Cyfrowe dna rzek i mórz

Tworzenie i analiza realistycznych modeli, które zapewniają bezpieczeństwo społeczeństwom.