska konstruktioner upprätthålls.

Kritisk övervakning av bland annat historiska konstruktioner genomförs runt om i världen utan att de flesta av oss lägger märke till det. Så är fallet i Heidelberg, där en historisk stödmur från omkring 1871 i hjärtat av gamla stan övervakas. För att skapa plats för bilar bygger man en underjordisk parkering precis intill den historiska stödmuren och dess fundament. Konstruktionen kräver att man gräver en 10 meter djup grop förstärkt med nedborrade pålar med förankring framför den historiska stödmuren.

För Heidelberg, som ligger vid floden Neckar, har stödmuren inte bara ett historiskt värde – konstruktionen håller kvar jorden för att stabilisera en sluttning. Här är övervakning nödvändig för att säkerställa att förstärkningsarbetet är stabilt, säkerhetsåtgärderna adekvata och att den historiska muren bevaras.


Integrering av nya byggnader i befintliga gamla konstruktionerIngenjörsföretaget TPI Vermessungsgesellschaft mbH (TPI) arbetar med mätning och geoinformation i Rhine-Main-området i Tyskland. Företaget tog sig an utmaningen att säkerställa att en ny underjordisk parkering under den befintliga gamla konstruktionen inte skulle påverka dess integritet.

”Vi kommer att bidra till att förhindra skador så länge som eventuella skador kan upptäckas och tekniskt mätas i tid,” säger Dietmar Keiser, ingenjör och projektledare på TPI.

För att upptäcka eventuella lutningar eller sättningar i muren och registrera eventuella förskjutningar i 3D omfattar TPI:s skräddarsydda övervakningslösning följande:

  • En Leica Geosystems totalstation TCRP 1201
  • GeoMoS-monitor
  • GeoMoS Now!
  • 13 Leica GPR112-prismor
  • Åtta trådlösa lutningsmätare med två axlar
  • En vädersensor

Den tredje dimensionenTvå olika övervakningsmetoder användes för att garantera oberoende kontroller. Med geodetisk fokus registrerar prismaövervakningen 3D-deformation, så att det går att upptäcka eventuella laterala rörelser eller sättningar i muren. En totalstation mäter kontinuerligt fem referenspunkter och åtta övervakningspunkter. Med geotekniskt fokus detekterar tvåaxliga lutningsmätare lutningar i muren. Sensorer är anslutna i ett självformande mesh-nätverk, där varje nod kan fungera som datasändare och mottagare. Detta säkerställer att uppmätta data når gatewayen på snabbast möjliga sätt, varifrån de överförs till molnet och automatiskt bearbetas av övervakningslösningen GeoMoS.

Alla uppmätta data, inklusive data från lutningsgivare, vinkel- och avståndsmätningar till prismor och miljödata, såsom temperatur och lufttryck, samlades in och analyserades automatiskt med GeoMoS. Inga data visade på någon lutning i väggen. Förstärkningarna var därför tillräckligt bra och stabila för att laget skulle kunna fortsätta med bygget.

– GeoMoS Monitor och GeoMoS Now! är verkligen sofistikerade produkter som utan tvekan kommer att vidareutvecklas inom vissa områden. Tack vare den pålitliga supporten från vår kontakt på Leica Geosystems var installationen av systemet enkel. Programmets användarhandbok var också mycket bra. Till och med nu efter fem månader får jag fortfarande tips och stöd för individuella programfunktioner, säger Keiser på TPI.

Ingenjörerna och mätteknikerna på TPI hade tidigare använt sig av Leica Geosystems totalstation, GNSS, avvägningsinstrument, laserscanner och laserspårningsutrustning. Den här gången ger de skräddarsydda övervakningssystemen specialisterna den säkerhet de behöver för att kunna gräva och bygga under jord. Med hjälp av kompetent support från Leica Geosystems erbjuder den säkra molnlagringen och webbtjänsten följande fördelar till TPI-experterna:

  • Permanent och automatisk mätning utan manuellt ingrepp.
  • Automatisk utvärdering och generering av ett meddelande när gränsen överskrids.
  • Kontinuerlig övervakning av resultaten via internet.
  • Åtkomst till resultat för berörda aktörer, såsom kunder.

Säkerhet för allt och allaUtgrävningar i stadsområden utgör en säkerhetsrisk för människor, konstruktioner och byggnader i närheten. Fullt fungerande och tillförlitliga övervakningssystem är nödvändiga för att man ska kunna mäta eventuella avvikelser och fatta bättre informerade beslut i rätt tid och minska eventuella risker.

Med stöd av Leica Geosystems specialister använde sig TPI av olika övervakningsmetoder med en stabil referensram som inkluderade ytterligare referenspunkter för att garantera oberoende kontroller. Experterna kan därmed detektera alla rörelser ned till millimeternivå och på så sätt uppgradera ett stadsområde utan inverkan på dess kulturarv.

Reporter subscription

Receive the latest updates about Reporter magazine.
Receive the latest updates about Reporter magazine.

Reporter 87

Download Reporter PDF
Download Reporter PDF

Around the world

Customers across the globe solving complex daily challenges using Leica Geosystems equipment
Customers across the globe solving complex daily challenges using Leica Geosystems equipment