Wykrywanie instalacji podziemnych

Georadar do wykrywania instalacji podziemnych

Georadar z anteną o podwójnej częstotliwości

Leica Digicat 750i xf SMARTREADY

Ręczny, wieloczęstotliwościowy wykrywacz z pamięcią, Bluetooth® i funkcją GPS.