Leica Cyclone FIELD 360 Quick Plan upraszcza procesy modelowania

Wyodrębniaj ściany, drzwi i okna za pomocą prostych gestów dotykowych w połączeniu z inteligentnym oprogramowaniem

Leica Cyclone FIELD 360 nadal zwiększa produktywność w terenie umożliwiając użytkownikom natychmiastowe przeglądanie i sprawdzanie skanów, dodawanie różnych znaczników geograficznych i automatyczne dopasowanie stanowisk w ciągu kilku sekund. Głównym celem Cyclone FIELD 360 zawsze było przygotowanie skanów w terenie i skrócenie czasu potrzebnego na późniejsze opracowanie danych w biurze. Dzięki wprowadzeniu modułu Quick Plan, po raz pierwszy gotowy produkt może zostać opracowany bezpośrednio w terenie.

Quick Plan to dodatkowy moduł dostępny do aktywacji w aplikacji Cyclone FIELD 360, który usprawnia istniejący model pracy w terenie w zakresie skanowania rzeczywistości w 3D. Oferuje szybkie wyniki podczas skanowania i pozwala użytkownikom tworzyć pomieszczenia, przesuwając palcem po ścianach na pozyskanych danych. Użytkownicy mogą definiować drzwi i okna, eksportować model 3D i udostępniać go osobom zaangażowanym w realizacje projektu w biurze.

Prosta, dotykowa nawigacja w Quick Plan ułatwia opracowanie potrzebnych elementów. Moduł idealnie sprawdza się we wszystkich zastosowaniach związanych z modelowaniem wnętrz, które zostaną wykorzystane do zarządzania obiektami i gałęzi rynku AEC. Użytkownicy mogą szybko tworzyć proste, kompletne układy pomieszczeń w celu dostarczenia ich klientom lub dokończenia wLeica CloudWorx lub Leica Cyclone 3DR.

Jak działa Quick Plan?
Działający na urządzeniach mobilnych klasy konsumenckiej z systemem Android lub iOS, Quick Plan oferuje łatwy i szybki sposób na wyodrębnienie prostych modeli 3D z chmur punktów. Te proste modele 3D składają się z pomieszczeń ze ścianami, drzwiami oraz oknami i są oparte na wstępnym łączeniu skanów w terenie w Cyclone FIELD 360.

Aby opracować model w aplikacji Quick Plan w terenie, potrzeba sześciu podstawowych kroków. Funkcje wyróżnione poniżej na czerwono są dostępne tylko w Quick Plan i opisane w tym materiale. W dowolnym momencie podczas tworzenia modelu w Quick Plan istnieje możliwość przerwania procesu modelowania w celu utworzenia lub dołączenia dodatkowego skanu. Aby uzyskać więcej informacji na temat całego procesu skanowania laserowego i łączenia skanów za pomocą Cyclone FIELD 360, możesz przeczytać więcej tutaj.

Wyodrębnianie ścian 
Aby wyodrębnić ścianę z chmury punktów, użytkownicy wykonują pojedynczy gest przesunięcia wzdłuż części odpowiedniej ściany, przy czym jedno przesunięcie powoduje utworzenie dokładnie jednej ściany. Reszta jest obsługiwana przez inteligentne oprogramowanie, które pozwala na błyskawiczne tworzenie pomieszczeń z maksymalną wydajnością, pozostawiając użytkownikowi wystarczającą kontrolę, aby mógł sprawdzić i skorygować proces w dowolnym momencie.

Ściana jest reprezentowana przez najlepiej dopasowaną linię, obliczoną na podstawie punktów zaznaczonych gestem przesunięcia. Jednak nie wszystkie punkty zaznaczone gestem przesunięcia są używane do obliczania linii. Quick Plan inteligentnie wybiera, które punkty są potencjalnymi punktami ściany, biorąc pod uwagę ich bezpośrednie punkty sąsiednie. Tylko punkty, które tworzą pionową powierzchnię ze swoimi sąsiadami, są uznawane za potencjalne punkty ściany. Na rysunku poniżej wizualnie pokazano przykład tego, które punkty są zaznaczone, a które odrzucane przez gest przesunięcia.


Rysunek 2: Wynik gestu machnięcia - wybrane potencjalne punkty ściany w kolorze cyjan i odrzucone punkty w kolorze fioletowym

Wybrane punkty ściany są używane do obliczenia początkowej najlepszej linii dopasowania. Na każdym końcu linii początkowej, Quick Plan znajduje dodatkowe punkty ściany w kierunku linii początkowej. Punkty te służą do dopracowania linii początkowej oraz aktualizacji jej długości i kierunku. Po wykryciu dostatecznie dużej przerwy w danych, automatyczne opracowanie linii jest kończone i wyświetlany jest wynik. Rysunek trzeci przedstawia wynikową linię pierwszego gestu przesunięcia, który został pokazany na rysunku drugim.


