Leica iCON site – Oprogramowanie do budownictwa ciężkiego

Indywidualne rozwiązania dla budownictwa ciężkiego i inżynierii lądowej.

Kontroler terenowy Leica iCON CC80 z oprogramowaniem iCON site na tle budowy drogi w okolicach dużego miasta.

Projekty z zakresu budowy dróg i budownictwa lądowego w dalszym ciągu zwiększają wymagania ze względu na złożoność oraz rosnącą presję na ukończenie wszystkiego bez błędów i w terminie. Oprogramowanie Leica iCON site to inteligentny rdzeń rozwiązań terenowych, który zwiększa wydajność, jakość i dokładność odpowiednio do wymagań konkretnych projektów — bo to wszystko musi działać! Innowacyjny projekt oprogramowania, inteligentne, cyfrowe procesy robocze i przejrzysty interfejs użytkownika pozwalają zwiększyć wydajność i produktywność na placu budowy. Możliwość tyczenia większej liczby punktów dziennie i weryfikowania danych inwentaryzacyjnych w odniesieniu do modeli projektowych przyspiesza realizację projektów oraz minimalizuje konieczność poprawek i przyszłe problemy związane z kolizjami.


Odkryj ulepszenia i funkcje oprogramowania iCON site w wersji 7.5 dla inżynierów budownictwa ciężkiego

Zastosowania oprogramowania Leica iCON site


Oprogramowanie Leica iCON site zaspokoi potrzeby każdego geodety, bez względu na to, na jakim etapie procesu budowlanego pracuje. Inteligentna, zdigitalizowana organizacja pracy zapewnia większą wydajność i dokładność we wszystkich zadaniach na placu budowy. Niezależnie od tego, czy skupiasz się na tyczeniu punktów, linii i powierzchni, czy na obliczeniach wykopów, nasypów i objętości, oprogramowanie iCON site udostępnia wszystko, co potrzebne do zwiększenia jakości, zredukowania błędów i poprawy organizacji pracy w projektach budownictwa ciężkiego. Dzięki naszym specjalnym zastosowaniom, takim jak wzory nawierceń przy wysadzaniu skał i frezowanie różnicowe, zapewniamy idealne rozwiązanie iCON dla każdego zadania na placu budowy.

Teren projektu z zakresu budownictwa ciężkiego, w którym używane są rozwiązania Leica iCON site w różnych zastosowaniach


Drogi

Każda warstwa pod asfaltem odgrywa ważną rolę w kwestii jakości i trwałości budowanej drogi. Oprogramowanie terenowe iCON site pozwala uniknąć kompromisów w projektach drogowych, dzięki precyzyjnej organizacji pracy przy budowie drogi z milimetrową dokładnością i wykorzystaniem szczegółowych modeli projektowych drogi. Dzięki funkcjonalnościom blokady spadku poprzecznego i tworzenia przekrojów poprzecznych, oprogramowanie pozwala uwzględnić nawet zmiany projektu dokonane w ostatniej chwili. Aby zagwarantować, że każdy pracownik ma do dyspozycji aktualny projekt, można go łatwo udostępniać między różnymi systemami sterowania maszynami i geodetami przy użyciu łączności z chmurą Leica ConX.

Tyczenie punktów

Tyczenie punktów, linii, równoległych, łuków i spadków to codzienne zadania na placu budowy, które wymagają precyzji i elastyczności. Możliwość odczytu różnych formatów plików, sprawia że oprogramowanie terenowe iCON site zapewnia niezbędną wszechstronność, ale jego zalety na tym się nie kończą. Wbudowana kontrola tolerancji zwiększa dokładność i redukuje błędy człowieka, a linie odniesienia zapewniają lepszą orientację w terenie. W rezultacie rośnie produktywność, ponieważ można szybciej realizować zadania.

