Leica iCON site – byggprogramvara

Skräddarsydda lösningar för vägbygge

Vägbyggen och många andra anläggningsprojekt blir allt mer komplexa och ledtiderna blir hela tiden kortare. Leica iCON mjukvara för arbetsplatsen är en grundläggande pusselbit som sömlöst kopplar samman dina lösningar på plats för att höja kvaliteten och prestandan och nå den precisionsnivå som dina projekt kräver – eftersom det helt enkelt måste bli rätt.

Fördelar med iCON site – smart arbetsflöde

Öka prestandan och produktiviteten på byggarbetsplatsen med en innovativ mjukvarudesign, smart digitala arbetsflöden och ett användarvänligt gränssnitt. Mät fler punkter per dag och kontrollera inmätningsdata mot designmodeller för att färdigställa projekt snabbare, minimera omarbeten och förhindra eventuella framtida konflikter på grund av felaktiga data.

Genomför uppdragen snabbare, med bättre resultat
 • Eliminera oprecisa beräkningar ur ditt projekt för snabbare och noggrannare fakturering med professionella arbetsflöden
 • Optimera fältpersonalens arbetstid och låt dem registrera punkter, linjer, profiler och ytor utan att behöva vänta på mätspecialisten.
 • Öka dina maskiners driftstid genom att hålla dem uppdaterade och produktiva
 • Molnanslutningen hos Leica ConX möjliggör snabbt utbyte av filer och data mellan maskinerna och kontoret och mellan olika maskiner på anläggningsplatsen
Utmärkt applikationsfunktion
 • Skräddarsytt för användarnas behov
 • Begränsa dig till huvudfunktionen för tydligare och resultatdrivna arbetsflöden
 • Lär känna produkten snabbare genom att börja med en eller två applikationer och sedan utöka i takt med att du får mer erfarenhet
 • Intuitivt användargränssnitt för en oslagbar användarupplevelse
 • Sömlös integration med alla Leica iCON-sensorer och Leica Geosystems maskinstyrningslösningar

 

Lyssna på vad våra kunder säger

 

Förberedelser för markarbeten

 

Lyssna på Tom från Resect Engineering Solutions i Storbritannien när han beskriver hur Leica Geosystems fjärrstyrda totalstationer effektiviserade det dagliga utsättningsarbetet. Det användarvänliga gränssnittet, i kombination med den lokala Leica Geosystems support, har gjort det enklare och snabbare att börja använda ny teknik jämfört med andra testade instrument.3D-maskinstyrning och utsättning

 

Icafal-teamet i Chile berättar om hur de börjat använda 3D-maskinstyrningslösningar och hur det totalt förändrat deras arbete. De nya arbetsflödena har avsevärt ökat produktiviteten genom att minska tidsåtgången för olika arbetsmoment med upp till 50 %. De har också förbättrat noggrannheten och gjort det lättare att få översikt över de olika arbeten som utförs samtidigt i det här enorma projektet.Heltäckande mångsidighet

 

Peter, från Hick Group på Nya Zeeland, beskriver hur de flexibla iCON-lösningarna kan ha stora positiva effekter – inte bara för produktiviteten och effektiviteten i det dagliga arbetet, utan också för de anställdas hälsa och välmående.Applikationer


I alla byggnadsprocessens led kan du känna dig trygg med Leica iCON site. De smarta digitala arbetsflöden förbättrar precisionen och kvaliteten för alla arbetsuppdrag på byggplatsen. Oavsett om du fokuserar på utsättning av punkter, linjer och ytor eller schaktning och fyllning och volymberäkningar tillhandahåller iCON site det som behövs för att höja kvaliteten, minska fel och förbättra hela arbetsflödet vid tunga anläggningsprojekt. Med våra specialapplikationer, som till exempel borrningsmönster för sprängningar och fräsning med differential, säkrar vi att det finns en perfekt iCON-lösning för varenda enskilt arbetsmoment på anläggningsplatsen.

Applikationer

Vägbygge

Varje lager under asfalten är viktigt för vägens hållbarhet och kvalitet. Använd vägapplikationen i iCONs fältprogramvara som ger ett exakt arbetsflöde för vägbyggande med millimeternoggrannhet och kompromisslös kvalitet, med hjälp av detaljerade vägdesignmodeller. Även om designmodellen skulle ändras i sista minuten kan du snabbt anpassa arbetet med hjälp av tvärfallsfunktionen, eller funktionen för att skapa tvärsektioner. För att säkerställa att alla på arbetsplatsen arbetar med den senaste designen kan den delas enkelt med Leica ConX via molnet till olika maskinstyrningssystem och utsättningsspecialister.Utsättning

Utsättning av punkter, linjer, paralleller, cirkelbågar och lutningar är arbetsmoment som utförs dagligen på en byggarbetsplats och som kräver precision och flexibilitet. Fältmjukvaran iCON site ger mångsidigheten du behöver för att kunna läsa olika filformat som till exempel XML, och erbjuder dessutom många fler fördelar. Integrerade toleranskontroller ökar precisionen och minskar mänskliga fel, samtidigt som referenslinjerna bidrar till bättre orientering på anläggningsplatsen, vilket i sin tur leder till högre produktivitet eftersom arbetsuppgifterna avslutas snabbare.Foreman Solution

Med lösningen Leica iCON site Foreman har du direkt tillgång i realtid till projektstatistik i fält, så att du kan fatta välgrundade beslut snabbare än någonsin. Öka produktiviteten direkt genom översikt över maskinernas och de anställdas effektivitet med den användarvänliga displayen för förarhytten och få bättre översikt över projektets tidsplan och specifikationer. Att installera systemet på ett fordon möjliggör snabba ytkontroller, särskilt över stora områden. Med molnanslutningen hos Leica ConX kan du dela dina data direkt och på distans med personal i fält och maskinoperatörer.Vill du veta mer om våra iCON site-appar?

