Energiforsyning

Elektricitet

Da de traditionelle energikilder er ved at være udtømt, er vi nødt til at spare på det, der er tilbage. Vores GIS-løsninger byder på præcis aktivstyring for at mindske energispild mest muligt.

Gas

I takt med at de fossile brændstoffer er ved at være opbrugt, er effektiv forvaltning af gas-ressourcerne nødvendig. Vores GIS-løsninger til styring af gasforsyninger er...

Telekommunikation

Klar og pålidelig kommunikation er altafgørende i en globaliseret verden. Vi opretholder samarbejdet ved at kende den nøjagtige lokalisering af og status for kritiske aktiver.

Vand

Mindre end 1 procent af jordens vand kan bruges af mennesker. Med vores løsninger sikres den dyrebare ressource på ansvarlig vis til der, hvor der er mest brug for den.