Leica BLK ARC autonom laserscanningsmodul

Autonom registrering av verkliga miljöer för robotar

Leica BLK ARC är en autonom laserscanningsmodul för robotar. Den integreras med robotbärare och möjliggör på så sätt laserscanning med minimal eller ingen mänsklig inblandning. Användaren planerar helt enkelt en scanningsväg så scannar BLK ARC på egen hand.

Vår första robotbärare är roboten Boston Dynamics Spot. BLK ARC i kombination med Spot ger upphov till ett snabbt, enkelt, säkert och självständigt arbetsflöde för datainsamling av verkliga miljöer. Tillsammans utför de helt autonoma och repeterbara scanningsuppdrag för registrering av 3D-punktmoln och panoramabilder medan Spot bär BLK ARC genom omgivningen.

BLK ARC autonom laserscanningsmodul

  • Utför scanningsuppdrag självständigt med minimala ingrepp från användaren

  • Monteras enkelt på Boston Dynamics Spot och integreras med dess sensorer

  • Förbättrar robotnavigeringen vid registrering av 3D-punktmoln i syfte att skapa digitala 3D-tvillingar

  • Registrerar både statiska och mobila scanningar under samma scanningsuppdrag

  • Kan upprepa scanningsuppdrag självständigt för att fastställa aktuella projektframsteg och platsändringar

  • Använder GrandSLAM-teknik: LiDAR SLAM, Visual SLAM och IMU för registrering av verkliga miljöer och autonom navigering genom komplexa miljöer

BLK ARC UI är ett lättanvänt webbläsarbaserat användargränssnitt som används för planering av scanningsvägar på distans med hjälp av befintliga ritningar eller BIM-modeller av byggnader, inklusive stora och komplexa utrymmen. Detta gör att användaren sparar tid och arbetar från en säker plats medan BLK ARC scannar komplexa eller farliga miljöer.

Med BLK ARC UI kan användaren utföra följande uppgifter:

  • Manövrera olika sensorer och robotbärare

  • Skapa användarprofiler

  • Hantera robot- och scanningsinställningar

  • Styra robotens bana och detaljkameran

BLK ARC UI sluter gapet mellan kontor och fält och gör det möjligt att ladda upp offlineuppdrag som planerats i Cyclone 3DR till roboten. När uppdraget är slutfört hjälper BLK ARC UI till att överföra data till vår standardprogramvara, Leica Cyclone, eller till att ladda upp dem till HxDR direkt från fältet.


Fjärranvändning

Planera och utför uppdrag på distans, t.ex. på kontoret eller fältet, och håll dig borta från riskområden.

Vägplanering offline

Skapa nya uppdrag och justera befintliga uppdrag för alla miljöer med Leica Cyclone 3DR.

GrandSLAM-teknik

GrandSLAM kombinerar LiDAR SLAM, Visual SLAM och IMU för att möjliggöra helt autonom scanning och robotnavigering.

Statiska och mobila scanningslägen

BLK ARC kan scanna i statiskt och mobilt läge under samma scanningsuppdrag och alla scanningar av båda typerna registreras tillsammans under uppdraget.

Skydd av LiDAR-modulen

Medföljande U-stång skyddar BLK ARC-modulen när den är monterad på robotbäraren.

Enkelt användargränssnitt

Hantera BLK ARC från ett lättanvänt webbläsarbaserat program: BLK ARC UI.

Uppladdning till HxDR

Ladda upp BLK ARC-data direkt från modulen till HxDR, vår molnbaserade plattform för datalagring, visualisering och samarbete.Frågor?

Kontakta säljteamet för BLK ARC

Kontakta vårt säljteam för ytterligare information om BLK ARC.
Kontakta vårt säljteam för ytterligare information om BLK ARC.