Leica iCON site - oprogramowanie do budownictwa ciężkiego

Indywidualne rozwiązania dla budownictwa ciężkiego i lądowego.

Kontroler terenowy Leica iCON CC80 z oprogramowaniem iCON na tle budowy drogi w okolicach dużego miasta.

Projekty z zakresu budowy dróg i budownictwa lądowego w dalszym ciągu zwiększają wymagania ze względu na złożoność oraz rosnącą presję na ukończenie wszystkiego bez błędów i w terminie. Oprogramowanie Leica iCON site to inteligentny rdzeń rozwiązań terenowych, który zwiększa wydajność, jakość i dokładność odpowiednio do wymagań konkretnych projektów — bo to wszystko musi działać! Innowacyjny projekt oprogramowania, inteligentne, cyfrowe procesy robocze i przejrzysty interfejs użytkownika pozwalają zwiększyć wydajność i produktywność na placu budowy. Możliwość tyczenia większej liczby punktów dziennie i weryfikowania danych inwentaryzacyjnych w odniesieniu do modeli projektowych przyspiesza realizację projektów oraz minimalizuje konieczność poprawek i przyszłe problemy związane z kolizjami.Zastosowania oprogramowania Leica iCON site


Oprogramowanie Leica iCON site zaspokoi potrzeby każdego geodety, bez względu na to, na jakim etapie procesu budowlanego pracuje. Inteligentna, zdigitalizowana organizacja pracy zapewnia większą wydajność i dokładność we wszystkich zadaniach na placu budowy. Niezależnie od tego, czy skupiasz się na tyczeniu punktów, linii i powierzchni, czy na obliczeniach wykopów, nasypów i objętości, oprogramowanie iCON site udostępnia wszystko, co potrzebne do zwiększenia jakości, zredukowania błędów i poprawy organizacji pracy w projektach budownictwa ciężkiego. Dzięki naszym specjalnym zastosowaniom, takim jak wzory nawierceń przy wysadzaniu skał i frezowanie różnicowe, zapewniamy idealne rozwiązanie iCON dla każdego zadania na placu budowy.

Teren projektu z zakresu budownictwa ciężkiego, w którym używane są rozwiązania Leica iCON site w różnych zastosowaniach


Drogi

Każda warstwa pod asfaltem odgrywa ważną rolę w kwestii jakości i trwałości budowanej drogi. Oprogramowanie terenowe iCON site pozwala uniknąć kompromisów w projektach drogowych, dzięki precyzyjnej organizacji pracy przy budowie drogi z milimetrową dokładnością i wykorzystaniem szczegółowych modeli projektowych drogi. Dzięki funkcjonalnościom blokady spadku poprzecznego i tworzenia przekrojów poprzecznych, oprogramowanie pozwala uwzględnić nawet zmiany projektu dokonane w ostatniej chwili. Aby zagwarantować, że każdy pracownik ma do dyspozycji aktualny projekt, można go łatwo udostępniać między różnymi systemami sterowania maszynami i geodetami przy użyciu łączności z chmurą Leica ConX.

Tyczenie punktów

Tyczenie punktów, linii, równoległych, łuków i spadków to codzienne zadania na placu budowy, które wymagają precyzji i elastyczności. Możliwość odczytu różnych formatów plików, sprawia że oprogramowanie terenowe iCON site zapewnia niezbędną wszechstronność, ale jego zalety na tym się nie kończą. Wbudowana kontrola tolerancji zwiększa dokładność i redukuje błędy człowieka, a linie odniesienia zapewniają lepszą orientację w terenie. W rezultacie rośnie produktywność, ponieważ można szybciej realizować zadania.

Rozwiązanie dla kierownika budowy

Rozwiązanie iCON site dla kierownika budowy daje wgląd w czasie rzeczywistym w statystyki projektu na placu budowy, co pozwala szybciej niż dotąd podejmować bardziej świadome decyzje. Łatwy w użyciu wyświetlacz w kabinie pozwala momentalnie zwiększyć produktywność na placu budowy przez sprawdzenie efektywności maszyn i personelu terenowego oraz kontrolować zgodność projektu z harmonogramem i aktualnymi specyfikacjami. Zainstalowanie systemu w pojeździe pozwala przeprowadzać szybkie kontrole powierzchni, szczególnie na dużych obszarach.

iCON site excavator

Leica iCON site excavator to proste, łatwe w obsłudze rozwiązanie sterowania maszynami, które może zoptymalizować realizację robót ziemnych przez kompaktowe koparki. To rozwiązanie łatwo integruje się z istniejącymi aplikacjami iCON site, co pozwala korzystać z nowych procedur łączących pomiary, tyczenie, wykopy i sprawozdawczość w jednym, łatwym w obsłudze pakiecie — z szybkim zwrotem z inwestycji. Rozwiązanie Leica iCON site excavator obsługuje funkcje wysięgnika obrotowego, głowicy wychylno-obrotowej i łyżki skarpowej w kompaktowych koparkach.

Podstawowy system sterowania maszynami

Oprogramowanie iCON site wraz z inteligentnym odbiornikiem budowlanym iCON może być używane jako podstawowe rozwiązanie sterowania w równiarkach, spycharkach, zgarniarkach i frezarkach do szybkiej i dokładnej realizacji prac ziemnych i rekonstrukcji dróg. Można zaimportować projekt lub utworzyć go na placu budowy i pozwolić, aby oprogramowanie na połączonym z maszyną tablecie CC80 zadbało o jak najlepsze wyniki. Łatwe przechodzenie z maszyny do maszyny oraz z maszyny do tradycyjnych zadań pomiarowych z tyczką zapewnia szybki zwrot z inwestycji i wysoki stopień wykorzystania sprzętu.

iCON site entry

iCON site entry to tani bilet do świata rozwiązań iCON dla użytkowników odbiorników TPS i GNSS. Licencja iCON site entry to wersja wszechstronnego oprogramowania iCON site ograniczona do najbardziej typowych cyfrowych procesów roboczych i funkcjonalności na potrzeby tyczenia, wskazań „góra/dół” i pomiarów. Ta opcja pozwala klientom inwestować w to, czego w danej chwili potrzebują, z możliwością rozbudowy w przyszłości o aplikacje, które dopiero staną się potrzebne.

Łączność z chmurą

Odległość między biurem i placem budowy skraca się, dzięki połączeniu oprogramowania iCON site z chmurą, z wykorzystaniem usług Leica ConX, które umożliwiają szybką i bezpieczną wymianę danych. Można łatwo udostępniać dane, raporty powykonawcze i aktualizacje projektu w różnych lokalizacjach, a także personelowi i operatorom maszyn na jednym placu budowy. Ciągły dostęp do najnowszego przeglądu postępu prac pozwala być na bieżąco i eliminować błędy.

Oprogramowanie terenowe Leica iCON site jest w pełni zgodne z:


Do pobrania


Leica iCON site - Broszura

Broszura ze wszystkimi rozwiązaniami iCON site dla budownictwa ciężkiego.
Broszura ze wszystkimi rozwiązaniami iCON site dla budownictwa ciężkiego.

Leica iCON site — filmy szkoleniowe

Biblioteka filmów instruktażowych wprowadzających w różne zastosowania oprogramowania iCON site.
Biblioteka filmów instruktażowych wprowadzających w różne zastosowania oprogramowania iCON site.

Symulator oprogramowania Leica iCON site

Symulator oprogramowania iCON site do nauki i poznawania interfejsu użytkownika.
Symulator oprogramowania iCON site do nauki i poznawania interfejsu użytkownika.