Leica GeoMoS Now! Survey Edition

Den semi-automatiske løsning til monitorering

Leica GeoMoS Now! Survey Edition: Semi-automatisk monitorering | Leica Geosystems

Gå videre med semi-automatisk monitorering

Når behovene for hyppigere gentagne målinger gør manuel overvågning for tidskrævende, vil kombinationen af Leica GeoMoS Now! og Survey Edition med Leica Captivate TPS Monitoring-appen give dig mulighed for at udvide til semi-automatisk monitorering med det opmålingsudstyr, du allerede har. 

Få mest muligt ud af din tid, dine ressourcer og dine investeringer med en semi-automatisk løsning, der forbinder din Leica totalstation og monitoreringssoftware med cloud-funktioner, realtidsanalyse og rapportering.

Uanset om dit projekt indeholder en enkelt sensor eller er en kompleks overvågningsinstallation, arbejder GeoMoS Now! og Survey Edition med den indbyggede Captivate TPS Monitoring-app sammen om at semi-automatisere monitorering af ethvert standard-opmålingsprojekt, herunder overvågning af bygninger, broer, jernbaner og veje, dæmninger, miner og meget mere.

Hvordan fungerer løsningen?

Udnyt den hardware, du allerede har, og den velkendte Captivate-software til automatisk dataindsamling og beregninger.

Landmålere bruger ofte manuelle metoder til målinger og den efterfølgende behandling. Det kan være ineffektivt, fejlbehæftet og for tidskrævende afhængigt af målefrekvensen.  Captivate TPS Monitoring-appen leverer en intuitiv arbejdsproces og en kraftfuld række af værktøjer, der øger målekvalitet og -effektivitet, samtidig med at fejl og arbejdsressourcer reduceres.

Captivate TPS Monitoring-appen samarbejder med din Leica-robottotalstation om at planlægge automatisk opsætning og målinger af overvågningspunkter, beregning og visning af forskydninger, kvalitetskontrol og meddelelser, hvis bevægelserne ligger uden for de definerede grænser. 

Indsamlede og beregnede data overføres straks og problemfrit via skyen til dit GeoMoS Now! Survey Edition-projekt.

Gør mere med dine deformationsdata i GeoMoS Now! Survey Edition.

Med visualiseringer og analyser i realtid, automatiseret rapportering, personlige dashboards og sikker adgang på farten gør GeoMoS Now! og Survey Edition dit semi-automatiske monitoreringssystem komplet og handlingsorienteret.

Forbundet og forenklet arbejdsproces


Optimer din semiautomatiske monitoreringsarbejdsproces med den sømløst forbundne Captivate TPS Monitoring-app og GeoMoS Now! Survey Edition. Totalstationens målinger, beregninger og øjeblikkelige notifikationer udføres med Captivate TPS Monitoring-appen, før data automatisk importeres til GeoMoS Now! Survey Edition. Her drager du fordel af realtidsvisualiseringer på dit personlige dashboard og af en automatiseret, fuldt tilpasselig rapportering - alt sammen tilgængeligt, uanset hvor du er, fra din tablet eller smartphone via en browser.

Visualisering i realtid


Målingsvisualiseringer i realtid sikrer, at du er opdateret med de deformationsdata, du har brug for, uanset hvor du er. GeoMoS Now! Survey Edition giver visualiseringer af beregnede forskydninger på dit tilpassede dashboard, så snart data er importeret fra Captivate - så du straks kan se og dele de mest relevante oplysninger. Visualisér forskydninger på et kort, vælg mellem en række diagramtyper og raster- eller vektorbaggrunde, og opret tabeller til automatisk opdateret værdisporing. Få sikker adgang til dine data i marken eller andre steder via en hvilken som helst intelligent enhed uden behov for at tage tilbage til kontoret for at behandle data, hvilket sparer tid og øger effektiviteten.

Personaliserede dashboards


Med en række tilpasninger af visualiseringer for beregnede resultater giver dit personlige dashboard nem adgang til et overblik over vigtige og opdaterede forskydningsdata for dit projekt. Tilpas det du ser, ved at vælge diagrammer og grafer med forskellige målinger, tilføje datasætlag, indstille tærskelværdier for forskellige grænseniveauer og visualisere kritiske deformationsniveauer. Med 16 modeller, herunder tidslinje- og vektorgrafer, spredningsdiagrammer, søjlediagrammer, konturgrafer og meget mere, kan du se alle de oplysninger, du har brug for, i den visuelle pakke, der passer bedst til dit projekt. Desuden opdateres diagrammer og kort automatisk, hver gang der importeres nye data, så dine brugerdefinerede dashboards altid er helt aktuelle.

Skræddersyet og automatiseret rapportering


Spar endnu mere tid med fuldautomatiske rapporter, der kan tilpasses. GeoMoS Now! Survey Edition giver dig mulighed for at levere yderst professionelle rapporter fra fuldt skræddersyede modeller med din virksomheds branding. Automatisér disse rapporter, så de oprettes og sendes med bestemte intervaller til en bestemt liste af modtagere, og vær sikker på, at dine resultater når frem til de rigtige interessenter på det rigtige tidspunkt.


Kontakt os om monitorering

Kontakt os for mere information om vores monitoreringsløsninger.
Kontakt os for mere information om vores monitoreringsløsninger.

Leica GeoMoS

Fleksibel softwareløsning til automatisk deformationsmonitorering.
Fleksibel softwareløsning til automatisk deformationsmonitorering.

Monitorering - kundecases

Læs om forskellige monitoreringsprojekter rundt om i verden.
Læs om forskellige monitoreringsprojekter rundt om i verden.