Rozwiązanie dla kierownika budowy

Rozwiązanie iCON site dla kierownika budowy daje wgląd w czasie rzeczywistym w statystyki projektu na placu budowy, co pozwala szybciej niż dotąd podejmować bardziej świadome decyzje. Łatwy w użyciu wyświetlacz w kabinie pozwala momentalnie zwiększyć produktywność na placu budowy przez sprawdzenie efektywności maszyn i personelu terenowego oraz kontrolować zgodność projektu z harmonogramem i aktualnymi specyfikacjami. Zainstalowanie systemu w pojeździe pozwala przeprowadzać szybkie kontrole powierzchni, szczególnie na dużych obszarach.

iCON site excavator

Leica iCON site excavator to proste, łatwe w obsłudze rozwiązanie sterowania maszynami, które może zoptymalizować realizację robót ziemnych przez kompaktowe koparki. To rozwiązanie łatwo integruje się z istniejącymi aplikacjami iCON site, co pozwala korzystać z nowych procedur łączących pomiary, tyczenie, wykopy i sprawozdawczość w jednym, łatwym w obsłudze pakiecie — z szybkim zwrotem z inwestycji. Rozwiązanie Leica iCON site excavator obsługuje funkcje wysięgnika obrotowego, głowicy wychylno-obrotowej i łyżki skarpowej w kompaktowych koparkach.

Podstawowy system sterowania maszynami

Oprogramowanie iCON site wraz z inteligentnym odbiornikiem budowlanym iCON może być używane jako podstawowe rozwiązanie sterowania w równiarkach, spycharkach, zgarniarkach i frezarkach do szybkiej i dokładnej realizacji prac ziemnych i rekonstrukcji dróg. Można zaimportować projekt lub utworzyć go na placu budowy i pozwolić, aby oprogramowanie na połączonym z maszyną tablecie CC80 zadbało o jak najlepsze wyniki. Łatwe przechodzenie z maszyny do maszyny oraz z maszyny do tradycyjnych zadań pomiarowych z tyczką zapewnia szybki zwrot z inwestycji i wysoki stopień wykorzystania sprzętu.

iCON site entry

iCON site entry to tani bilet do świata rozwiązań iCON dla użytkowników odbiorników TPS i GNSS. Licencja iCON site entry to wersja wszechstronnego oprogramowania iCON site ograniczona do najbardziej typowych cyfrowych procesów roboczych i funkcjonalności na potrzeby tyczenia, wskazań „góra/dół” i pomiarów. Ta opcja pozwala klientom inwestować w to, czego w danej chwili potrzebują, z możliwością rozbudowy w przyszłości o aplikacje, które dopiero staną się potrzebne.

Łączność z chmurą

Odległość między biurem i placem budowy skraca się, dzięki połączeniu oprogramowania iCON site z chmurą, z wykorzystaniem usług Leica ConX, które umożliwiają szybką i bezpieczną wymianę danych. Można łatwo udostępniać dane, raporty powykonawcze i aktualizacje projektu w różnych lokalizacjach, a także personelowi i operatorom maszyn na jednym placu budowy. Ciągły dostęp do najnowszego przeglądu postępu prac pozwala być na bieżąco i eliminować błędy.

Oprogramowanie terenowe Leica iCON site jest w pełni zgodne z:


Do pobrania


Leica iCON site – Broszura

Broszura ze wszystkimi rozwiązaniami iCON site dla budownictwa ciężkiego.
Broszura ze wszystkimi rozwiązaniami iCON site dla budownictwa ciężkiego.

Leica iCON site – filmy szkoleniowe

Biblioteka filmów instruktażowych wprowadzających w różne zastosowania oprogramowania iCON site.
Biblioteka filmów instruktażowych wprowadzających w różne zastosowania oprogramowania iCON site.

Symulator oprogramowania Leica iCON site

Symulator oprogramowania iCON site do nauki i poznawania interfejsu użytkownika.
Symulator oprogramowania iCON site do nauki i poznawania interfejsu użytkownika.