Autonominen Leica BLK ARC -laserskannausmoduuli

Autonominen reality capture roboteille

Leica BLK ARC on autonominen laserskannausmoduuli roboteille. Se on suunniteltu integroitavaksi robottikannattimiin itsenäistä mobiililaserskannausta varten, jolloin käyttäjän toimenpiteitä ei vaadita lainkaan tai ne ovat minimaaliset. Käyttäjät voivat yksinkertaisesti suunnitella skannausreitin ja lähettää BLK ARC:n ilmaan skannaamaan autonomisesti.

Ensimmäinen robottikannattimemme on Boston Dynamics Spot -robotti. BLK ARC yhdistettynä Spotiin luo nopean, yksinkertaisen, turvallisen ja autonomisen reality capture -työnkulun. Yhdessä ne tarjoavat täysin autonomisia ja toistettavia skannaustehtäviä 3D-pistepilvien ja panoraamakuvien kaappaamiseen samalla, kun Spot kuljettaa BLK ARC:ta.

Autonominen BLK ARC -laserskannausmoduuli

  • Suorittaa skannaustehtäviä autonomisesti ilman käyttäjän toimia

  • Kiinnittyy helposti Boston Dynamics Spotiin ja integroituu sen antureihin

  • Parantaa robottinavigointia tallentamalla samalla 3D-pistepilviä digitaalisten 3D-kaksoiskappaleiden luontiin

  • Tallentaa sekä staattisia että mobiileja skannauksia saman skannaustehtävän aikana

  • Pystyy toistamaan skannaustehtävät itsenäisesti, jolloin projektin edistyminen ja kohteen muutokset pysyvät ajan tasalla

  • Käyttää GrandSLAM-tekniikkaa: LiDAR SLAM, Visual SLAM ja IMU reality capture -kuvaamiseen ja autonomiseen navigointiin monimutkaisissa ympäristöissä

Helppokäyttöisen selainpohjaisen BLK ARC UI -käyttöliittymän avulla käyttäjät voivat suunnitella skannausreittejä etänä käyttämällä rakennusten olemassa olevia piirustuksia tai BIM-malleja, myös suurissa ja monimutkaisissa tiloissa. Tämä säästää käyttäjän aikaa ja mahdollistaa monimutkaisten tai vaarallisten ympäristöjen skannaamisen BLK ARC:lla käyttäjän pysyessä turvassa.

BLK ARC UI -käyttöliittymästä voidaan:

  • käyttää erilaisia antureita ja robottikannattimia

  • luoda käyttäjäprofiileja

  • hallita robottia ja skannausasetuksia

  • hallita robotin reittiä ja kameraa

BLK ARC UI yhdistää toimiston ja työmaan ja mahdollistaa Cyclone 3DR:ssä suunniteltujen offline-tehtävien lataamisen robottiin. Kun tehtävä on suoritettu, BLK ARC UI auttaa ohjaamaan tiedot joko vanhaan Leica Cyclone -ohjelmistoomme tai ohjaamaan latauksen työmaalta HxDR:ään.


Etäkäyttö

Voit suunnittella ja suorittaa tehtäviä etäältä, olitpa sitten toimistossa tai työmaalla, ja pysyä samalla turvassa vaarallisilta alueilta.

Reitin offline-suunnittelu

Leica Cyclone 3DR:n avulla voit luoda uusia tehtäviä ja mukauttaa olemassa olevia tehtäviä mihin tahansa ympäristöön.

GrandSLAM-tekniikka

GrandSLAM yhdistää LiDAR SLAMin, Visual SLAM:in ja IMU:n mahdollistamaan täysin autonomisen skannauksen ja robottinavigoinnin.

Staattiset ja mobiilit skannaustilat

BLK ARC voi skannata staattisessa ja mobiilissa tilassa saman skannaustehtävän aikana, ja kummatkin skannaustyypit tallennetaan tehtävän aikana.

LiDAR-moduulin suojaus

Mukana oleva U-palkki suojaa robottikannattimeensa asennettua BLK ARC -moduulia.

Yksinkertainen käyttöliittymä

BLK ARC -ratkaisun ohjaus ja hallinta helppokäyttöisellä selainpohjaisella sovelluksella: BLK ARC UI.

Lataaminen HxDR:ään

Lataa BLK ARC -tiedot suoraan moduulista HxDR:ään, pilvipohjaiseen tiedontallennus-, visualisointi- ja yhteistyöalustaamme.Onko sinulla kysyttävää?

Pyydä lisätietoja BLK ARC-mallista myyntiosastolta

Pyydä lisätietoja BLK ARC-ratkaisusta myyntitiimiltä.
Pyydä lisätietoja BLK ARC-ratkaisusta myyntitiimiltä.