Placering af nedgravet ledningsnet

Detektionssystem - jordradar

Forsyningsdetektionsradar med dobbeltfrekvensantenne.
Forsyningsdetektionsradar med dobbeltfrekvensantenne.

Leica Digicat 750i xf SMARTREADY

Håndholdt multifrekvenssøger med hukommelse, Bluetooth® og GPS.
Håndholdt multifrekvenssøger med hukommelse, Bluetooth® og GPS.