Placering af nedgravet ledningsnet

Utility Detection Radar

Forsyningsdetektionsradar med dobbeltfrekvensantenne.

Leica Digicat 750i xf SMARTREADY

Håndholdt multifrekvenssøger med hukommelse, Bluetooth® og GPS.