Leica Cyclone FIELD 360 Quick Plan förenklar arbetsflöden för modellering

Extrahera väggar, dörrar och fönster med enkla pekgester i kombination med intelligent mjukvara

Leica Cyclone FIELD 360 ger ännu högre produktivitet på fältet genom att göra det möjligt för användare att omedelbart visa och kontrollera scannade data, lägga till olika geotaggar och automatiskt justera inställningar på några sekunder. Den viktigaste funktionen för Cyclone FIELD 360 har alltid varit att förbereda scannade data direkt i fält och att spara tid för efterbearbetning senare på kontoret. I och med lanseringen av Quick Plan kan leveransklara resultat för första gången åstadkommas direkt i fält.

Quick Plan är ett externt tillägg som kan aktiveras i appen Cyclone FIELD 360 och förbättrar det befintliga arbetsflödet ute i fält ihop med reality capture 3D. Det ger snabba resultat under dataregistrering och gör det möjligt för användare att skapa rum genom att dra längs väggarna i insamlade data. Användare kan definiera dörrar och fönster, exportera en 3D-modell och dela den med personer som arbetar på samma projekt på kontoret.

Den enkla, beröringsvänliga navigeringen i Quick Plan gör det enkelt att få de resultat man behöver. Det är det perfekta komplementet till alla tillämpningar inom inomhusmodellering som är inriktade på fastighetsförvaltning och områden på AEC-marknaden. Användare kan snabbt skapa fullständiga rumslayouter för leverans till kunder eller för komplettering i Leica CloudWorx eller Leica Cyclone 3DR.

Hur fungerar Quick plan?
Quick plan körs på mobila enheter i konsumentklass med operativsystem Android eller iOS och är ett enkelt och snabbt sätt att extrahera enkla 3D-modeller från punktmoln. Dessa enkla 3D-modeller består av rum med väggar, dörrar och fönster och baseras på data som förregistrerats i fält med Cyclone FIELD 360.

En Quick Plan kan skapas under arbetet i fält i sex enkla steg. De funktioner som visas i rött nedan är specifika för Quick Plan och förklaras i detta expertråd. Modelleringsprocessen kan avbrytas när som helst när en Quick Plan skapas, för att generera eller registrera ytterligare en scanning. Mer information om hela laserscanningsprocessen och registrering av scannade data med Cyclone FIELD 360 finns här.

Extrahera väggar
För att extrahera en vägg från ett punktmoln sveper användaren en gång längs en del av respektive vägg. En svepning ger exakt en vägg. Resten hanteras av intelligent programvara som gör det möjligt att skapa rum direkt med högsta effektivitet samtidigt som användaren kan kontrollera och korrigera processen när som helst.

En vägg representeras av den linje som passar bäst, beräknad utifrån de punkter som väljs genom svepning. Alla punkter som markerats genom svepning används dock inte för beräkning av linjen. Quick plan väljer på ett smart sätt vilka punkter som är potentiella väggpunkter genom att ta hänsyn till direkt intilliggande punkter. Endast punkter som bildar en vertikal yta med intilliggande punkter betraktas som potentiella väggpunkter. I figur 1 nedan visas ett exempel på vilka punkter som väljs och vilka punkter som tas bort genom en svepning.


Figur 2: Resultat av svepning – valda potentiella väggpunkter visas i cyanblått och borttagna punkter i lila

De valda väggpunkterna används för att beräkna den första linjen som passar bäst. I varje ände av den första linjen hittar Quick Plan ytterligare väggpunkter i samma riktning som den första linjen. Dessa punkter används för att finjustera den första linjen och uppdatera dess längd och riktning. När systemet detekterar en tillräckligt stor lucka i uppgifterna avslutas den automatiska finjusteringen av linjen och resultatet visas. I figur tre visas den linje som genererats som resultat av den första svepningen som visas i figur två.


Figur 3: Linje som genererats som resultat efter den svepning visas i figur 2

Därefter kan användaren svepa längs en av de intilliggande väggarna. En linje extraheras på det beskrivna sättet och skär automatiskt föregående linje så att det inte finns några luckor mellan raderna. När användaren har identifierat och svept längs alla väggar i rummet kan den sista luckan stängas och det skapade rummet sparas.

