Zalety łączności z chmurą w budownictwie

O możliwościach łączności z chmurą w budownictwie oraz o tym, jak jej używać do optymalizacji procesów roboczych pod kątem zwiększenia wydajności.

Uwagi eksperta na temat łączności z chmurą produktów Leica iCON

Autor: Zühal Duran Goeminne

Zühal Duran Goeminne, nasz Inżynier produktu, rozmawia z nami na temat usług chmurowych Leica iCON oraz olbrzymich korzyści, jakie te usługi mogą wnieść do projektu budowlanego dowolnego rodzaju. Mamy nadzieję, że również Was to zainteresuje! 


Widzimy rosnące zapotrzebowanie opartych na chmurze rozwiązań do pracy zespołowej i zarządzania projektami budowlanymi. Czy możesz wytłumaczyć, dlaczego te usługi są ważne dla branży budowlanej?

Usługi chmurowe dla budownictwa spowodowały znaczny postęp w branży budowlanej, zapewniając wysoką efektywność i gotowość do pracy od wczesnego etapu projektu po realizację. Te usługi przetwarzają dane rejestrowane w cyklu realizacji projektu budowlanego.

Tworzenie znaczących i niezawodnych danych ma kluczowe znaczenie dla projektu budowlanego, ale jednocześnie jest to żmudny proces. Wystarczy pomyśleć, ile czasu trzeba, aby zebrać dane generowane we wszystkich projektach i zapewnić, że są one aktualne. Nie wspominając oczywiście o konieczności poinformowania personelu w terenie i w biurze o bieżącym statusie tych danych. To nie jest kwestia, która można zignorować, każdego roku marnuje się miliony euro, ponieważ niezliczone projekty budowlane, od najprostszych, aż po znane na całym świecie zamyka się z kosztem wielokrotnie przekraczającym pierwotnie przyjęty budżet (źródło). Obecnie, oparte na chmurze narzędzia do zarządzania danymi ułatwiają kontrolę nad danymi projektu i zmniejszają obciążenie kwestiami zarządzania.

Usługi chmurowe odgrywają także istotną rolę w zapewnieniu rzetelności i aktualności danych, i stanowią jednocześnie konstruktywny, skoordynowany system, który ogranicza poprawki stanowiące główną przyczynę opóźnień w projektach budowlanych. Te usługi pomagają także z odpowiednim wyprzedzeniem identyfikować kolizje, co ma wpływ na zmniejszenie ilości prac poprawkowych na budowie i w rezultacie obniża koszty projektu i skraca czas realizacji. W tym przypadku naprawdę kluczowe jest właściwe podejście do zarządzania budową. Efektywne zarządzanie projektem budowlanym umożliwia monitorowanie zadań i wyników w ramach projektu oraz upraszcza realizację. Z pewnością usługi chmurowe stanowią nieodłączne elementy zarządzania budową. Zaletą tych usług jest fakt, że ciągle się rozwijają i są zorientowane w przyszłość, a ponadto uwzględniają potrzeby rynku budownictwa.


Jak widać, te usługi niosą olbrzymie korzyści dla całej branży budowlanej. Skupmy się jednak na etapie realizacji, kiedy to instrumenty Leica iCON są używane do tyczenia, inwentaryzacji powykonawczej i weryfikacji. W jaki sposób korzystanie z tych usług pomaga użytkownikom i pozytywnie wpływa na cały projekt?

Generowanie dokładnych danych cyfrowych to główny i najbardziej istotny komponent cyklu życia projektu budowlanego. Na rynku jest dostępnych wiele rozwiązań do generowania cyfrowych danych trafiających do puli danych budowlanych. Produkty Leica iCON są tworzone specjalnie dla branży budowlanej i oferują zaawansowane rozwiązania w zakresie tyczenia, inwentaryzacji powykonawczej i weryfikacji. Takie zadania są wykonywane w krótkim czasie z milimetrową dokładnością, a ich wyniki są przekazywane do innych członków zespołu, którzy mogą na nich polegać. Kluczowe znaczenie ma także fakt, że zarówno ekipy na budowie, jak i personel biurowy ma łatwy dostęp do tych danych. Korzystanie z usług chmurowych ułatwia szybkie przesyłanie np. pomiarów powykonawczych, punktów tyczenia i wykrytych obszarów poza granicami tolerancji oraz raportów między placem budowy i biurem. W takim cyklu możliwa jest niepewność członków zespołu co do tego, które dane są najnowsze, ale zintegrowany system kontroli wersji eliminuje ten problem. To oczywiście sprawia, że dane projektu są znacznie dokładniejsze, i pomaga zespołom szybko orientować się, czy dane projektowe są już nieaktualne. Taki mechanizm eliminuje wątpliwości co do tego, które dane powinny zostać pobrane w celu przetworzenia na budowie, i zmniejsza prawdopodobieństwo błędów w fazie realizacji.

