Leica Cyclone FIELD 360 Quick Plan yksinkertaistaa mallinnuksen työnkulkuja

Seinien, ovien ja ikkunoiden poiminta helposti näyttöä koskettamalla älykkään ohjelmiston avulla

Leica Cyclone FIELD 360 lisää tuottavuutta entisestään työmaalla, sillä käyttäjät voivat näyttää ja tarkistaa skannaustiedot välittömästi, lisätä erilaisia GeoTags-tunnisteita sekä kohdistaa asetuksia automaattisesti muutamassa sekunnissa. Cyclone FIELD 360 -ratkaisun ensisijaisena tarkoituksena on aina ollut laatia skannaustiedot työmaalla ja säästää jälkikäsittelyaikaa myöhemmin toimistossa. Uuden Quick Planin avulla viimeistelty lopputuote voidaan nyt luoda ensimmäistä kertaa suoraan työmaalla.

Quick Plan on erikseen hankittava Cyclone FIELD 360 -sovelluksessa aktivoitava lisäosa, joka parantaa olemassa olevaa 3D reality capture -kuvauksen työnkulkua työmaalla. Se mahdollistaa huoneiden luomisen pyyhkäisemällä seiniä tallennetuissa tiedoissa. Käyttäjät voivat määrittää ovia ja ikkunoita, viedä 3D-mallin ja jakaa sen projektin yhteistyökumppaneille toimistoon.

Quick Planin helppokäyttöinen ja kosketusystävällinen navigointi tekee lopputuotteiden luomisesta helppoa. Täydellinen kumppani kaikkiin sisätiloissa tehtäviin mallinnustehtäviin, erityisen hyödyllinen kiinteistönhallinnassa ja AEC-markkina-alueilla. Käyttäjät voivat luoda nopeasti huoneista yksinkertaisia ja täydellisiä asetteluja toimitettavaksi asiakkaille tai käsiteltäviksi Leica CloudWorx- tai Leica Cyclone 3DR -ratkaisuissa.

Miten Quick Plan toimii?
Kuluttajatason Android- tai iOS-mobiililaitteissa toimiva Quick Plan mahdollistaa 3D-mallien helpon ja nopean poiminnan pistepilvistä. Kyseiset yksinkertaiset 3D-mallit koostuvat seinistä, ovista ja ikkunoista, ja ne perustuvat Cyclone FIELD 360:n esitallennukseen työmaalla.

Quick Plan luodaan työmaalla kuuden perusvaiheen avulla. Quick Plan edellyttää alla punaisella merkittyjä toimintoja, jotka on kuvattu tässä tiedotteessa tarkemmin. Mallinnus voidaan keskeyttää milloin tahansa Quick Planin luomisen aikana ylimääräisen skannauksen luomiseksi tai tallentamiseksi. Lisätietoa yleisestä laserskannausprosessista ja skannaustietojen tallentamisesta Cyclone FIELD 360 -ratkaisulla on saatavilla tästä.

Seinien poiminta
Seinä voidaan poimia pistepilvestä yhdellä pyyhkäisyllä niin, että kukin pyyhkäisy luo tarkalleen yhden seinän. Älykäs ohjelmisto hoitaa loput mahdollistaen huoneen välittömän luomisen mahdollisimman tehokkaasti ja käyttäjä voi milloin tahansa halutessaan tarkistaa prosessin ja korjata sitä.

Seinä luodaan parhaiten sopivalla viivalla, joka lasketaan pyyhkäisyn aikana valituista pisteistä. Viivan laskennassa ei kuitenkaan käytetä kaikkia pyyhkäisyn aikana valittuja pisteitä. Quick Plan valitsee älykkäästi mahdolliset seinän pisteet huomioiden niitä lähinnä olevat pisteet. Mahdollisia seinäpisteitä ovat ainoastaan pisteet, jotka muodostavat kohtisuoran pinnan muihin niitä lähinnä oleviin pisteisiin nähden. Alla oleva kuva 1 esittää esimerkin pyyhkäisyn aikana valituista pisteistä ja muista ohitetuista pisteistä.


Kuva 2: Pyyhkäisyn tulos – valitut mahdolliset seinäpisteet syaanilla ja muut ohitetut pisteet purppuralla

Alustava parhaiten sopiva viiva lasketaan valittujen seinäpisteiden pohjalta. Alustavan viivan päissä Quick Plan määrittää muita seinäpisteitä alustavan viivan suuntaisesti. Alustavaa viivaa säädetään ja sen pituus sekä suunta päivitetään näiden pisteiden pohjalta. Kun tiedoissa on havaittu riittävän suuri aukko, automatisoitu viivan säätö päättyy ja tulos tulee näkyviin. Kuvassa 3 on esitetty kuvan 2 alustavasta pyyhkäisystä luotu viiva.


Kuva 3: kuvan 2 pyyhkäisystä luotu viiva

Käyttäjä voi tämän jälkeen pyyhkäistä jonkin lähellä olevan seinän kohdalta. Viiva poimitaan kuvatulla tavalla ja se kohdistetaan automaattisesti edelliseen viivaan niin, ettei viivojen väliin muodostu rakoja. Kun käyttäjä on tunnistanut ja pyyhkäissyt kaikki huoneen seinät, viimeinen rako voidaan sulkea ja huone tallentaa.

