Leica BLK3D

Professionella 3D-mätningar från bilder i realtid

Leica BLK3D

Leica BLK3D är en lösning för 3D-mätningar från bilder i realtid. Genom att kombinera mätsensorer, mjukvara och möjligheten att bearbeta data direkt i enheten, kan Leica BLK3D göra professionella mätningar i realtid direkt från bilder med hög noggrannhet och kvalitet. Varje bild som tas med BLK3D är en komplett och exakt avbildning i 3D.

Enhetens avancerade beräkningsfunktioner eliminerar behovet av nätverksanslutningar och/eller molntjänster, vilket gör det möjligt för en professionell användare att fatta snabbare beslut inom ramen för sitt dagliga arbetsflöde – oavsett om det handlar om mätning av otillgängliga platser, framtagning av planlösningar, planering av bygginstallationer, dokumentation av arbetet på en byggarbetsplats, eller framtagning av relationsdokumentation.

BLK3D Imager
Ortobilder sparar kostnader

Välgrundade snabba beslut på plats

Mätinformation från bilder är tillgänglig direkt i den handhållna 3D Imager. Data bearbetas i enheten, vilket innebär att det inte krävs några överföringar eller någon nätverksuppkoppling.

Flygbilder till hjälp vid nödsamtal

Insamling och dokumentering av aktuella förhållanden

Anläggningsritningar speglar inte alltid de verkliga miljöförhållandena. Därför är mätbara bilder som återspeglar befintliga förhållanden ett bra stöd för validering, anläggningshantering och framtida renoveringsprojekt.

Från himlen till molnet

Ökad effektivitet

Manuell mätning och dokumentering är tidskrävande, och det är lätt att små fel smyger sig in. Det omständliga dubbla arbetet med att mäta, skissa, skriva ned information och föra in den i en digital lösning snabbas upp och optimeras.

BLK3D Desktop
Ortobilder sparar kostnader

Mätbar fotodokumentation

Dokumentera ditt arbete med ett komplett visuellt och mätbart dataarkiv över ditt projekt med befintliga PDF-ritningar. Skicka 3D-bilder som samlats in med Imager till din dator, där de kan öppnas och redigeras med BLK3D Desktop-mjukvaran.

Flygbilder till hjälp vid nödsamtal

Insamling och dokumentering av aktuella förhållanden

Mät avstånd eller områden i 3D med hjälp av samma avancerade snappingalgoritmer som finns integrerade i BLK3D. BLK3D Desktop underlättar organiseringen av projekten och kan exportera mätningar som CAD-ritningar, JPG-filer eller PDF:er.

Från himlen till molnet

3D Modeler

Skapa 3D-modeller från mätningar med tillvalet 3D Modeler. 3D Modeler kan användas för att extrahera mått och geometri för att skapa 3D-CAD-modeller (DXF eller DXG).

BLK3D Web
Ortobilder sparar kostnader

Samla in

Ta mätbara bilder med din BLK3D Imager. Lägg till mätningar, text eller markeringar i fältet innan du delar bilder med ditt team.

Flygbilder till hjälp vid nödsamtal

Dela

Publicera mätbara bilder från fältet eller kontoret till BLK3D Web med mobila eller stationära versioner av BLK3D Publisher. Dela en länk till dina BLK3D Web-bilder via SMS eller e-post eller lägg in länkar i projektets mjukvara.

Från himlen till molnet

Mät

Peka och klicka för att mäta. Lägg till anteckningar, spara märkta bilder och exportera till JPG. BLK3D Web snabbar upp kommunikationen mellan fältet och kontoret.

BLK3D Imager

Flytta förhållandena i fält närmare beslutsfattarna med BLK3D Autodesk BIM 360 DocsTM-integration. Se videon nedan för mer information. Tillgänglig i början av 2020.Frågor?

Kontakt BLK3D

Beskrivning av denna sida
Beskrivning av denna sida

How to capture reality

Watch this video to find out how easy it is to capture reality with the BLK3D

Watch this video to find out how easy it is to capture reality with the BLK3D

How to measure

This video shows how to create in-picture measurements in a few easy steps.

This video shows how to create in-picture measurements in a few easy steps.

Leica BLK3D

Mer information om BLK3D hårdvara, programvara och applikationer.
Mer information om BLK3D hårdvara, programvara och applikationer.