Software

Leica Captivate

Leica Captivate

Moderne 3D-software til feltarbejde for registrering og håndtering af data.

Leica Infinity

Leica Infinity

Intuitiv software til brug på kontoret til håndtering og behandling af opmålingsdata.

Leica GeoMoS

Leica GeoMoS

Fleksibel, automatisk softwareløsning til deformationsovervågning.

Leica GeoMoS Edge portlet-billede

Leica GeoMoS Edge

Leica GeoMoS Edge er overvågningssoftware til autonom sensorstyring og uafbrudt datalogning i felten, som gør det muligt at foretage kontinuerlige målinger, som lagres midlertidigt, selv når der ikke er kommunikation til kontoret. Det forhindrer i sidste ende tab af data.

Leica GeoMoS Now!

Analyse & visualise monitoring data from everywhere.

HxGN GeoMonitoring Hub

The integrated platform brining all sensor technology into one holistic view for mine monitoring

Leica GeoMoS Adjustment

Leica GeoMoS Software

Automatisk udjævning og deformationsanalyse til overvågning.

SmartWorx Viva

Leica SmartWorx Viva

Software til feltarbejde til alle formål.

Leica LISCAD

LISCAD

Opmålingssoftware og teknisk kontorsoftware fra felt til færdiggørelse.

Leica Map360

Leading software suite for forensic investigation.

Leica Evidence Recorder

Evidence Recorder is the world's best-selling crash and crime scene data collection software used by reconstruction professionals using total stations or GNSS systems.

Ny brancheside for opmåling

Få mere at vide om vores nye opmålingsløsninger til at udvikle din forretning, uddanne dig selv eller dit team – eller bare se, hvad der er af nyheder. Besøg vores nye brancheside. 
Få mere at vide om vores nye opmålingsløsninger til at udvikle din forretning, uddanne dig selv eller dit team – eller bare se, hvad der er af nyheder. Besøg vores nye...

Kontakt os om totalstationer

Kontakt os for mere information om vores samlede totalstationer.
Kontakt os for mere information om vores samlede totalstationer.