Digitale hav- og flodbunde

Skabelse og analyse af realistiske modeller til mere sikre lokalsamfund