Software

Leica Captivate

Leica Captivate

Moderne 3D-software til feltarbejde for registrering og håndtering af data.

Leica Infinity

Leica Infinity

Intuitiv software til brug på kontoret til håndtering og behandling af opmålingsdata.

Leica GeoMoS

Leica GeoMoS

Fleksibel, automatisk softwareløsning til deformationsovervågning.

Leica GeoMoS Now!

Analyse & visualise monitoring data from everywhere.

Leica GeoMoS Adjustment

Leica GeoMoS Software

Automatisk udjævning og deformationsanalyse til overvågning.

SmartWorx Viva

Leica SmartWorx Viva

Software til feltarbejde til alle formål.

Leica GeoOffice

Leica Geo Office

Effektiv software til brug på kontoret til håndtering og behandling af opmålingsdata.

Leica LISCAD

LISCAD

Opmålingssoftware og teknisk kontorsoftware fra felt til færdiggørelse.

Kontakt Leica Geosystems

Find din lokale kontaktperson i salg, support og teknisk service.
Find din lokale kontaktperson i salg, support og teknisk service.