Rysunek 3: wynikowa linia po gestie przesunięcia, który pokazano na na rysunku 2

Następnie użytkownik może przesunąć palcem wzdłuż jednej z sąsiednich ścian. Linia zostanie wyodrębniona w opisany sposób i automatycznie przecięta z poprzednią linią, tak aby między liniami nie było żadnych przerw. Gdy użytkownik zidentyfikuje i przeciągnie wszystkie ściany w pokoju, może zamknąć ostatnią pozostałą lukę i zapisać utworzone pomieszczenie.

Pomiar wysokości sufitu
Podczas zapisywania pierwszego pomieszczenia użytkownik jest proszony o zmierzenie wysokości sufitu. To mały, ale ważny krok, który służy dwóm celom:

  1. Definiowanie pionowego położenia pomieszczenia

  2. Pomaga w modelowaniu okien i drzwi

Wysokość sufitu jest mierzona poprzez zdefiniowanie dwóch punktów, jednego na podłodze, a drugiego na suficie. Zakładając, że podłoga i sufit są równoległe, nie ma potrzeby ustawiania tych punktów w pionie. Zmierzona wysokość sufitu dotyczy wszystkich istniejących pomieszczeń i może zostać zmieniona w dowolnym momencie.

Wyodrębnianie okien i drzwi
Okna i drzwi można wyodrębnić w widoku 360 po utworzeniu pomieszczenia. Okno definiuje się poprzez wskazanie czterech punktów, po jednym na każdej krawędzi okna. Nie ma znaczenia, gdzie dokładnie wzdłuż krawędzi okna zostanie wybrany punkt, ponieważ wybrane punkty są następnie rzutowane prostopadle do istniejącej ściany i łączone w prostokąt.

Drzwi są wyodrębnianie w ten sam sposób, ale potrzebne są tylko trzy punkty, ponieważ punkt podłogi jest już znany ze wskazania wysokości sufitu. Wynikiem jest model 3D, który można przeglądać razem z chmurą punktów.


Rysunek 4: wyodrębnianie okna poprzez wybranie 4 punktów, po jednym na każdej krawędzi okna.


Rysunek 5: Kontrola modelu 3D wraz z chmurą punktów, z której został wyodrębniony.

Warto wspomnieć, że Quick Plan rozumie, że otwory w ścianach istnieją po obu stronach ściany, dlatego wystarczy je zamodelować tylko na jednej stronie ściany i są one automatycznie przenoszone do sąsiedniego pomieszczenia.

Eksport i udostępnianie
Podczas gdy użytkownicy mogą potencjalnie udoskonalać modele w bardziej wyrafinowanych pakietach oprogramowania, takich jak CloudWorx, wyniki Quick Plan można również eksportować i udostępniać bezpośrednio w terenie.

Plik DXF lub IFC można utworzyć i zapisywać na tablecie. Korzystając z usług w chmurze, takich jak Dropbox, OneDrive lub iCloud, lub po prostu załączając plik do wiadomości e-mail, model Quick Plan można udostępniać kolegom z biura, współpracownikom projektu lub klientom. Pracuj w terenie i wyślij dane do biura.


Rysunek 6: Eksportuj modele jako pliki ifc lub dxf, aby natychmiast je udostępnić.

Korzystając z Quick Plan, użytkownicy mogą natychmiast rozpocząć modelowanie w terenie podczas skanowania, aby osiągnąć maksymalną produktywność. Dane mogą być udostępniane współpracownikom w celu natychmiastowej kontroli dokładności, ale są również przekazywane przez tradycyjny ekosystem biurowy. Quick Plan jest zatem integralną częścią projektu. Inwestując w Quick Plan, użytkownicy mogą być bardziej wydajni w terenie, bez względu na to, czy w projekcie są tworzone złożone modele, czy proste układy pomieszczeń.

Jak uzyskać dostęp do Quick Plan
Quick Plan to opcjonalny dodatkowy moduł do Cyclone FIELD 360 i może być używany ze wszystkimi obsługiwanymi naziemnymi skanerami laserowymi Leica Geosystems (BLK360, RTC360 i ScanStation z serii P). Aby uzyskać dostęp do funkcji eksportu Quick Plan, należy go dodać do konta Cyclone Cloud zawierającego licencję na Leica Cyclone lub dowolny moduł Cyclone FIELD 360 lub Cyclone REGISTER.

Pobierz bezpłatną aplikację Cyclone FIELD 360 z App Store i Google Play.

Aby uzyskać więcej informacji,  skontaktuj się z nami  lub z lokalnym przedstawicielem handlowym Leica Geosystems.


Jakob Lidl
Starszy Inżynier Produktu
Dział Skanowania Laserowego

Czekamy na Ciebie

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat naszej oferty dotyczącej skanowania laserowego.
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat naszej oferty dotyczącej skanowania laserowego.

Introducing Cyclone FIELD 360 Quick Plan

Introducing Cyclone FIELD 360 Quick Plan

Przykłady wdrożeń

Przeczytaj, jak klienci z całego świata wprowadzają w życie nasze różnorodne rozwiązania, aby kształtować inteligentne zmiany.
Przeczytaj, jak klienci z całego świata wprowadzają w życie nasze różnorodne rozwiązania, aby kształtować inteligentne zmiany.