Leica iCON — wysyłanie wyników weryfikacji z budowy do biura


Teraz, kiedy wiemy więcej o usługach i ich zaletach, proszę opowiedzieć, z jakimi usługami chmurowymi współpracują produkty Leica iCON i czy są one trudne w obsłudze?

Jest mnóstwo chmurowych narzędzi do zarządzania danymi, które coraz bardziej nadają procesowi budowlanemu charakter projektu zespołowego i zwiększają jego efektywność w fazie projektowania, planowania, realizacji i eksploatacji. Elementem naszej filozofii, jeśli chodzi o serię Leica iCON, jest umożliwienie klientom korzystania z preferowanych usług i danych na swój sposób. Dlatego obsługujemy nie tylko własną usługę chmurową Leica ConX, ale także wspieramy wiodące rozwiązania dla specjalistów budownictwa, takie jak Autodesk BIM360, Procore, Bricsys 24/7 oraz Bluebeam Studio Prime. Pozwala to integrować produkty Leica iCON w istniejące procesy i w ten sposób nieść pomoc w zwiększaniu efektywności i produktywności w projektach.

Leica iCON — wysyłanie wyników weryfikacji z budowy do biura

Ekipy budowlane mają dostęp do usług chmurowych, skąd mogą pobierać najnowsze, najbardziej rzetelne dane projektowe bezpośrednio na budowie. To pozwala im wykonywać zadania związane z tyczeniem, inwentaryzacją i weryfikacją, minimalizując potencjalne błędy oraz ograniczając niezbędne poprawki w realizacji. Po wykonaniu zadań, zarejestrowane dane, wyniki i raporty można łatwo zapisać do projektu w chmurze. W ten sposób menedżerowie projektu i zespoły projektowe mogą łatwo śledzić postęp projektu i szybko dokonywać niezbędnych aktualizacji projektu w oparciu o rzeczywiste dane z budowy, aby dodatkowo minimalizować wszelkie potencjalne problemy na dalszych etapach realizacji projektu.

Wspólną cechą tych produktów jest konieczność posiadania licencji na preferowaną usługę. Po początkowym zalogowaniu i autoryzacji, te usługi zapewniają szybki dostęp do projektów i danych potrzebnych do wykonania zadań, a także umożliwiają przekazanie wyników w celu sprawnej realizacji projektu.


Gdzie można znaleźć więcej informacji na temat tych usług?

Interfejsy, które opracowaliśmy z naszymi partnerami, zostały opracowane w taki sposób, aby łatwo połączyć oprogramowanie terenowe iCON z oprogramowaniem partnerów i umożliwić naszym klientom bezproblemowe łączenie się i czerpanie korzyści z tego partnerstwa. W naszym centrum oprogramowania partnerskiego można znaleźć więcej informacji na temat różnych usług chmurowych oraz instruktażowe filmy, które mogą pomóc użytkownikom wykonać pierwsze kroki. Użytkownicy produktów Leica Captivate mogą znaleźć dodatkowe informacje w artykule: „Keep connected with Leica Captivate cloud services” (Korzystaj z usług chmurowych Leica Captivate). W przypadku dodatkowych pytań dotyczących naszego oprogramowania i/lub sprzętu iCON, prosimy o kontakt.

To bardzo ciekawe informacje! Dziękujemy Ci Zuhal.

Zühal Duran Goeminne, Inżynier produktu Leica Captivate w Leica Geosystems

Zühal Duran Goeminne, Inżynier produktu w Leica Geosystems AG

Partnerzy w zakresie oprogramowania

Partnerstwo strategiczne mające na celu zwiększenie produktywności klientów w terenie.
Partnerstwo strategiczne mające na celu zwiększenie produktywności klientów w terenie.

Skontaktuj się z nami

Masz pytania? Skontaktuj się z nami już dziś! 
Masz pytania? Skontaktuj się z nami już dziś!