Leica Cyclone FIELD 360 Quick Plan forenkler arbejdsprocesserne ved modellering

Udtag vægge, døre og vinduer med enkle touch-bevægelser kombineret med intelligent software

Leica Cyclone FIELD 360 fortsætter med at øge produktiviteten i felten ved at gøre det muligt for brugerne straks at se og kontrollere scanningsdata, tilføje forskellige GeoTags og automatisk justere opsætninger på få sekunder. Hovedformålet med Cyclone FIELD 360 er at forberede scanningsdata på byggepladsen og spare efterbehandlingstid senere på kontoret. Med introduktionen af Quick Plan kan der for første gang oprettes et færdigt produkt direkte i felten.

Quick Plan er et tillægsprogram, der kan aktiveres i Cyclone FIELD 360-appen. Det forbedrer den eksisterende 3D Reality Capture-arbejdsproces i felten. Det giver hurtige resultater under dataregistrering og gør det muligt for brugerne at oprette rum ved at swipe langs vægge inden for de registrerede data. Brugerne kan definere døre og vinduer, eksportere en 3D-model og dele den med samarbejdspartnere i projektet på kontoret.

Quick Plans enkle, touch-venlige navigation gør det nemt at oprette det produkt, du har brug for. Det er den perfekte partner til alle indendørs modelleringsopgaver, især inden for ejendomsadministration og i AEC-markedet. Brugerne kan hurtigt oprette enkle, komplette rumlayouts og levere dem til kunder eller færdiggøre dem i Leica CloudWorx eller Leica Cyclone 3DR.

Hvordan fungerer Quick Plan?
Quick Plan kører på mobile Android- og iOS-enheder. Det giver en nem og hurtig metode til at udtage enkle 3D-modeller fra punktskyer. Disse enkle 3D-modeller består af rum med vægge, døre og vinduer og er baseret på præregistrering i felten med Cyclone FIELD 360.

For at oprette en hurtig plan i felten skal man gennemgå seks grundlæggende trin. Funktionerne, der er fremhævet med rødt nedenfor, er specifikke for Quick Plan og forklares gennem denne indsigt. På et hvilket som helst tidspunkt under oprettelse af en Quick Plan er det muligt at afbryde modelleringsprocessen for at oprette eller registrere en yderligere scanning. Du kan få flere oplysninger om den generelle laserscanningsproces og registrering af scanningsdata med Cyclone FIELD 360 ved at læse mere her.

Udtagning af vægge
For at udtage en væg af en punktsky swiper brugeren langs en del af den pågældende væg en enkelt gang. Det resulterer i præcis én væg. Resten håndteres af intelligent software, som gør det muligt at oprette rum med maksimal effektivitet. Samtidig har brugeren tilstrækkelig kontrol og kan korrigere processen på ethvert tidspunkt.

En væg repræsenteres ved den bedst tilpassede linje beregnet ud fra de punkter, der blev valgt ved at swipe. Det er dog ikke alle punkter, der vælges med swipe-bevægelsen, som anvendes til linjeberegningen. Quick Plan vælger intelligent, hvilke punkter der er potentielle vægpunkter, ved at se på dets nærmeste nabopunkter. Kun punkter, der danner en lodret overflade sammen med dets naboer, betragtes som potentielle vægpunkter. Figur 1 nedenfor viser et eksempel på, hvilke punkter der vælges, og hvilke der kasseres med et swipe.


Figur 2: Resultat af swipe – udvalgte potentielle vægpunkter i cyan og kasserede punkter i lilla

De valgte vægpunkter bruges til at beregne en indledende linje, der passer bedst. I hver ende af den første linje finder Quick Plan yderligere vægpunkter i den indledende linjes retning. Disse punkter bruges til at finjustere den indledende linje og opdatere dens længde og retning. Når der er registreret et tilstrækkelig stort hul i dataene, afsluttes den automatiske linjejustering, og resultatet vises. Figur 3 viser resultatet af linjen fra indledende swipe vist i figur 2.


Figur 3: Resultat af linje fra swipe vist i figur 2

Derefter kan brugeren swipe langs en af de tilstødende vægge. En linje udtages på den beskrevne måde og kombineres automatisk med den forrige linje, så der ikke er åbninger mellem linjerne. Når brugeren har identificeret og swipet alle vægge i rummet, kan brugeren lukke den sidste tilbageværende åbning og gemme det dannede rum.

