Fördelarna med uppkoppling till molnet inom bygg och anläggning

Bygg och anläggning – optimering av arbetsflöden och högre produktivitet med uppkoppling till molnet.

Expertkunskaper om Leica iCON och molntjänster

Av: Zühal Duran Goeminne

Vi pratade med Zühal Duran Goeminne, vår produktingenjör, om molntjänsterna som är tillgängliga med Leica iCON cloud och de stora fördelarna som uppkopplingen med molnet innebär i alla bygg- och anläggningsprojekt. Vi hoppas du tycker det är lika intressant som vi gör! 


Vi har sett en ökad efterfrågan och användning av molnbaserade arbetsprocesser inom bygg- och anläggningssektorn. Kan du berätta mer om varför de här tjänsterna är så viktiga för bygg- och anläggningsindustrin?

Molntjänsterna har gjort att anläggningsindustrin utvecklats enormt, tack vare den ökade effektiviteten och de användarvänliga arbetsflödena från designstadiet till anläggningsfasen. De här tjänsterna ”matas” med data under byggprojektets livscykel.

Att ta fram meningsfull och pålitlig information är helt avgörande för att ett byggprojekt ska vara genomförbart, men det kan vara en långtråkig process. Tänk bara på hur lång tid det tar att skapa den information som produceras i alla dina projekt och också att hålla informationen uppdaterad. Och tiden som går till att se till att personalen i fältet och på kontoret hela tiden har tillgång till uppdaterad information. Det här är ett stort problem, eftersom miljarder euros kastas i sjön varje år när ett oräkneligt antal projekt – det kan vara allt från enkla konstruktionsvarv till globalt uppmärksammade byggprojekt – drar över budgeten rejält (källa). Molnbaserade verktyg för datahantering underlättar flödet av projektdata och minskar behovet av mänsklig översyn och hantering.

Molntjänster spelar också en viktig roll för tillgången till pålitliga och uppdaterade data samtidigt som de är en del av ett effektivt, samordnat system som minskar behovet av omarbeten, vilket är en av de största orsakerna till förseningar av byggprojekt. De här tjänsterna hjälper också till att tidigt identifiera eventuella avvikelser och kolliderande objekt, och det minskar omarbetena på plats – vilket i sin tur minskar projektkostnader och arbetstid. Rätt projektledningsstrategi är lösningen. Effektiv ledning gör det lätt att hålla anläggningsprojekt i fas och att optimera upplägget för olika moment och leveranser. Molntjänsterna är en oumbärlig del i hanteringen av byggprojekt. Det som är bra med de här tjänsterna är att de hela tiden utvecklas och anpassas efter anläggningssektorns behov.


Så de här tjänsterna har medfört stor fördelar för byggindustrin överlag, men låt oss fokusera en stund på själva utförandet av byggprojekt där Leica iCON används för layout, mätningar av befintliga miljöer och konstruktionsverifiering. Hur kan de här tjänsterna vara till nytta för användarna och samtidigt användas för att mata in data i det övergripande projektet?

Generering av exakta digitala data är den viktigaste komponenten i byggprojektets livscykel. Det finns flera lösningar på marknaden för att generera digitala data som matas in i anläggningsdatapoolen. Leica iCON är skräddarsydd för byggindustrin och erbjuder avancerade lösningar för layout, kontroll av befintliga miljöer och verifiering av data. De här momenten genomförs och rapporteras snabbt, och med millimeternoggrannhet, vilket projektteamets medlemmar är helt beroende av. Det är också otroligt viktigt att både personalen i fältet och på kontoret enkelt kan hämta och få tillgång till data. Molntjänsterna underlättar överföringen av mätdata från befintliga miljöer, punkter som satts ut och detekterade områden som faller utanför angivna toleranser, och underlättar en snabb och säker rapportering mellan fält och kontor. Det kan vara svårt för teammedlemmarna att hålla reda på vilka data som uppdaterats senast, men det integrerade spårningssystemet eliminerar alla oklarheter. Alla projektdata blir mer tillförlitliga, och teamet får snabbare reda på om designdatan behöver uppdateras. En sådan mekanism eliminerar alla tvivel om vilka data som behöver finnas med i fältet för ytterligare bearbetning, och minskar också risken för misstag i layouten för anläggningsfasen.

Leica iCON – verifiering från fält till kontor


Så nu när vi vet mer om molntjänsterna och fördelarna undrar jag vilka molntjänster som stöds av Leica iCON, och hur användarvänliga de är?

Det finns många olika molnbaserade verktyg för datahantering, som successivt gör att byggnadsprocesserna blir mer kollaborativa och effektiva i alla steg, ända från designfasen tills de tas i drift. En del av vår filosofi för Leica iCON är att vi vill göra det möjligt för kunderna att själva välja vilka tjänster de vill använda och hur de hanterar sina data. Därför stödjer vi inte bara vår egen molntjänst, Leica ConX, utan även andra partners med ledande lösningar för design- och anläggningsproffs, som bland annat Autodesk BIM360, Procore, Bricsys 24/7, och Bluebeam Studio Prime. På så sätt kan Leica iCON integreras i befintliga processer och enkelt och smidigt höja effektiviteten och produktiviteten.

Leica iCON – verifiering från fält till kontor

Personal i fält har tillgång till integrerade molntjänster så att de direkt kan ladda ned den senaste och mest pålitliga designdatan. På så sätt kan de komplettera layout, mätningar av befintliga miljöer och verifieringar direkt på plats, och det minimerar potentiella fel och minskar onödiga omarbeten under projektets gång. När arbetet är färdigt kan de sedan enkelt ladda upp registrerade data, resultat och rapporter tillbaka till molnet. Projektledare och designteam kan enkelt spåra projektets framsteg och snabbt uppdatera sin design vid behov, baserat på pålitliga fältdata, för att ytterligare minimera risken för potentiella problem längre fram i projektet.

Den gemensamma nämnaren för de här tjänsterna är att man behöver en licens för att använda dem. Efter den första inloggningen och auktoriseringen låter dessa tjänster dig snabbt komma åt de projekt och data du behöver för att slutföra dina arbetsuppgifter och leverera resultaten för att hålla ditt projekt på rätt spår.


Var kan vi få mer information om de här tjänsterna?

De gränssnitt vi tagit fram tillsammans med våra partners är utformade för att enkelt kunna anpassas efter iCON-fältmjukvaran och deras mjukvara, så att kunden utan ansträngning ska kunna koppla upp sig och dra nytta av fördelarna. Du hittar mer informationom de tillgängliga molntjänsterna och informationsfilmer för att komma igång på vår webbsida. För dig som använder Leica Captivate finns matnyttig information i denna artikel: ”Håll dig uppkopplad med molntjänsterna i Leica Captivate”. Om du har några frågor om vår iCON-mjukvara och/eller hårdvara får du gärnakontakta oss.

Det här var verkligen informativt! Tack för att vi fått ta del av dina insikter, Zühal.

Zühal Duran Goeminne, Leica Captivate Product Engineer på Leica Geosystems

Zühal Duran Goeminne, Product Engineer @ Leica Geosystems AG

Mjukvarupartners

Strategiska partnerskap för att öka kundens produktivitet på fältet
Strategiska partnerskap för att öka kundens produktivitet på fältet

Contact Us

Questions? Get in touch with us today! 
Questions? Get in touch with us today!