Forskning og uddannelse

Forstå globale forandringer med løsninger til forskning og uddannelse

Arkæologi og kulturarv

Leica ScanStation C10
Preserving an African legacy (PDF)

Leica ALS70:
Revealing Angkor Wat's secrets (PDF)

Anlægsarbejde

Leica 3D DISTO:
Measured building surveying (PDF)

Leica Builder:
From GeoDesign to landscape design (PDF)

Geodæsi og opmåling

Leica TS30:
Leica TS30 measures lifting cranes (PDF)

Leica Viva GS25, Leica Viva GS14, Leica Viva GS15:
Mobile robots with Leica GPS1200 (PDF)

Leica GNSS Spider og Leica GMX902:
GNSS observation of volcanic activities in Sakurajima (PDF)