Måling af loftshøjden
Når det første rum gemmes, bedes brugeren om at måle en loftshøjde. Dette er et lille, men vigtigt skridt, som tjener to formål:

  1. Definere rummets lodrette position

  2. Hjælpe med at modellere vinduer og døre

Loftshøjden måles ved at definere to punkter, et på gulvet og et på loftet. Idet det antages, at gulv og loft er parallelle, er der ikke behov for, at disse punkter er lodret over/under hinanden. Den målte loftshøjde anvendes på alle eksisterende rum og kan til enhver tid ændres.

Udtagning af vinduer og døre
Vinduer og døre kan udtages i 360-visningen, når der er dannet et rum. Et vindue defineres ved at vælge fire punkter, et på hver af vinduets kanter. Det betyder ikke noget, hvilket sted man vælger på kanten af et vindue, da de valgte punkter derefter projiceres vinkelret på den eksisterende væg og sammenføjes til at danne et rektangel.

Døre udtages på samme måde. Her er der kun brug for tre punkter, fordi gulvpunktet allerede kendes fra valget af loftshøjden. Resultatet er en 3D-model, som kan inspiceres sammen med punktskyen.


Figur 4: udtagning af vinduer ved at vælge 4 punkter, et på hver af vinduets kanter.


Figur 5: Inspektion af 3D-modellen sammen med den punktsky, som den blev udtaget fra.

Det er værd at nævne, at Quick Plan forstår, at der er vægåbninger på begge sider af en væg. Derfor behøver de kun at blive modelleret på den ene side af væggen, hvorefter de automatisk overføres til det tilstødende rum.

Eksportér og del
Mens brugerne potentielt kan forfine planerne i mere avancerede softwarepakker som CloudWorx, kan resultaterne fra Quick Plan også eksporteres og deles direkte i felten.

En DXF- eller IFC-fil kan oprettes og gemmes på tablet. Med cloudtjenester som Dropbox, OneDrive eller iCloud, eller ved blot at vedhæfte filen til en mail, kan Quick Plan deles med kolleger, projektsamarbejdspartnere eller kunder, fra feltet til kontoret.


Figur 6: Eksportér modeller som IFC- eller DXF-filer for at dele dem med det samme.

Med Quick Plan kan brugerne straks begynde at modellere i felten under scanning for at opnå maksimal produktivitet. Dataene kan deles med kolleger på kontoret til øjeblikkelig kvalitetskontrol, men de føres også gennem det traditionelle kontorsystem. Quick Plan er derfor en integreret del af projektet gennem dets faser. Ved at investere i Quick Plan kan brugerne være mere effektive i felten, uanset om projektet går ud på at danne komplekse modeller eller blot skitsetegninger af enkelte rum.

Sådan får du adgang til Quick Plan
Quick Plan er et valgfrit tillægsprogram til Cyclone FIELD 360. Det kan bruges sammen med alle Leica Geosystems' terrestriske laserscannere, der er supporteret (BLK360, RTC360 og ScanStation P-serien). For at få adgang til eksportfunktionerne i Quick Plan skal det føjes til en Cyclone Cloud-konto med en eksisterende Leica Cyclone-abonnementslicens eller et modul i Cyclone FIELD 360- eller Cyclone-REGISTER-serien.

Download den gratis Cyclone FIELD 360-app fra App Store og Google Play.

 Kontakt os , eller kontakt din lokale Leica Geosystems forhandler for at få flere oplysninger.


Jakob Lidl
Senior Product Engineer
Reality Capture Division

Kontakt os omkring laserscanning

Få mere information om vores løsninger indenfor laserscanning.
Få mere information om vores løsninger indenfor laserscanning.

Lancering af Cyclone FIELD 360 Quick Plan

Lancering af Cyclone FIELD 360 Quick Plan

Laserscanning gavner i mange industrier

Laserscanning kan gøre opmåling og dokumentation enklere for adskillige industrier.
Laserscanning kan gøre opmåling og dokumentation enklere for adskillige industrier.