Leica BLK ARC autonom laserskannemodul

Autonom Reality Capture for roboter

Leica BLK ARC er en autonom laserskannemodul for roboter. Den er designet for integrering i robotenheter som kan utføre autonom, mobil laserskanning med ingen eller minimale menneskelige inngrep. Brukerne kan ganske enkelt planlegge en skannebane og sende BLK ARC ut for å utføre skanningen autonomt.

Den første robotenheten vår er en Spot-robot fra Boston Dynamics. BLK ARC i kombinasjon med Spot gir rask, enkel, sikker og autonom innhenting av Reality Capture-data. Sammen kan de to enhetene utføre fullt autonome og repeterbare skannejobber for datainnsamling til 3D-punktskyer og panoramabilder mens Spot-roboten bærer BLK ARC gjennom et miljø.

BLK ARC autonom laserskannemodul

  • Utfører skannejobber autonomt med et minimum av inngrep fra brukeren

  • Kan enkelt monteres på Spot-roboten fra Boston Dynamics og integreres med robotens sensorer

  • Forbedrer robotens navigering samtidig som den registrerer 3D-punktskydata for oppretting av digitale 3D-tvillinger

  • Registrerer både statisk og mobil skanning i samme skannejobb

  • Kan gjenta skannejobber autonomt for oppdatering av prosjektfremdrift og endringer på stedet

  • Bruker GrandSLAM-teknologi: LiDAR SLAM, Visual SLAM og en IMU-enhet for Reality Capture og autonom navigering gjennom komplekse miljøer

Med det brukervennlige, nettleserbaserte brukergrensesnittet BLK ARC UI kan brukeren planlegge skannebaner eksternt med eksisterende tegninger eller BIM-modeller av bygninger, inkludert store og komplekse arealer. Dette gjør at brukeren kan spare tid og la BLK ARC skanne komplekse eller farlige miljøer fra en trygg plassering.

Med BLK ARC UI kan brukeren:

  • Styre ulike sensorer og robotenheter

  • Opprette brukerprofiler

  • Administrere robot- og skanneinnstillinger

  • Styre robotens bane og detaljkameraet

BLK ARC UI reduserer avstanden mellom kontoret og anlegget ved å gjøre det mulig å laste opp offline-jobber fra Cyclone 3DR til roboten. Når jobben er ferdig, kan BLK ARC UI klargjøre dataene for bruk i den eldre programvaren Leica Cyclone eller laste dem opp direkte fra felten til HxDR.


Fjernbetjening

Jobber kan planlegges og utføres på avstand, enten fra kontoret eller ute i felt, slik at brukeren kan holde seg borte fra farlige områder.

Planlegging av offline-baner

Opprett nye jobber og juster eksisterende jobber for alle typer miljøer ved hjelp av Leica Cyclone 3DR.

GrandSLAM-teknologi

GrandSLAM kombinerer LiDAR SLAM, Visual SLAM og en IMU-enhet for fullt autonom skanning og robotnavigering.

Statiske og mobile skannemoduser

BLK ARC kan bruke statisk og mobil skannemodus i samme skannejobb, og alle skanninger av begge typer registreres sammen mens jobben utføres.

Beskyttet LiDAR-modul

Den innebygde U-bøylen beskytter BLK ARC-modulen når den er montert på robotenheten.

Enkelt brukergrensesnitt

BLK ARC-enheten kan styres og administreres via en brukervennlig, nettleserbasert applikasjon: BLK ARC UI.

Last opp til HxDR

Last opp BLK ARC-data direkte fra modulen til HxDR, vår skybaserte plattform for datalagring, visualisering og samarbeid.Har du spørsmål?

Salgskontakt for BLK ARC

Ta kontakt med våre BLK ARC-selgere for å få mer informasjon.
Ta kontakt med våre BLK ARC-selgere for å få mer informasjon.