Leica BLK ARC Moduł autonomicznego skanowania laserowego

Autonomiczne przechwytywanie rzeczywistości przez roboty

Leica BLK ARC to moduł do autonomicznego skanowania laserowego dla robotów. Został zaprojektowany do integracji z robotami, aby umożliwić autonomiczne, mobilne skanowanie laserowe przy minimalnej lub żadnej interwencji człowieka. Użytkownicy mogą po prostu zaplanować ścieżkę skanowania i ustawić BLK ARC na samodzielne skanowanie.

Naszym pierwszym zrobotyzowanym nośnikiem jest robot Boston Dynamics Spot. BLK ARC w połączeniu ze Spotem tworzy szybki, prosty, bezpieczny i autonomiczny proces przechwytywania rzeczywistości. Razem zapewniają w pełni autonomiczne i powtarzalne misje skanowania w celu przechwytywania chmur punktów 3D i obrazów panoramicznych, podczas gdy Spot przenosi BLK ARC przez środowisko.

Moduł autonomicznego skanowania laserowego BLK ARC

  • Wykonuje misje skanowania autonomicznie przy minimalnej obsłudze użytkownika

  • Łatwo montuje się na Boston Dynamics Spot i integruje z jego czujnikami

  • Usprawnia nawigację robota podczas przechwytywania chmur punktów 3D w celu stworzenia cyfrowych bliźniaków 3D

  • Przechwytuje zarówno statyczne, jak i ruchome skany podczas tej samej misji skanowania

  • Może autonomicznie powtarzać misje skanowania w celu uzyskania aktualnych informacji o postępie projektu i zmianach na placu budowy

  • Wykorzystuje technologię GrandSLAM: LiDAR SLAM, Visual SLAM i IMU do przechwytywania rzeczywistości i autonomicznej nawigacji przez złożone środowiska.

Dzięki UI BLK ARC, łatwemu w użyciu interfejsowi użytkownika opartemu na przeglądarce, użytkownicy mogą zdalnie zaplanować ścieżki skanowania, wykorzystując istniejące rysunki lub modele BIM budynku, w tym duże i złożone przestrzenie. Pozwala to użytkownikowi zaoszczędzić czas i umożliwia BLK ARC skanowanie złożonych lub niebezpiecznych środowisk, pozostając w bezpiecznej lokalizacji.

UI BLK ARC pozwala użytkownikowi na:

  • Obsługa różnych czujników i robotów nośnych

  • Tworzenie profili użytkowników

  • Zarządzanie ustawieniami robota i skanowania

  • Sterowanie trajektorią robota i kamerą szczegółową

UI BLK ARC niweluje dystans między biurem a terenem i umożliwia przesyłanie danych z misji offline zaplanowanych w Cyclone 3DR do robota. Gdy misja zostanie zakończona, UI BLK ARC pomaga skierować dane do naszego starszego oprogramowania Leica Cyclone lub przesłać je bezpośrednio z terenu do HxDR.


Zdalna obsługa przez użytkownika

Planuj i wykonuj misje zdalnie, zarówno w biurze, jak i w terenie, co zapewni Ci bezpieczeństwo nawet na niebezpiecznych obszarach.

Planowanie trasy w trybie offline

Twórz nowe misje lub dostosuj istniejące do każdego środowiska, korzystając z Leica Cyclone 3DR.

Technologia GrandSLAM

GrandSLAM łączy LiDAR SLAM, Visual SLAM i IMU, aby umożliwić w pełni autonomiczne skanowanie i automatyczną nawigację.

Tryby skanowania statycznego i mobilnego

BLK ARC może skanować w trybie statycznym i mobilnym podczas tej samej misji skanowania, a wszystkie skany obu typów będą rejestrowane razem podczas misji.

Ochrona modułu LiDAR

Dołączony U-bar chroni moduł BLK ARC, gdy jest on zamontowany na podstawie robota.

Prosty interfejs użytkownika

Kontroluj i zarządzaj BLK ARC za pomocą łatwej w obsłudze aplikacji opartej na przeglądarce internetowej: BLK ARC UI.

Prześlij do HxDR

Przesyłaj dane BLK ARC bezpośrednio z modułu do HxDR, naszej chmurowej platformy do przechowywania danych, wizualizacji i współpracy.

Opcjonalny dodatek: Leica GA03 BLK GNSS SmartAntenna

Śledź swój BLK ARC na miejscu podczas trudnych misji na świeżym powietrzu dzięki naszemu wieloczęstotliwościowemu systemowi globalnej nawigacji satelitarnej (GNSS), który łączy się z wbudowaną technologią GrandSLAM BLK ARC w celu uzyskania dokładnych informacji o pozycji. Wszystko płynnie zintegrowane z naszym BLK ARC-UI dla płynnej pracy.Masz pytania?

Reality Cloud Studio, zasilane przez HxDR

Wszechstronna, prosta w obsłudze i wydajna aplikacja chmurowa do wizualizacji, współpracy i przechowywania danych przechwytywania rzeczywistości.
Wszechstronna, prosta w obsłudze i wydajna aplikacja chmurowa do wizualizacji, współpracy i przechowywania danych przechwytywania rzeczywistości.

Kontakt z działem sprzedaży BLK ARC

Skontaktuj się z naszym działem sprzedaży BLK ARC, aby uzyskać więcej informacji.
Skontaktuj się z naszym działem sprzedaży BLK ARC, aby uzyskać więcej informacji.