Spar tid og arbejd selvstændigt med ny piloteringsløsning

Referencehistorie

Forfatter: Karina Lumholt

Som en del af et fem år langt byggeprojekt med udvidelse og modernisering af motorvejsringen rundt om Berlin indgik den internationale HABAU GROUP kontrakt med Arkil A/S, en af Danmarks største entreprenørvirksomheder. Arkil Fundering skal forberede det bløde bærelag med betonpæle, så det nederste lag kan bære vægten af de nye vejbaner.

Arkil Fundering er specialist i fundamenterings- og marinearbejde og har gennem fem måneder piloteret 3.500 funderingspæle for at stabilisere det bløde og sandfyldte underlag. Arkil Fundering og dets tyske datterselskab, Specialtiefbau, anvendte to rammemaskiner til arbejdet, som var udstyret med den nye Leica iCON iRP3 -piloteringsløsning med Leica MC1-software.

"Vi behøver ikke opmålere til at afsætte pælene manuelt", siger projektleder Till Leve Rüscher. "Nu kan vi i gennemsnit ramme 25-50 funderingspæle ned om dagen, afhængigt af pælenes længde, og hvor blød undergrunden er", siger Leve Röscher. "Med maskinstyringsløsningen kan vi spare 5 til 10 minutter pr. pæl."


Till Leve Röscher arbejder som projektleder på byggepladsen i Berlin.

Med den automatiske registrering af slaglængde i piloteringsløsningen sparede teamet tid, fordi pælen ikke skal udmåles manuelt af en opmåler.


Finder pælene automatisk

René Vestergård arbejder som maskinfører i Berlin.

Et jordstabiliseringsprojekt som dette begynder med, at en geoteknisk virksomhed undersøger jordbunden. Arkil A/S foretog testpilotering for de geotekniske eksperter, som derefter beregnede funderingspælenes koordinater i et piloteringsmønster og sendte koordinaterne direkte til MC1-softwaren.

Pælenes 3D-placering vises på maskinens kontrolpanel i kabinen. Den nye software gør det muligt for maskinføreren at bruge cylindervisning eller opdelt skærmvisning, som viser pælene med farvekoder og bullseye-visning. Den brugervenlige grafik hjælper maskinføreren med at navigere rammemaskinens tårn til den korrekte placering.

René Vestergaard, maskinfører hos Arkil A/S , har arbejdet med den nye iRP3-løsning og forklarer sin arbejdsgang således: "Jeg finder pælnummeret i oversigten over piloteringsmønsteret. Derefter finder maskinstyringsløsningen automatisk den nærmeste pæl ved hjælp af Auto Snap-funktionen. Før maskinstyringen kunne en fysisk pløk let flytte sig under arbejde i blødt sand. Nu behøver jeg ikke at bruge tid på at vente på en landmåler med traditionelt måleudstyr, og jeg kan let køre til et andet sted på byggepladsen, hvis der opstår problemer med en pæl", siger René Vestergaard.


Datafiler sendes fra Danmark til maskiner i Tyskland


Mads D. Raunskov arbejder som afdelingsleder for pilotering, boring og tunnelarbejde hos Arkil A/S.

Introduktionen af MC1-softwaren til rammemaskiner giver forbindelse til Leica ConX, en cloudbaseret web interface til deling og visualisering af projektdata.

Mads D. Raunskov, afdelingsleder hos Arkil A/S, forklarer fordelen ved digitale forbindelser: "Nu kan piloteringsteamet arbejde helt selvstændigt. Vi kan sende datafiler fra Danmark til maskinerne i Tyskland, og maskinføreren kan begynde at arbejde med det samme."

Maskinfører, Jan Vedel, har 30-års erfaring i bygge- og anlægsbranchen og har arbejdet med rammemaskiner de sidste fire år. Han har flere gange draget fordel af fjernsupporten gennem Leica ConX. Hvis han har brug for ekstern hjælp, kan en kollega på kontoret i Danmark få direkte adgang til maskinens kontrolpanel og supporte Jan Vedel.

Når maskinføreren har nedrammet en pæl, logger han den i iRP3-løsningen. Derefter sendes oplysningerne via ConX til kontoret, hvor der genereres en piloteringsrapport, der fungerer som as built-dokumentation.

Jan Vedel har 30-års erfaring i bygge- og anlægsbranchen.

Med piloteringsløsningen til rammemaskiner kan arbejdsledere og maskinførere arbejde selvstændigt og produktivt som et team på en byggeplads med tungt arbejde, selvom der er langt til hovedkvarteret.

Kontakt Leica Geosystems

Find din kontakt hos Leica Geosystems inden for salg, assistance og teknisk service.
Find din kontakt hos Leica Geosystems inden for salg, assistance og teknisk service.