Kompatibilitet med alla iCON-produkter

Möjligheten att utbyta hårdvara mellan olika byggarbetsplatser, projekt och arbetslag maximerar din flexibilitet och ger färre stilleståndstider. Du kan använda:

Pålitliga designdata med anslutning till molntjänster

En molnanslutning som kopplar samman iCON i fältet och branschens mest beprövade mjukvara låter alla anslutna parter kommunicera och löpande dokumentera uppdaterad information. Projektledare på kontoret kan nu spåra inmätningsuppdrag och utsättningar genom tillgång till data från fältet som mäts med millimeterprecision, bara några minuter efter att informationen registrerats! Ta reda på mer om uppkoppling mot kontorethär!

Kundsupport

Oavsett om du har ett stort eller litet arbetsteam, om din personal precis börjat på jobbet eller har lång erfarenhet, om du arbetar med komplexa projekt eller kanske vill optimera arbetsprocesserna finns vi här med ett väletablerat supportnätverk med utbildade tekniker som ser till att du får ut mesta möjliga av din investering i Leica Geosystems lösningar. Vi ser till att vår utrustning alltid är i toppskick, så att våra kunder tryggt kan fokusera på annat.

Kundsupportens geografiska täckning

272 servicecenter i 86 länder drivs av Leica Geosystems, eller av certifierade lokala distributionspartners vars tekniker utbildas av Leica Geosystems. Alla servicecenter kontrolleras och certifieras regelbundet, och alla använder samma professionella verktyg och utrustning från Leica Geosystems.

Active Customer Care - Aktiv kundtjänst

Med vår fälterfarenhet i bagaget har vi tagit fram flera olika servicepaket för att uppfylla våra kunders varierande behov. Huvudkomponenterna i dessa servicepaket inkluderar:

 • Underhåll, reparationer och mjukvaruuppdateringar
 • Online-utbildning
 • Supporthotline
 • Kundanpassade utbildningar och konsultationer

Ta reda på mer om Active Customer Carehär! 

 

Lorem Ipsum

$name

As of v7.0.1, Safari exhibits a bug in which resizing your browser horizontally causes rendering errors in the justified nav that are cleared upon refreshing.

$name

As of v7.0.1, Safari exhibits a bug in which resizing your browser horizontally causes rendering errors in the justified nav that are cleared upon refreshing.

$name

As of v7.0.1, Safari exhibits a bug in which resizing your browser horizontally causes rendering errors in the justified nav that are cleared upon refreshing.

$name

As of v7.0.1, Safari exhibits a bug in which resizing your browser horizontally causes rendering errors in the justified nav that are cleared upon refreshing.

$name

As of v7.0.1, Safari exhibits a bug in which resizing your browser horizontally causes rendering errors in the justified nav that are cleared upon refreshing.

$name

As of v7.0.1, Safari exhibits a bug in which resizing your browser horizontally causes rendering errors in the justified nav that are cleared upon refreshing.

Lorem Ipsum

Totalstationer

Totalstationerna iCON erbjuder flera unika funktioner som hjälper dig utföra jobbet snabbare, enklare och precisare.
Totalstationerna iCON erbjuder flera unika funktioner som hjälper dig utföra jobbet snabbare, enklare och precisare.

Fältdatorer

Robusta och lätta fältdatorer för kompromisslös hantering på bygg- och anläggningsplatsen.
Robusta och lätta fältdatorer för kompromisslös hantering på bygg- och anläggningsplatsen.

Smart Antennas

GNSS-Smart Antenna för bygg & anläggning
GNSS-Smart Antenna för bygg & anläggning

$name

As of v7.0.1, Safari exhibits a bug in which resizing your browser horizontally causes rendering errors in the justified nav that are cleared upon refreshing.
As of v7.0.1, Safari exhibits a bug in which resizing your browser horizontally causes rendering errors in the justified nav that are cleared upon refreshing.

$name

As of v7.0.1, Safari exhibits a bug in which resizing your browser horizontally causes rendering errors in the justified nav that are cleared upon refreshing.
As of v7.0.1, Safari exhibits a bug in which resizing your browser horizontally causes rendering errors in the justified nav that are cleared upon refreshing.

$name

As of v7.0.1, Safari exhibits a bug in which resizing your browser horizontally causes rendering errors in the justified nav that are cleared upon refreshing.
As of v7.0.1, Safari exhibits a bug in which resizing your browser horizontally causes rendering errors in the justified nav that are cleared upon refreshing.

Lorem Ipsum

$name

As of v7.0.1, Safari exhibits a bug in which resizing your browser horizontally causes rendering errors in the justified nav that are cleared upon refreshing.
As of v7.0.1, Safari exhibits a bug in which resizing your browser horizontally causes rendering errors in the justified nav that are cleared upon refreshing.

$name

As of v7.0.1, Safari exhibits a bug in which resizing your browser horizontally causes rendering errors in the justified nav that are cleared upon refreshing.
As of v7.0.1, Safari exhibits a bug in which resizing your browser horizontally causes rendering errors in the justified nav that are cleared upon refreshing.

$name

As of v7.0.1, Safari exhibits a bug in which resizing your browser horizontally causes rendering errors in the justified nav that are cleared upon refreshing.
As of v7.0.1, Safari exhibits a bug in which resizing your browser horizontally causes rendering errors in the justified nav that are cleared upon refreshing.