Leica BLK3D

Reaaliaikainen korkealuokkainen 3D-mittaus kuvassa

Leica BLK3D

Leica BLK3D on reaaliaikainen kuvan 3D-mittausratkaisu. Leica BLK3D mahdollistaa tarkan mittaamisen kuvassa yhdistämällä mittausanturit, ohjelmiston ja laitteen tiedonkäsittelytoiminnot. Kaikki kuvat ovat täydellisiä ja tarkkoja 3D-mittaustietueita.

Verkkoyhteydet ja pilvipalvelut eivät ole tarpeen sen edistyneiden laskentatoimintojen ansiosta. Ammattilaiset voivat tehdä nopeampia päätöksiä päivittäisten työnkulkujen aikana – oli tehtävänä sitten mitata vaikeapääsyisiä paikkoja, luoda pohjapiirroksia, arvioida rakennusten asennuksia, dokumentoida rakennustyömaan edistymistä tai luoda mitattavia toteuma-asiakirjoja.

Ota kuva. Mittaa mitä tahansa.


BLK3D ottaa kuvia ja mahdollistaa tarkat mittaukset helposti. Kuvien ja mittauksien jakaminen eri formaateissa.

2D-kuvien uudet ulottuvuudet.


BLK3D luo kuvia, jotka sisältävät tarkkoja 3D-mittauksia.

Edistynyttä fotogrammetriaa. Yksinkertaistettuna.


Ainutkertainen kalibroidun stereokameran, edistyneiden algoritmien ja reaaliaikaisen laskennan yhdistelmä yhdistettynä Electronic Distance Measurement (EDM) -teknologiaan.

Progressiivinen projektin dokumentointi AEC:ta varten.


Kriittisten tietojen tallennus rakennuksen koko eliniän aikana.

Projektitiedot saatavilla. Missä ja milloin tahansa.


Mittaukset kuvassa – käsivaraisessa kuvauslaitteessa, työpöydällä, työmaalla tai toimistossa.

Kohteiden tunnistus ja kuvaus.


Auto-Snapping valitsee mittauksiin oikeat pisteet konenäkötekniikoiden avulla.

Digitaalisten pohjapiirrosten hyödyntäminen.


Pohjapiirroksien luominen ja olemassa olevien piirroksien tuonti. Mitattavien kuvien lisäys. Rakennustöiden edistymisen dokumentointi ajan myötä useiden kuvien avulla.

Tallenna. Järjestä. Jaa.


Mitattavien kuvien tallennus laitteeseen ja pöytätietokoneeseen. Projektien järjestelyä voi helpottaa merkitsemällä kuviin avainsanoja. Näin ne on helppoa palauttaa, ja jakaminen on mahdollista monissa eri formaateissa.