Software

Leica Captivate

Omfattende 3D-software til feltarbejde for registrering og håndtering af data.

Leica Infinity

Leica Infinity

Intuitiv software til brug på kontoret til håndtering og behandling af opmålingsdata.

Leica GeoMoS

Leica GeoMoS

Fleksibel, automatisk softwareløsning til deformationsovervågning.

Leica GeoMoS Edge portlet-billede

Leica GeoMoS Edge

Leica GeoMoS Edge er overvågningssoftware til autonom sensorstyring og uafbrudt datalogning i felten, som gør det muligt at foretage kontinuerlige målinger, som lagres midlertidigt, selv når der ikke er kommunikation til kontoret. Det forhindrer i sidste ende tab af data.

Leica GeoMoS Now!

Analyse & visualise monitoring data from everywhere.

HxGN GeoMonitoring Hub

Den integrerede platform samler hele sensorteknologien i et enkelt holistisk overblik til overvågning af miner

Leica GeoMoS Adjustment

Leica GeoMoS Software

Automatisk udjævning og deformationsanalyse til overvågning.

Leica LISCAD

LISCAD

Opmålingssoftware og teknisk kontorsoftware fra felt til færdiggørelse.

Leica Map360

Leading software suite for forensic investigation.

Leica Evidence Recorder

Evidence Recorder is the world's best-selling crash and crime scene data collection software used by reconstruction professionals using total stations or GNSS systems.

Ny brancheside på siden Topografi i ren tilstand

Lær vores nye topografiske løsninger at kende, så din virksomhed kan vokse, og vores undervisningsmuligheder, så du kan forbedre dine eller dine kollegers kundskaber og høre om de nyheder, der måtte komme. Besøg vores nye side for brancher. 
Lær vores nye topografiske løsninger at kende, så din virksomhed kan vokse, og vores undervisningsmuligheder, så du kan forbedre dine eller dine kollegers kundskaber og...

Kontakt os om totalstationer

Kontakt os for mere information om vores samlede totalstationer.
Kontakt os for mere information om vores samlede totalstationer.