Pilviyhteyden edut rakennusalalla

Pilviyhteyksien tarjoamat mahdollisuudet rakennusalalla ja työnkulkujen optimointi voivat parantaa tuottavuutta.

Leica iCON -pilviyhteydet - Asiantuntijan näkemys

Kirjoittaja: Zühal Duran Goeminne

Tapasimme tuotesuunnittelijamme Zühal Duran Goeminnen saadaksemme lisätietoa Leica iCON -pilvipalveluista ja niiden tarjoamista eduista kaikenlaisiin rakennushankkeisiin. Toivottavasti tämä on mielenkiintoinen aihe myös teille! 


Pilvipohjaisten yhteistyöratkaisujen sekä rakennusalan hallintaratkaisujen kysyntä ja käyttöönotto on kasvanut. Voitko kertoa, miksi nämä palvelut ovat tärkeitä rakennusalalle?

Rakennusalan pilvipalvelut ovat edistäneet merkittävästi rakennusteollisuutta parantamalla niin varhaisen suunnittelu- kuin rakennusvaiheen tehokkuutta ja työstettävyyttä. Kyseisiin palveluihin syötetään rakennushankkeen elinkaaren aikana tallennettuja tietoja.

Vaikka merkityksellisten ja luotettavien tietojen luominen on erittäin tärkeää rakennushankkeissa, se voi olla työlästä. Ajattele esimerkiksi, kuinka paljon vie aikaa kaikkien projektiesi aikana tuotettujen tietojen laatiminen ja niiden päivittäminen. Unohtamatta tietenkään kenttä- ja toimistotiimien tiedottamiseen käytettyä aikaa. Tämä ei ole merkityksetön seikka: Miljardeja euroja hukataan vuosittain, koska lukemattomien projektien hinta yksinkertaisita rakennustyömaista tunnettuihiin rakennushankkeisiin on lopulta moninkertainen alkuperäiseen hinta-arvioon verrattuna (source). Pilvipohjaiset tiedonhallintavälineet helpottavat projektitietojen hallintaa ja vähentävät siitä aiheutuvaa kuormitusta.

Pilvipalvelut ovat lisäksi tärkeitä tietojen luotettavuuden ja päivitettävyyden kannalta ja ne toimivat samalla rakentavana ja koordinoituna järjestelmänä, joka vähentää korjaustarvetta (yleinen syy rakennushankkeiden viivästymiseen). Näiden palveluiden avulla voidaan myös tunnistaa mahdolliset ristiriidat riittävän aikaisessa vaiheessa, jolloin työmaalla tehtävien korjausten määrä vähenee ja samalla varsinaisen projektin aikataulu ja kulut voidaan optimoida. Rakennushankkeen oikea hallintatapa on avainasemassa. Rakennushankkeen tehokas hallinta mahdollistaa projektitehtävien ja toimitusten optimoimisen sekä seurannan. Pilvipalvelut ovat ehdottomasti tärkeä osa rakennusprojektin hallintaa. Ne kehittyvät jatkuvasti, ne ovat tulevaisuuteen suunnattuja ja niissä on myös huomioitu rakennusalan tarpeet.


Niistä on yleisesti ottaen rakennusalalle huomattavia etuja. Tarkastelemme seuraavaksi lähemmin rakennusprojektien toteutusta, jossa Leica iCON -ratkaisua käytetään sijoittelu-, toteuma- ja tarkistustehtävissä. Mitä etuja kyseiset palvelut tarjoavat projektiin käyttäjien ja palautteen kannalta?

Tarkkojen digitaalisten tietojen luominen on tärkein ja merkityksellisin osa rakennusprojektin elinkaarta. Markkinoilla on lukuisia eri ratkaisuja digitaalisten tietojen luomiseen ja niiden tallentamiseen rakennusprojektin tietovarastoon. Leica iCON on kehitetty rakennusalan tarpeisiin ja se tarjoaa edistyneitä ratkaisuja sijoittelu-, toteuma- ja tarkistustehtäviin. Tehtävät voidaan suorittaa ja raportoida nopeasti millimetrin tarkkuudella, jolloin projektitiimillä on saatavilla luotettavaa tietoa. Tietojen helppo käytettävyys ja haku on myös erittäin tärkeää sekä kenttä- että toimistohenkilöstölle. Pilvipalvelut helpottavat esimerkiksi toteumamittauksien, sijoittelupisteiden sekä havaittujen toleransseista poikkeavien alueiden sekä raporttien nopeaa ja turvallista lähetystä kenttä- ja toimistohenkilöstön välillä. Tämä prosessi voi aiheuttaa uusimpiin tietoihin liittyviä epäselvyyksiä tiimijäsenien keskuudessa, mutta integroidun versionjäljitysjärjestelmän/hallinnan ansiosta tätä ongelmaa ei ole. Tämän ansiosta projektitiedot ovat huomattavasti tarkempia, ja tiimit voivat nopeasti tarkistaa suunnittelutietojen ajantasaisuuden. Käyttäjät voivat aina olla varmoja siitä, mitä tietoja on työstettävä ja mahdolliset virheet voidaan välttää toteutusvaiheen sijoittelun aikana.

