Leica Cyclone FIELD 360 Quick Plan forenkler arbeidsprosessene ved modellering

Trekk ut vegger, dører og vinduer med enkle berøringsbevegelser kombinert med intelligent programvare

Leica Cyclone FIELD 360 fortsetter å styrke produktiviteten i felten ved å gi brukerne mulighet til umiddelbart å se og kontrollere skannedata, legge til ulike geotagger og justere oppsett automatisk på få sekunder. Hovedformålet med Cyclone FIELD 360 har alltid vært klargjøring av skannedata på anlegget, for å spare etterbehandlingstid på kontoret. Med lanseringen av Quick Plan kan ferdige leveransefiler for første gang opprettes direkte i felten.

Quick Plan er et tillegg som kan kjøpes og aktiveres i appen Cyclone FIELD 360, og som utvider den eksisterende arbeidsflyten ved 3D reality i felt. Den gir raske resultater under dataregistreringen, slik at brukere kan lage rom ved å sveipe langs veggene i de registrerte dataene. Brukerne kan definere fører og vinduer, eksportere en 3D-modell og dele den med kolleger på kontoret.

Den enkle og berøringsvennlige navigeringen i Quick Plan gjør det enkelt å opprette planfilene du trenger. Det er et perfekt verktøy til alle modelleringsoppgaver innendørs, og er rettet mot eiendomsforvaltere og utbyggere. Brukerne kan opprette komplette romlayouter raskt og enkelt for levering til kunden eller for etterbehandling i Leica CloudWorx eller Leica Cyclone 3DR.

Hvordan fungerer Quick Plan?
Quick Plan kjøres på vanlige mobilenheter med Android eller iOS, og er en enkel måte å trekke ut enkle 3D-modeller fra punktskyer på. Disse enkle 3D-modellene består av rom med vegger, dører og vinduer, og er basert på forhåndsregistreringen i Cyclone FIELD 360 i felten.

Oppretting av en Quick Plan i felten krever seks grunnleggende trinn. Funksjonene som er uthevet i rødt, er spesifikke for Quick Plan og er beskrevet nedenfor. Modelleringsprosessen i Quick Plan kan når som helst avbrytes for å opprette eller registrere flere skanninger. Her finner du mer informasjon om den fullstendige laserskanneprosessen og registrering av skannedata med Cyclone FIELD 360.

Uttrekking av vegger
Brukeren kan trekke ut en vegg fra en punktsky ved å sveipe langs den aktuelle veggen, og hvert sveip resulterer i nøyaktig én vegg. Resten håndteres av den intelligente programvaren, som gjør det mulig å opprette rom umiddelbart og med maksimal effektivitet, samtidig som brukeren når som helst kan kontrollere og korrigere prosessen.

En vegg representeres av den mest velegnede linjen, som beregnes ut fra punktene som velges med sveipebevegelsen. Ikke alle punktene som velges i sveipebevegelsen blir brukt til å beregne linjen. Quick Plan velger hvilke punkter som er potensielle vegger ved å ta hensyn til de umiddelbart tilstøtende punktene. Bare punkter som danner en loddrett overflate i forhold til de tilstøtende punktene, blir regnet som potensielle veggpunkter. Illustrasjon 1 nedenfor viser et visuelt eksempel på hvilke punkter som velges og hvilke punkter som blir forkastet i en sveipebevegelse.


Illustrasjon 2: Resultatet av en sveipebevegelse – valgte potensielle veggpunkter i blågrønt og forkastede punkter i lilla

De valgte veggpunktene brukes til å beregne en innledende egnet linje. I hver ende av den innledende linjen finner Quick Plan ytterligere veggpunkter i den innledende linjens retning. Disse punktene brukes til å finjustere den innledende linjen og oppdatere lengden og retningen. Når det registreres et tilstrekkelig stort mellomrom i dataene, avsluttes den automatiske linjejusteringen, og resultatet vises. Illustrasjon 3 viser linjen som opprettes med den innledende sveipebevegelsen i illustrasjon 2.


