Gravemaskine

Leica PowerDigger Lite

Leica iCON iXE1 - 1D System

Guider gravemaskinen på enkeltfald med laser.

Leica iCON excavate iXE2

Leica iCON iXE2 - 2D System

Gravemaskineguidning til dobbeltfald med laser.

Leica iCON excavate iXE3

Leica iCON iXE3 - 3D System

Excavator guidance for 2D & 3D application: laser, GNSS or TPS.