Mäta takhöjden
När det första rummet sparas uppmanas användaren att mäta en takhöjd. Detta är ett litet men viktigt steg och har två syften:

  1. Möjliggöra definiering av rummets vertikala position.

  2. Underlätta modellering av fönster och dörrar.

Takhöjden mäts genom att två punkter definieras, en på golvet och en på taket. Under förutsättning att golvet och taket är parallella behöver dessa punkter inte justeras vertikalt. Den uppmätta takhöjden används för alla befintliga rum och kan ändras när som helst.

Extrahera fönster och dörrar
När ett rum har skapats kan fönster och dörrar extraheras i vyn för 360 grader. Ett fönster definieras genom att man väljer fyra punkter, en i varje kant på fönstret. Det spelar ingen roll var exakt längs kanten av ett fönster en punkt väljs eftersom de valda punkterna sedan projiceras vinkelrätt till den befintliga väggen och sammanfogas till en rektangel.

Dörrar extraheras på samma sätt, men endast tre punkter behövs eftersom golvpunkten redan är känd från beräkningen av takhöjden. Resultatet är en 3D-modell som kan granskas tillsammans med punktmolnet.


Figur 4: Ett fönster extraheras genom att man väljer fyra punkter, en i varje kant på fönstret.


Figur 5: Granskning av 3D-modellen tillsammans med det punktmoln som använts för extrahering.

Det är värt att nämna att Quick Plan förstår att det finns väggöppningar på båda sidor av en vägg. Därför behöver de bara modelleras på ena sidan av en vägg och överförs automatiskt till det angränsande rummet.

Exportera och dela
Om användare vill kan de finjustera planerna i mer sofistikerade programvarupaket såsom CloudWorx, men resultat från Quick Plan kan även exporteras och delas direkt i fältet.

En DXF- eller en IFC-fil kan skapas och sparas på pekdatorn. Quick Plan kan delas med kollegor, andra personer som arbetar med projektet eller kunder med hjälp av molntjänster som Dropbox, OneDrive eller iCloud eller genom att filen bifogas som vanligt till ett e-postmeddelande – direkt från fältet till kontoret.


Figur 6: Exportera modeller som ifc- eller dxf-filer och dela dem omedelbart.

Med Quick Plan kan användare börja modellera direkt i fält medan de skannar för att uppnå maximal produktivitet. Data kan delas med kollegor på kontoret för omedelbara QA-/QC-kontroller, men överförs också via kontorets traditionella ekosystem. Quick Plan är därför en integrerad del av alla senare led i projektet. Med Quick Plan kan användarna öka sin effektivitet på fältet oavsett om projektet omfattar komplexa modeller eller enkla rumslayouter.

Tillgång till Quick Plan
Quick plan är ett valfritt tillägg för Cyclone FIELD 360 och kan användas med alla markbaserade laserscanners från Leica Geosystems som stöds (BLK360, RTC360 och ScanStation P-serien). För att få tillgång till exportfunktionerna i Quick Plan måste du lägga till tillägget i ett Cyclone Cloud-konto med en befintlig licens för prenumeration på Leica Cyclone eller någon av familjemodulerna Cyclone FIELD 360 eller Cyclone REGISTER-.

Ladda ner Cyclone FIELD 360-appen gratis från App Store eller Google Play.

För mer information,  kontakta oss  eller din lokala säljrepresentant för Leica Geosystems.


Jakob Lidl
Senior Product Engineer
Reality Capture Division

Kontakt gällande laserscanning

Kontakta oss för mer information om våra produkter inom laserscanning.
Kontakta oss för mer information om våra produkter inom laserscanning.

$name

Vi presenterar Cyclone FIELD 360 Quick Plan

Vi...

Laserscanning - tillämpningar inom industrin

Genom införandet av laserscanningslösningar, har mätning och dokumentation såväl förenklats som förbättrats inom alla typer av branscher.
Genom införandet av laserscanningslösningar, har mätning och dokumentation såväl förenklats som förbättrats inom alla typer av...