Uusi paalutusratkaisu optimaaliseen ajankäyttöön ja itsenäiseen työskentelyyn

Tapaustutkimus

Kirjoittaja: Karina Lumholt

Kansainvälinen HABAU GROUP valitsi yhden Tanskan suurimmista urakointiyrityksistä Arkil A/S:n viisivuotiseen rakennushankkeeseen, jonka tarkoituksena on laajentaa ja nykyaikaistaa Berliinin ulkopuolella olevaa kehämoottoritietä. Arkil Funderingin tehtävänä on valmistella pehmeä pohja betonipaaluilla ja varmistaa, että maakerros kantaa uusien moottoritiekaistojen painon.

Perustoihin ja meritöihin erikoistunut Arkil Fundering on työskennellyt projektin parissa viisi kuukautta ja paaluttanut 3 500 paalua pehmeän ja hiekkapohjaisen maan lujittamiseksi. Arkil Fundering ja sen saksalainen tytäryhtiö Specialtiefbau ovat käyttäneet kahta paalutuskonetta, joissa on uudet Leica iCON iRP3 -koneenohjausratkaisut Leica MC1 -ohjelmistolla.

Mittaajien ei tarvitse merkitä paaluja manuaalisesti”, kertoo projektipäällikkö Till Leve Rüscher. “Voimme paaluttaa nyt keskimäärin 2550 paalua päivässä niiden pituudesta ja maaperän pehmeydestä riippuen”, sanoo Leve Röscher. “Koneenohjausratkaisu säästää aikaa 510 minuuttia paalua kohti”.


Till Leve Röscher työskentelee projektipäällikkönä  Berliinin rakennustyömaalla.

Tiimi säästi aikaa hyödyntämällä paalutusratkaisun automaattista liikkeentallennusta, sillä paalujen manuaalinen mittaus ei ollut enää tarpeen.


Paalujen automaattinen paikannus

René Vestergård työskentelee koneenkäyttäjänä Berliinissä.

Vastaavanlainen maanlujitusprojekti alkaa geoteknisen yrityksen suorittamalla maaperän tutkinnalla. Arkil A/S suoritti paalutuskokeen geoteknisille asiantuntijoille, jotka sen jälkeen laskivat paalujen koordinaatit paalutusmalliin ja lähettivät koordinaatit suoraan MC1-ohjelmistoon.

Paalujen 3D-sijainti näkyy koneen ohjaamon ohjauspaneelissa. Uuden ohjelmiston avulla käyttäjä voi valita sylinterinäkymän tai jaetun näkymän, josta näkyvät värikoodatut paalut ja häränsilmänäkymä. Käyttäjäystävällinen grafiikka ohjaa käyttäjää sijoittamaan paalutuskoneen tornin oikeaan asentoon.

Arkil A/S:n koneenkäyttäjä René Vestergaard on käyttänyt uutta iRP3-ratkaisua ja kuvaa työnkulkua: “Paalun numero näkyy paalumallissa ja koneenohjausratkaisu paikantaa lähimmän paalun automaattisesti Auto Snap -toiminnon avulla. Aikoina ennen koneenohjausta fyysinen ohjaustappi siirtyi helposti pehmeässä hiekassa. Nyt aikaa ei menee enää hukkaan odottaessa perinteisiä mittauslaitteita käyttävää mittaajaa, ja voin helposti siirtyä toiseen kohtaan, jos jokin menee vikaan paalutuksen aikana”, kertoo Vestergaard.


Datatiedostojen lähettäminen Tanskasta Saksassa oleviin koneisiin


Mads D. Raunskov työskentelee osastopäällikkönä (Paalujen ohjaus/poraus ja tunnelien kaivuu) Arkil A/S:ssa.

Kun MC1-ohjelmisto otetaan käyttöön porauslaitteissa, se yhdistetään pilvipohjaiseen Leica ConX -verkkoliittymään projektitietojen jakamista ja visualisointia varten.

Arkil A/S:n osastopäällikkö Mads D Raunskov kertoo digitaalisen yhteyden tarjoamista eduista: “Paalutustiimi pystyy nyt työskentelemään itsenäisesti. Voimme lähettää datatiedostoja Tanskasta Saksassa oleviin koneisiin ja koneenkäyttäjä voi aloittaa työskentelyn viipymättä”.

Koneenkäyttäjä Jan Vedel on työskennellyt raskaassa rakennusteollisuudessa yli 30 vuotta ja käyttänyt paalutuskoneita neljän viime vuoden ajan. Leica ConX:n etätuki on ollut hänelle hyödyllinen jo useamman kerran. Jos etätuki on tarpeen, Tanskassa toimistossa oleva tiimijäsen voi luoda suoran yhteyden koneen ohjauspaneeliin auttaakseen Vedeliä.

Kun paalu on sijoitettu maahan, käyttäjät kirjaavat paalut iRP3-ratkaisuun. Tiedot lähetetään sitten ConX:n avulla toimistoon, jolloin toteumatiedot dokumentoidaan paalutusraportin muodossa.

Jan Vedel on työskennellyt 30 vuotta raskaassa rakennusteollisuudessa.

Porauslaitteiden koneenohjausratkaisun avulla työnjohtajat ja koneenkäyttäjät voivat työskennellä itsenäisenä ja tuottavana tiiminä rakennusmaalla, vaikka he olisivat kaukana päämajasta.

Ota yhteyttä Leica Geosystemsiin

Etsi Leica Geosystemsin yhteyshenkilö myyntiä, asiakaspalvelua ja teknistä tukea varten.
Etsi Leica Geosystemsin yhteyshenkilö myyntiä, asiakaspalvelua ja teknistä tukea varten.