Leica iCON -tarkistustulokset kentästä toimistoon


Nyt kun ymmärrämme paremmin palveluita ja niiden tarjoamia etuja, mitä pilvipalveluita Leica iCON tukee ja miten helppoa niiden käyttö on?

Saatavilla on lukuisia pilvipohjaisia tietojen hallintatyökaluja, joiden ansiosta yhteistyö ja tehokkuus paranee vähitellen rakennusalan eri prosessien aikana aina suunnittelu- ja rakennusvaiheesta ja käyttövaiheeseen. Leica iCON -ratkaisu on suunniteltu sen periaatteen pohjalta, että asiakkaat voivat käyttää haluamaansa palvelua ja valitsemiaan tietoja mieleisellään tavalla. Sen vuoksi ratkaisumme ei tue ainoastaan omaa Leica ConX -pilvipalveluamme, vaan myös yhteistyökumppanien johtavia suunnittelu- ja rakennusalan ammattilaisille suunnattuja ratkaisuja (esim. Autodesk BIM360, Procore, Bricsys 24/7 sekä Bluebeam Studio Prime). Tämän ansiosta Leica iCON voidaan integroida olemassa oleviin prosesseihin, mikä lisää entisestään projektien tehokkuutta ja tuottavuutta.

Leica iCON -tarkistustulokset kentästä toimistoon

Kenttähenkilöstö voi käyttää pilvipalveluita koneissa ja ladata uusimmat ja luotettavimmat tiedot suoraan työmaalla. Näin he voivat suorittaa sijoittelu-, toteuma- ja tarkistustehtävät suoraan työmaalla, minimoida mahdolliset virheet ja vähentää turhien korjausten tarvetta projektin aikana. Kun tehtävät on suoritettu, tallennetut tiedot, tulokset ja raportit voidaan yksinkertaisesti ladata takaisin pilviprojektiin. Projektipäälliköt ja suunnittelutiimit voivat tällöin helposti seurata projektin edistymistä ja suorittaa nopeasti vaadittuja päivityksiä suunnittelutietoihin todellisten kenttätietojen pohjalta, jotta mahdolliset ongelmat vältettäisiin myöhemmin projektin aikana.

Kyseiset tuotteet edellyttävät käyttöoikeuden hankkimista palveluun. Alustavan rekisteröitymisen ja käyttöoikeuksien myöntämisen jälkeen pääset nopeasti projekteihin ja tarvitsemiisi tietoihin ja voit suorittaa tehtävät ja toimittaa tulokset aikataulun mukaan.


Mistä on mahdollista saada lisätietoa näistä palveluista?

Yhteistyökumppaniemme kanssa kehittämämme liittymät on helppo asettaa iCON-kenttäohjelmiston ja kumppaniemme ohjelmistojen välille. Asiakkaat voivat luoda yhteyden helposti ja hyödyntää sen tuomat edut. Software Partner -keskuksessa on lisätietoa eri pilvipalveluista sekä ohjevideoita, jotka tukevat käyttäjiä käyttöönotossa. Leica Captivate -käyttäjät saavat lisätietoa seuraavasta artikkelista: “Jatkuva yhteys Leica Captivate -pilvipalveluihin”. Mikäli sinulla on kysyttävää iCON-ohjelmistosta ja/tai laitteistosta, ota meihin yhteyttä.

Hienoa! Kiitos meille jakamistasi tiedoista, Zuhal.

Zühal Duran Goeminne, Leica Geosystemsin Leica Captivate -tuotesuunnittelija

Zühal Duran Goeminne, Leica Geosystems AG:n tuotesuunnittelija

Ohjelmistokumppanit

Strategiset kumppanuudet asiakkaiden tuottavuuden lisäämiseksi kentällä
Strategiset kumppanuudet asiakkaiden tuottavuuden lisäämiseksi kentällä

Contact Us

Questions? Get in touch with us today! 
Questions? Get in touch with us today!