Tidsbesparende og selvstendig arbeid med ny peleløsning

Eksempelstudie

Skrevet av: Karina Lumholt

Som en del av et femårig byggeprosjekt for å gjøre motorveiringen utenfor Berlin i Tyskland bredere og mer moderne, inngikk det internasjonale konsernet HABAU GROUP en kontrakt med Arkil A/S, et av Danmarks største entreprenørkonsern. Arkil Fundering skal preparere det myke bærelaget med betongpeler, som skal sikre at underlaget kan bære vekten av den nye motorveien.

Med fundament og vannbygging som spesialfelt har Arkil Fundering arbeidet i fem måneder på prosjektet og pelet 3 500 peler for å stabilisere den myke og sandrike grunnen. Arkil Fundering og det tyske datterselskapet Specialtiefbau brukte to pelerigger utstyrt med de nye Leica iCON iRP3 maskinstyringsløsningene med Leica MC1-programvare.

«Vi trenger ingen landmåler til å stikke ut pelene manuelt», sier prosjektleder Till Leve Rüscher. «Nå kan vi i snitt drive 2550 peler per dag, avhengig av lengden på pelene og hvor mykt underlaget er», sier Leve Röscher. «Med maskinstyringsløsningen kan vi spare 5 til 10 minutter per pele.»


Till Leve Röscher jobber som prosjektleder på anleggsplassen i Berlin.

Med automatisk slagregistrering for peleløsningen sparte teamet tid ved å droppe bruken av landmåler til å måle manuelt på pelen.


Finne peler automatisk

René Vestergård jobber som maskinfører i Berlin.

Et bakkestabiliseringsprosjekt som dette starter med at et geoteknisk selskap foretar en undersøkelse av jorden under bakken. Arkil A/S utførte testpelingen for de geotekniske ekspertene, som deretter beregnet koordinatene for pelene i et pelemønster og sendte disse koordinatene direkte til MC1-programvaren.

3D-plasseringen for pelene vises på maskinkontrollpanelet i førerhuset til maskinen. Med den nye programvaren kan maskinføreren bruke sylindervisning eller delt skjermvisning, som viser pelene med fargekoder og en «bullseye»-visning. Den brukervennlige grafikken hjelper maskinføreren å navigere tårnet på pelemaskinen i riktig posisjon.

René Vestergaard er maskinfører hos Arkil A/S og har jobbet med den nye iRP3-løsningen. Han forklarer arbeidsflyten slik: «Jeg finner pelenummeret på pelemønsteroversikten, og maskinstyringsløsningen finner nærmeste pele automatisk ved hjelp av funksjonen Auto Snap. Før bruk av maskinstyring kunne en fysisk plugg lett flytte på seg når vi arbeidet i myk sand. I dag slipper jeg å vente på en landmåler med tradisjonelt landmålerutstyr, og jeg kan enkelt fortsette et annet sted hvis det skjer noe galt med en pele», sier Vestergaard.


Sende datafiler fra Danmark til maskiner i Tyskland


Mads D. Raunskov jobber som avdelingsleder (Pile Driving/Drilling & Tunneling) hos Arkil A/S.

Bruk av MC1-programvaren for rigger omfatter tilkobling til Leica ConX, som er et skybasert grensesnitt for deling og visualisering av prosjektdata.

Mads D. Raunskov er avdelingsleder hos Arkil A/S, og forklarer fordelen med digital tilkobling her: «I dag kan peleteamet arbeide selvstendig. Vi kan sende datafiler fra Danmark til maskinene i Tyskland, og maskinføreren kan begynne å jobbe med en gang.»

Maskinfører Jan Vedel har jobbet på store byggeprosjekter i over 30 år, og har betjent pelerigger de siste fire årene. Det har hendt flere ganger at han har benyttet seg av fjernstøtten via Leica ConX. Dersom han får behov for fjernhjelp, kan en kollega på kontoret hjemme i Danmark få direkte tilgang til kontrollpanelet på maskinen og bistå Vedel.

Når en pele er drevet ned i bakken, loggfører maskinføreren hver pele i iRP3-løsningen. Deretter sendes informasjonen via ConX til kontoret, som lager en pelerapport som fungerer som dokumentasjon for eksisterende bygg.

Jan Vedel har 30 års erfaring fra store byggeprosjekter.

Med maskinstyringsløsningen for pelerigger kan formenn og maskinførere arbeide selvstendig og effektivt som et team på anleggsplassen selv om den er langt unna hovedkontoret.

Kontakt Leica Geosystems

Finn din kontaktperson hos Leica Geosystems for salg og teknisk support.
Finn din kontaktperson hos Leica Geosystems for salg og teknisk support.