Leica BLK3D

Sanntids, 3D-måling i bilder med profesjonell kvalitet

Leica BLK3D

Leica BLK3D er en sanntidsløsning for 3D-måling i bilder. Ved å kombinere målesensorer, programvare og kapasitet i enheten for behandling av kantdata, gjør Leica BLK3D det mulig å foreta målinger i bilder med profesjonell nøyaktighet og i sanntid. Hvert bilde som tas er en fullstendig og presis registrering av 3D-målingen.

Muligheten for kantberegning eliminerer behovet for nettverkstilkoblinger og skytjenester, noe som gjør at fagfolk kan ta raskere beslutninger i den daglige arbeidsflyten – uansett om det dreier seg om måling av utilgjengelige steder, opprettelse av etasjeplaner, beregning av bygningsinstallasjoner, dokumentasjon av fremdriften på anleggsområder eller opprettelse av målbar, som bygget-dokumentasjon.

Ta et bilde. Mål hva som helst.


BLK3D fanger opp bilder og gir deg presise målinger på fingertuppene. Du kan dele bilder og målinger i flere formater.

Nye dimensjoner for 2D-bilder.


BLK3D skaper bilder som inneholder presise tredimensjonale målinger.

Kunsten fotogrammetri. Forenklet.


Makeløs kombinasjon av et kalibrert stereokamera, avanserte algoritmer og kantberegning i sanntid sammen med ledende EDM-teknologi (Electronic Distance Measurement - elektronisk avstandsmåling).

Progressiv prosjektdokumentasjon for AEC.


Fanger opp kritiske øyeblikk gjennom levetiden til en bygning.

Få tilgang til prosjekter. Når som helst og hvor som helst.


Mål i ditt eget bilde – på den håndholdte bildeenheten, på skrivebordet, på anlegget eller på kontoret.

Objektregistrering og snapping.


Auto-snapping bruker datavisningsteknologier til å velge de riktige punktene for målinger.

Arbeid med digitale etasjeplaner.


Lag etasjeplaner og importer eksisterende planer. Legg til målbare bilder. Dokumenter byggeprosessen med flere bilder over tid.

Lagre. Organisere. Dele.


Du kan lagre målbare bilder på enheten og på skrivebordet. Du kan organisere prosjekter ved å tagge målbare bilder med søkbare nøkkelord for enkel tilbakekalling, og dele dem i flere formater.