Software

Landmåler arbejder med Leica Captivate-feltsoftware på byggeplads, opmåling med GNSS og TPS

Leica Captivate

Omfattende 3D-software til feltarbejde for registrering og håndtering af data.

UAV og MS60-punktskyer af en stor bygning under opførelse, visualiseret i Leica Infinity Software, der viser intensiteten i farver.

Leica Infinity

Infinity er den brugervenlige geospatiale software til brug på kontoret til fagfolk, der arbejder med opmåling. Det er designet til at håndtere, behandle, analysere og kvalitetskontrollere alle opmålingsdata fra felten, herunder totalstationer, digitale nivelleringsinstrumenter, GNSS-data og UAV'er (droner).

GeoCloud Drive

Store, transfer and share your data efficiently between field and office to improve your data workflow with GeoCloud Drive, powered by HxDR.

Leica GeoMoS

Leica GeoMoS

Fleksibel, automatisk softwareløsning til deformationsovervågning.

Leica GeoMoS Edge portlet-billede

Leica GeoMoS Edge

Leica GeoMoS Edge er overvågningssoftware til autonom sensorstyring og uafbrudt datalogning i felten, som gør det muligt at foretage kontinuerlige målinger, som lagres midlertidigt, selv når der ikke er kommunikation til kontoret. Det forhindrer i sidste ende tab af data.

Leica GeoMoS Now!

Analysér og visualiser monitoreringsdata, uanset hvor du er.

HxGN GeoMonitoring Hub

The integrated platform brining all sensor technology into one holistic view for mine monitoring

Leica GeoMoS Adjustment

Leica GeoMoS Software

Automatisk udjævning og deformationsanalyse til overvågning.

SmartWorx Viva

Leica SmartWorx Viva

Field software for any application.

Leica LISCAD

LISCAD

Opmålingssoftware og teknisk kontorsoftware fra felt til færdiggørelse.

Map360 - Leica's scene diagramming and reconstruction software

Leica Map360

Leading software suite for forensic investigation.

Leica Evidence Recorder

Evidence Recorder is the world's best-selling crash and crime scene data collection software used by reconstruction professionals using total stations or GNSS systems.

Ny brancheside på siden Topografi i ren tilstand

Lær vores nye topografiske løsninger at kende, så din virksomhed kan vokse, og vores undervisningsmuligheder, så du kan forbedre dine eller dine kollegers kundskaber og høre om de nyheder, der måtte komme. Besøg vores nye side for brancher. 
Lær vores nye topografiske løsninger at kende, så din virksomhed kan vokse, og vores undervisningsmuligheder, så du kan forbedre dine eller dine kollegers kundskaber og...

Kontakt os om totalstationer

Kontakt os for mere information om vores samlede totalstationer.
Kontakt os for mere information om vores samlede totalstationer.