Katon korkeuden mittaaminen
Ensimmäisen huoneen tallennuksen aikana käyttäjää pyydetään mittaamaan katon korkeus. Tämä on pieni, mutta tärkeä vaihe, jolla on kaksi tarkoitusta:

  1. huoneen sijainnin määrittäminen pystysuunnassa

  2. ikkunoiden ja ovien mallintamisen tukeminen

Katon korkeus mitataan määrittämällä kaksi pistettä: yksi lattiassa ja toinen katossa. Kyseisiä pisteitä ei tarvitse kohdistaa pystysuunnassa olettaen, että lattia ja seinät ovat samansuuntaiset. Mitattua katon korkeutta sovelletaan kaikkiin olemassa oleviin huoneisiin ja käyttäjä voi muuttaa sitä milloin tahansa.

Ikkunoiden ja ovien poiminta
Ikkunat ja ovet voidaan poimia 360-näkymässä huoneen luomisen jälkeen. Ikkuna määritetään valitsemalla neljä pistettä, yksi kunkin ikkunan reunan kohdalta. Piste voidaan valita mistä tahansa kohtaa ikkunan reunassa, sillä valitut pisteet projisoidaan sen jälkeen ortogonaalisesti olemassa olevaan seinään ja liitetään yhteen suorakulmion muodostamiseksi.

Ovet poimitaan samalla tavalla, se kuitenkin vaatii ainoastaan kolme pistettä, koska lattian piste on jo vahvistettu katon korkeutta määrittäessä. Tuloksena on 3D-malli, joka voidaan tarkastaa yhdessä pistepilven kanssa.


Kuva 4: ikkunan poiminta valitsemalla 4 pistettä, yksi kunkin ikkunan reunan kohdalta.


Kuva 5: 3D-mallin sekä vastaavan pistepilven tarkistaminen.

Tärkeää on huomata, että Quick Plan ymmärtää seinän aukkojen olevan seinän molemmilla puolilla. Ne on täten mallinnettava ainoastaan yhdellä puolella seinää, jolloin ne siirtyvät automaattisesti viereiseen huoneeseen.

Vienti ja jako
Vaikka käyttäjät voivat halutessaan viimeistellä suunnitelmia laajemmissa ohjelmistopaketeissa (esim. CloudWorx), Quick Plan -tulokset voidaan myös viedä ja jakaa suoraan työmaalla.

Käyttäjä voi luoda DXF- tai IFC-tiedoston ja tallentaa sen tablettitietokoneelle. Quick Plan voidaan jakaa kollegoille, projektin yhteistyökumppaneille tai asiakkaille suoraan työmaalta toimistoon käyttämällä pilvipalveluita (esim. Dropbox, OneDrive tai iCloud) tai liittämällä tiedosto sähköpostiin.


Kuva 6: Mallien vienti ifc- tai dxf-tiedostoina niiden välitöntä jakamista varten.

Maksimaalisen tuottavuuden varmistamiseksi Quick Planin käyttäjät voivat aloittaa mallintamisen suoraan työmaalla skannauksen aikana. Tiedot voidaan jakaa toimistossa oleville kollegoille välittömiä laadunvarmistus-/tarkistuksia varten, sekä perinteisen toimiston ekosysteemin kautta. Quick Plan on täten olennainen osa projektia sen siirtyessä jälkikäsittelyyn. Sijoittamalla Quick Planiin käyttäjät voivat työskennellä tehokkaammin työmaalla, oli projektin tarkoituksena sitten luoda monimutkaisia malleja tai yksinkertaisia huoneiden asetteluja.

Quick Planin hankkiminen
Quick Plan on saatavilla Cyclone FIELD 360 -ohjelmistoon valinnaisena lisäosana, ja sitä voidaan käyttää kaikilla tuetuilla Leica Geosystemsin maanpäällisillä laserkeilaimilla (BLK360, RTC360 ja ScanStation P-Series). Quick Plan -vientitoimintojen käyttö edellyttää, että se lisätään Cyclone Cloud -pilveen olemassa olevalla Leica Cyclone -käyttöoikeudella tai millä tahansa Cyclone FIELD 360- tai Cyclone REGISTER -sarjan moduulilla.

Lataa maksuton Cyclone FIELD 360 -sovellus App Storesta ja Google Playstä.

Pyydä lisätietoa ottamalla yhteyttä meihin tai paikalliseen Leica Geosystems -myyjääsi.


Jakob Lidl
Vanhempi tuotesuunnittelija
Kuvausosasto

Laserkeilaimet - ota yhteyttä

Ota yhteyttä meihin saadaksesi lisätietoa laserskannaussalkusta.
Ota yhteyttä meihin saadaksesi lisätietoa laserskannaussalkusta.

$name

Cyclone FIELD 360 Quick Planin esittely

Cyclone...

Laser Scanning Industry Applications

With the introduction of laser scanning, measuring and documenting is simplified and improved across all industries.
With the introduction of laser scanning, measuring and documenting is simplified and improved across all industries.