Leica iCON site – programvare for store byggeprosjekter

Kundetilpassede løsninger for store byggeprosjekter og byggeteknikk.

Leica iCON CC80 field controller with iCON site software and a road construction site outside big city on the background.

Byggeprosjektene innen veibygging, bygg og anlegg blir stadig mer krevende på grunn av kompleksiteten og økende krav om at alt skal være ferdig til riktig tid. Programvaren Leica iCON site er et smart element for anleggsløsningene som forbedrer ytelsen, kvaliteten og presisjonen som prosjektene krever – fordi det må være riktig! Bedre resultater og produktivitet på anlegget med innovativ programvaredesign, smarte digitale arbeidsprosesser og et enkelt brukergrensesnitt. Stikk ut flere punkter per dag og kontroller utført arbeid mot designmodellene for raskere fremdrift i prosjektet, mindre dobbeltarbeid og færre uforutsette problemer.






Oppdag forbedringene og funksjonene til iCON site versjon 7.5, for profesjonelle i store byggeprosjekter                                                                

Leica iCON site bruksområder


Leica iCON site dekker dine behov uansett hvor i byggeprosessen du arbeider. De smarte, digitale arbeidsprosessene gir økt ytelse og presisjon i alle arbeidsoppgaver på anlegget. Enten du fokuserer på utstikking av punkter, linjer og overflater, eller beregner utgraving og fylling, har iCON site det som trengs for å forbedre kvaliteten, redusere antall feil og enkelt forbedre hele arbeidsflyten i anleggsarbeidet. Med våre spesialapplikasjoner som boremønstre for bergsprengning og differensialfresing sørger vi for at det finnes en ideell iCON-løsning for alle arbeidsoppgaver på anlegget.

Store byggeprosjekter der Leica iCON site-løsninger og applikasjoner er i bruk


Veibygging

Hvert enkelt lag under asfalten spiller en viktig rolle for veikvaliteten og holdbarheten. Veibyggingsapplikasjonen i iCON site feltprogramvare skaper en presis byggeprosess med millimeterpresisjon i veiprosjekter, ved å bruke detaljerte designmodeller av veien. Arbeidet tilpasses raskt med funksjonaliteten for tverrhelling og tverrsnitt, også når det gjøres endringer i designmodellen i siste øyeblikk. Designet deles enkelt mellom ulike maskinstyringsløsninger og utstikkingsspesialister med skytilkoblingen i Leica ConX, for å sikre at alle på anlegget jobber ut fra det nyeste designet.

Utsetting

Utstikking av punkter, linjer, paralleller, buer eller hellinger er daglige arbeidsoppgaver på et anlegg, og krever presisjon og fleksibilitet. iCON site feltprogramvare kan lese ulike filformater og leverer allsidigheten du trenger, men det stopper ikke der. Integrerte toleransekontroller øker presisjonen og reduserer faren for menneskelige feil, mens referanselinjene bidrar til bedre orientering på anlegget og bedre produktivitet ved at arbeidsoppgavene fullføres raskere.

Foreman-løsning

iCON site Foreman-løsning gir øyeblikkelig sanntidstilgang til statistikk i felten, slik at du kan ta raskere og bedre informerte beslutninger. Produktiviteten på anlegget økes umiddelbart gjennom at maskinenes og personellets effektivitet økes takket være et brukervennlig display i førerhuset, samt muligheten til å kontrollere om prosjektet går etter planen og ifølge spesifikasjonene. Ved å installere systemet på et kjøretøy kan du raskt kontrollere overflatene, spesielt i store områder.

iCON site excavator

Leica iCON site excavator er en enkel og brukervennlig maskinkontroll-løsning for optimering av jordflyttingsarbeid med kompaktgravemaskiner. Denne løsningen integreres enkelt med eksisterende iCON site-applikasjoner, slik at du kan dra nytte av nye arbeidsprosesser som kombinerer utstikking, graving og rapportering i én enkel pakke – og en investering som betaler seg raskt. Leica iCON site excavator-løsningen støtter funksjonene til kompaktgravemaskiner, som svingbom, tiltrotator og tiltskuffe.

Brukervennlig maskinstyring

iCON site programvare med en iCON smartantenne kan brukes som en brukervennlig maskinstyringsløsning på veiskraper, bulldosere, skraper og fresemaskiner for rask og nøyaktig jordflytting og veiutbedringsprosjekter. Importer eller opprett et design i felten og få optimale resultater med programvaren på CC80 nettbrettet. Bytt enkelt mellom maskiner og fra maskiner til tradisjonelle måleoppgaver med stang, få rask avkastning på investeringen og høy utnyttelsesgrad av utstyret.

iCON site basisløsning

iCON basisløsning er et rimelig alternativ til iCON-løsninger for brukere av TPS og GNSS. iCON site basislisens er en begrenset versjon av den omfattende iCON site programvaren, som fokuserer på de vanligste digitale arbeidsflytene og utstikkingsfunksjonalitet, skjæring/fylling og måleoppgaver. Dette alternativet lar kundene investere i det de trenger samtidig som de har muligheten til å oppgradere med andre applikasjoner på et senere tidspunkt.

Skytilkobling

Kontoret og byggeplassen er mer tilkoblet enn noensinne takket være skytilkobling via Leica ConX med rask og sikker datautveksling. Del enkelt data, kvalitetsrapporter og designoppdateringer mellom ulike steder, men også med anleggsarbeidere og maskinoperatører på byggeplassen. Hold deg oppdatert og minimer feil med full oversikt over prosjektets fremdrift.

Leica iCON site feltprogramvare er kompatibel med:


Nedlastinger


Leica iCON site brosjyre

Brosjyre med alle iCON site-løsninger for store byggeprosjekter.
Brosjyre med alle iCON site-løsninger for store byggeprosjekter.

Leica iCON site opplæringsvideoer

iCON site instruksjonsvideoer som viser ulike bruksområder.
iCON site instruksjonsvideoer som viser ulike bruksområder.

Leica iCON site programvaresimulator

iCON site programvaresimulator for opplæring og opplevelse av brukergrensesnittet.
iCON site programvaresimulator for opplæring og opplevelse av brukergrensesnittet.