Overvågning af rørledninger

Leica Nova MS60

Verdens første selvlærende MultiStation justerer sig automatisk efter ethvert miljø, uanset udfordringerne.

Leica GeoMoS

Fleksibel, automatisk softwareløsning til deformationsovervågning.