Motorveje

Fra planlægning til nedlæggelse, i hele motorvejens levetid