Illustrasjon 3: linjen som opprettes etter sveipebevegelsen i illustrasjon 2

Deretter kan brukeren sveipe langs en av de tilstøtende veggene. En linje trekkes ut som beskrevet, og krysser automatisk den forrige linjen slik at det ikke blir noen avstand mellom linjene. Når brukeren har identifisert og sveipet alle veggene i rommet, kan det siste mellomrommet lukkes og det opprettede rommet lagres.

Måling av takhøyde
Når det første rommet lagres, blir brukeren bedt om å måle en takhøyde. Dette er et lite, men viktig trinn, som har to formål:

  1. Definere rommets vertikale posisjon

  2. Muliggjøre modellering av vinduer og dører

Takhøyden måles ved å definere to punkter, ett på gulvet og ett i taket. Forutsatt at gulvet og taket er parallelle, er det ikke nødvendig å justere disse punktene vertikalt i forhold til hverandre. Den målte takhøyden brukes i alle eksisterende rom, og kan endres når som helst.

Uttrekking av vinduer og dører
Vinduer og dører kan trekkes ut i 360-visningen så snart et rom er opprettet. Et vindu defineres ved å velge fire punkter, ett ved hver av vinduets kanter. Det spiller ingen rolle nøyaktig hvor punktet velges langs vinduskanten, siden de valgte punktene deretter projiseres vinkelrett på den eksisterende veggen og kobles sammen slik at de danner et rektangel.

Dører trekkes ut på samme måte, men her er det bare nødvendig med tre punkter siden gulvpunktet allerede er kjent etter at takhøyden ble valgt. Resultatet er en 3D-modell som kan inspiseres sammen med punktskyen.


Illustrasjon 4: et vindu trekkes ut ved å velge 4 punkter, ett ved hver av kantene på vinduet.


Illustrasjon 5: Inspeksjon av 3D-modellen sammen med punktskyen den ble trukket ut fra.

Det er verdt å nevne at Quick Plan forstår at det finnes veggåpninger på begge sider av en vegg. Dermed er det bare nødvendig å modellere dem på én side av veggen, så overføres de automatisk til det tilstøtende rommet.

Eksport og deling
Brukerne kan om ønskelig etterbehandle planene i mer avanserte programmer som CloudWorx, men resultatene fra Quick Plan kan også eksporteres og deles direkte i felten.

En DXF- eller IFC-fil kan opprettes og lagres på nettbrettet. Quick Plan-filen kan deles med kolleger, samarbeidspartnere eller kunder via skytjenester som Dropbox, OneDrive eller iCloud, eller ved å sende filen som vedlegg i en e-post.


Illustrasjon 6: Eksporter modeller som ifc- eller dxf-filer for å dele dem med andre umiddelbart.

Med Quick Plan kan brukerne umiddelbart begynne å modellere i felten mens skanningen utføres, for maksimal produktivitet. Dataene kan deles med kolleger på kontoret for umiddelbar kvalitetskontroll, men sendes også til det tradisjonelle økosystemet på kontoret. Quick Plan er derfor en integrert del av prosjektet gjennom den videre prosessen. Ved å investere i Quick Plan kan brukerne jobbe mer effektivt i felten uansett om prosjektet innebærer oppretting av komplekse modeller eller enkle romlayouter.

Hvordan få tilgang til Quick Plan
Quick Plan er et tillegg til Cyclone FIELD 360, og kan brukes med alle støttede bakkelaserskannere fra Leica Geosystems (BLK360, RTC360 og ScanStation P-serien). For å få tilgang til eksportfunksjonene i Quick Plan, må den legges til en Cyclone Cloud-konto med et eksisterende lisensabonnement på Leica Cyclone eller en hvilken som helst modul i Cyclone FIELD 360 eller Cyclone REGISTER-familien.

Last ned Cyclone FIELD 360-appen gratis fra App Store eller Google Play.

 Kontakt oss eller den lokale Leica Geosystems-salgsrepresentanten hvis du ønsker mer informasjon.


Jakob Lidl
Senior Product Engineer
Reality Capture Division

Kontakt oss om laserskanning i dag!

Ta kontakt med oss for mer informasjon om vår laserskanningsportefølje.
Ta kontakt med oss for mer informasjon om vår laserskanningsportefølje.

$name

Introduksjon av Cyclone FIELD 360 Quick Plan