Spara tid och arbeta självständigt med ny pålningslösning

Kundcase

Av: Karina Lumholt

Som del av ett femårigt anläggningsprojekt med fokus på att utöka och modernisera ringleden utanför Berlin, valde HABAU GROUP att kontraktera Arkil A/S, ett av Danmarks största entreprenadföretag. Arkil Fundering har fått i uppgift att stabilisera den mjuka vägbanan med betongpålar för att på så sätt säkerställa att marken klarar att bära vikten av de nya vägbanorna.

Arkil Fundering har markarbeten samt arbeten i marina miljöer som specialitet och har arbetat fem månader med projektet. Hittills har 3 500 pålar slagits ned för att stabilisera den mjuka och sandiga marken. Arkil Fundering och dess tyska dotterbolag, Specialtiefbau, har använt sig av två pålriggar som utrustats med Leicas nya maskinstyrningslösning Leica iCON iRP3 samt Leica MC1-mjukvara.

Vi har inget behov av en lantmätare som hanterar utsättningen av pålar manuellt,” säger Till Leve Rüscher, projektledare. “I dagsläget slår vi i genomsnitt ner 25-50 pålar per dag beroende på pållängd och hur mjukt underlaget är,” fortsätter Leve Röscher. “Med maskinstyrningslösningen sparar vi 5-10 minuter per påle.


Till Leve Röscher arbetar som projektledare på byggplatsen i Berlin.

Pålningslösningens automatiska slagregistrering hjälper teamet att spara värdefull tid eftersom man slipper ett tidskrävande steg i processen: utsättningen behöver inte längre göras manuellt av en mättekniker.


Upptäcker pålar per automatik

René Vestergård arbetar som maskinoperatör i Berlin.

Ett markstabiliseringsprojekt av denna karaktär inleds alltid med att underliggande jordmassor undersöks av ett geotekniskt företag. Arkil A/S utförde testpålning på uppdrag av de geotekniska experterna som sedan beräknade pålarnas koordinater enligt ett visst mönster, varpå koordinaterna skickades direkt till MC1-mjukvaran.

Pålarnas placering visas i 3D på förarkabinens kontrollpanel. Tack vare den nya programvaran kan maskinföraren välja att visa pålarna i cylindervy eller delad skärmvy samt välja om pålarna ska visas med färgkoder eller i punktform. Den användarvänliga grafiken hjälper föraren att navigera pålningsmaskinen så att pålarna hamnar i rätt position.

René Vestergaard är maskinförare på Arkil A/S och har arbetat med den nya iRP3-lösningen ett tag. Han förklarar arbetsflödet lite mer detaljerat: “Pålnumret är enkelt att hitta i pålningsöversikten och därefter tar maskinstyrningslösningen över. Den hittar närmaste påle automatiskt med hjälp av Auto Snap-funktionen. Före maskinstyrningens tid var det lite mer problematiskt. En utsättningspinne kunde enkelt förskjutas när man arbetade i mjuk sand. Numer sparar jag dessutom värdefull tid eftersom jag slipper invänta lantmätare med traditionell mätutrustning. Jag kan enkelt flytta till en annan del av byggarbetsplatsen om något skulle gå fel med en påle,” säger Vestergaard.


Datafiler från Danmark skickas till maskiner i Tyskland


Mads D. Raunskov arbetar som avdelningschef (pålning/borrning & grävarbeten) på Arkil A/S.

Med MC1-mjukvaran för riggar följer även uppkoppling till Leica ConX, ett molnbaserat webbgränssnitt som gör det möjligt att dela och visualisera projektdata.

Mads D Raunskov, avdelningschef på Arkil A/S, förklarar fördelarna med digital uppkoppling: “Pålningsteamet kan numera arbeta helt självständigt. Vi kan skicka datafiler från Danmark till maskinerna i Tyskland, vilket innebär att maskinföraren kan påbörja arbetet direkt.

Jan Vedel har arbetat som maskinförare i branschen i drygt 30 år och sedan fyra år tillbaka kör han pålningsrigg. Han har använt sig av fjärrsupporten via Leica ConX flera gånger. Om behovet skulle uppstå kan en teammedlem på kontoret i Danmark enkelt komma åt maskinens kontrollpanel och hjälpa Vedel.

Så snart en påle slagits ned i marken loggas den av operatören i iRP3-lösningen. Därefter skickas informationen direkt till kontoret via ConX, varpå en pålningsrapport skapas. På så sätt dokumenteras processen och man får per automatik tillgång till färdiga bygghandlingar.

Jan Vedel har 30 års erfarenhet från arbete inom tung anläggningsindustri.

Maskinstyrningslösningen för pålningsriggar gör det möjligt för arbetsledare och maskinförare att arbeta självständigt och produktivt som ett team, även på byggarbetsplatser som ligger långt ifrån huvudkontoret.

Kontakta Leica Geosystems

Hitta dina kontaktpersoner på Leica Geosystems för frågor om försäljning, support och teknisk service.
Hitta dina kontaktpersoner på Leica Geosystems för frågor om försäljning, support och teknisk service.